Skip to content

Skip to table of contents

Wantu soni u di buku 1 Kolenti

Wantu soni u di buku 1 Kolenti

Luku di fosu biifi di Paulosu bi sikifi da dee sëmbë u Kolenti, ka a bi da de lai di nama ku di libi di de bi musu ta libi kuma wan famii, fa de bi musu ta tja deseei a wan fasi di fiti, ku unfa de bi musu lei taa de abi lobi.