Skip to content

Skip to table of contents

Woo mëni di dëdë u Keesitu a feifidaka u 7 u piki-deewei-liba u di jaa 2020

Woo mëni di dëdë u Keesitu a feifidaka u 7 u piki-deewei-liba u di jaa 2020

Te u ta mëni di dëdë u Jesosi hiniwan jaa, nöö sömëni Keesitu sëmbë ta pakisei fundu unfa Jehovah Gadu ku di Womi Mii fëën, Jesosi Keesitu, lei taa de lobi u tjika (Jo 3:16; 15:13). I sa wooko ku di kaita aki u feni tëkisi a dee Evangelie buku di ta konda da u andi Jesosi bi du a Jelusalen ufö a dëdë. De ta taki u dee soni dee bi pasa a pisi 6 u di buku Yesus​En na a pasi, en na san tru, en na a libi. Andi di lobi di Gadu ku Keesitu lobi u ta da i taanga fii du?​—2Ko 5:14, 15; 1Jo 4:16, 19.

DI LASITI PISI U DI WOOKO U JESOSI A JELUSALEN

Di ten

Di kamian

Soni di pasa

Mateosi

Maikusi

Lukasi

Johanisi

8 Nisan u di jaa 33 (1, 2 u piki-deewei-liba u di jaa 2020)

Betania

Jesosi ko dou sikisi daka ufö de hoi di Pasika piizii

 

 

 

11:55–12:1

9 Nisan (2, 3 u piki-deewei-liba u di jaa 2020)

Betania

Malia tutu fatu nëën hedi ku ën futu

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania-Betifaigi-Jelusalen

De tei ën ku wai di a ta denda ko a Jelusalen, a wan buliki liba

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 Nisan (3, 4 u piki-deewei-liba u di jaa 2020)

Betania-Jelusalen

A siba di figa pau; a ta seeka di Wosu u Gadu baka

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jelusalen

Dee gaan mindima ku dee leima u wëti ta seeka soni u kii Jesosi

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jehovah ta fan; Jesosi ta taki a fesi u di dëdë fëën; di biibi di dee Dju an ta biibi ta mbei di tjabukama woto u Jesaaja pasa tuutuu

 

 

 

12:20-50

11 Nisan (4, 5 u piki-deewei-liba u di jaa 2020)

Betania-Jelusalen

Di soni di u ta lei u dee uwii u di figa pau di lenguwa

21:19-22

11:20-25

 

 

Jelusalen, Wosu u Gadu

De kë sabi ambë dëën di leti u du dee soni a ta du; di woto u dee tu womi mii

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Dee woto: Dee hogihati womi dee bi ta wooko a di doloifi goon, tööu piizii

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

A ta piki dee soni di de ta hakisi ën di nama ku Gadu ku di Gaan könu, di wekibaka, di möön gaan wëti

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

A ta hakisi dee sëmbë ee Keesitu da di womi mii u Dafiti

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

A kuutu dee leima u weti ku dee Faliseima

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

A ta luku fa di pooti mujëë di manu fëën dëdë kaa ta buta möni a di möni këdë

 

12:41-44

21:1-4

 

Di Oleifi

Kuun A ta piki de andi da dee soni dee o lei taa a toona ko

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Dee woto: teni wëndjë mujëë mii, talënti, sikapu ku kaabita

25:1-46

 

 

 

12 Nisan (5, 6 u piki-deewei-liba u di jaa 2020)

Jelusalen

Dee hedima u dee Dju ta seeka soni u kii ën

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judasi ta seeka soni u tjëën go sei

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 Nisan (6, 7 u piki-deewei-liba u di jaa 2020)

Zuntu ku Jelusalen ku Jelusalen dendu

A ta seeka soni u hoi di lasiti Pasika piizii

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

 14 Nisan (7, 8 u piki-deewei-liba u di jaa 2020)

Jelusalen

A ta njan di Pasika sikapu ku dee apösutu fëën

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

A ta wasi dee apösutu fëën futu

 

 

 

13:1-20

A ta taki taa Judasi hën o tjëën go sei, nöö a ta mandëën go

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

A seti di Ndeti Njanjan u Masa (1Ko 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

A taki a fesi taa Petuisi o taki taa an sabi ën, söseei taa dee apösutu bi o paaja go a hii së

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

A paamusi de taa wan heepima o ko; di woto u di tuutuu doloifi pau; a taa u musu lobi useei; a begi di lasiti pasi ku dee apösutu fëën

 

 

 

14:1–17:26

Gëtiseimani

de ta tjali gaanfa a di djai; Judasi tja Jesosi go sei, hën de ko kisi ën

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jelusalen

Ananasi ta hakisi ën wantu soni; Kajafasi ta kuutu ën, di gaan kuutu wosu u dee Dju; Petuisi ta taki taa an sabi ën

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Judasi di bi tja Jesosi go sei hëngi hënseei kii (Tja 1:18, 19)

27:3-10

 

 

 

A taanpu a Pilati fesi, baka di dë de tjëën go a Helodi, hën de tjëën go baka a Pilati

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilati bi kë lusu Jesosi, ma dee Dju kë faa lusu Banabasi; de pekëën kii a wan posu

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(feeda 3:00 juu sapate)

Golugata

A dëdë a wan posu

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jelusalen

De puu di dëdë sinkii fëën a di posu, hën de butëën a wan geebi

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 Nisan (8, 9 u piki-deewei-liba u di jaa 2020)

Jelusalen

Dee mindima ku dee Faliseima buta wakitima u hoi wakiti a di geebi, hën de tapëën bumbuu

27:62-66

 

 

 

16 Nisan (9, 10 u piki-deewei-liba u di jaa 2020)

Jelusalen ku di pisiwata ala; Emausu

Jesosi ko a libi baka; a mbei dee bakama fëën si ën feifi pasi

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Baka 16 Nisan

Jelusalen; Galilea

A bi mbei dee bakama fëën si ën sömëni pasi (1Ko 15:5-7; Tja 1:3-8); a ta lei de soni; a ta piki de u de mbei sëmbë ko toon bakama fëën

28:16-20

 

 

20:26–21:25