Skip to content

Skip to table of contents

Fasi fa u sa paati dee buku fuu

Fasi fa u sa paati dee buku fuu

DI HEI WAKITIMAWOSU

Hakisi: Ambë da di sëmbë di lo’ u da wotowan kado möön hii woto sëmbë a hii di mundu?

Tëkisi: Jak 1:17

Dëën: Di Hei Wakitimawosu aki ta heepi u fuu tei di möön gaan kado di Gadu da u u bigi.

LEI SËMBË SONI U DI TUUTUU LEI

Hakisi: Andi da di në u Gadu?

Tëkisi: Ps 83:18

Tuutuu lei: Di në u Gadu da Jehovah.

I SA ABI WAN PIIZII WOSUDENDU LIBI

Soni di i sa taki: U ta lei sëmbë wan fëlön kölö sö di ta taki soni u di wosudendu libi. [Pëë di fëlön I sa abi wan piizii wosudendu libi.]

Dëën: Ee i kë di brochure di de kai a di fëlön djunsu dë, nöö mi sa da i wan nasö mi sa lei i unfa i sa go a di website fuu u download ën tei.

SIKIFI ANDI ISEEI BI O KË TAKI

Luku fa de sikifi taa u sa paati dee buku fuu, nöö sikifi a di pisi aki unfa iseei bi o kë paati de tu.