Fëlön u wantu soni u dee buku u Bëibel

Dee möön fanöudu soni u hiniwan u dee buku u Bëibel.

Wantu soni u di buku Ësala

Jehovah bi puu dee sëmbë fëën a katibo a Babilon, söseei a bi seti di tuutuu biibi baka a Jelusalen kumafa a bi paamusi.

Wantu soni u di buku Nehemia

Dee tuutuu dinima u Gadu u di ten aki sa lei sömëni bunu soni u di Bëibel buku Nehemia.

Wantu soni u di buku Ësitë

Dee soni dee bi pasa a di ten u Ësitë o mbei i ko abi wan taanga biibi taa Jehovah Gadu abi di makiti u puu dee sëmbë fëën a fuka a di ten aki tu.

Wantu soni u di buku Jöpu

Hii dee sëmbë dee lobi Jehovah o kisi tesi. Di buku Jöpu ta heepi u fuu dë seiki taa woo sa hoi useei a Jehovah, söseei taa woo sa tei di së fëën kuma di Sëmbë di abi di leti u tii hii soni.

Wantu soni u di buku Psalöm

Di buku Psalöm ta lei taa Jehovah hën abi di leti u tii. Söseei a ta heepi dee sëmbë dee lobi Jehovah, nöö a ta da de kötöhati. A ta taki tu unfa di Könuköndë o mbei di goonliba ko toon wan paladëisi.

Wantu soni u di buku Nöngö

I sa ko sabi unfa Gadu kë fuu ta du gaansë u dee soni dee u ta du hiniwan daka. Bigi a wooko soni te kisi soni u di wosudendu libi seei.

Wantu soni u di buku Peleikima

Könu Salumon ta taki u dee möön fanöudu soni u di libi, nöö a ta taki fa dee soni aki tooka ku dee soni di wan sëmbë ta du di ta lei taa an abi di köni u Gadu.

Wantu soni u di buku Kanda u Salumon

Di buku aki ta taki taa di lobi di di mujëë mii u Sulëmi bi lobi di womi mii di bi ta kiija sikapu ku hii hën hati, bi dë kuma „di faja u Jah.” Faandi mbei?

Wantu soni u di buku Jesaaja

Dee tjabukama woto dee sikifi a di buku Jesaaja ta pasa tuutuu, nöö de sa heepi u fuu ko ta futoou Jehovah möön gaanfa, di Sëmbë di ta du dee soni dee a paamusi, söseei di Gadu di o mbei u feni tjubi.

Wantu soni u di buku Jelemia

Jelemia an bi disa u du di wooko fëën hii fa sëmbë bi ta du ku ën. Pakisei fa di woto fëën sa heepi u kuma Keesitu sëmbë a di ten aki.

Wantu soni u di buku Këëkanda

Jelemia hën sikifi di buku aki. Di buku aki ta taki fa dee Isaëli sëmbë bi ta tjali u di gaan hogi bi miti Jelusalen, söseei taa Gadu ta abi tjalihati u sëmbë di ta tjali u dee zöndu di de du.

Wantu soni u di buku Ezekiëli

Ezekiëli bi lei taa a bi abi sakafasi ku degihati u di a bi du di wooko di Gadu bi dëën, aluwasi a bi taanga seei. Di woto fëën ta heepi u a di ten aki seei.

Wantu soni u di buku Daniëli

Daniëli ku dee dii mati fëën bi hoi deseei a Jehovah a hii dee tesi dee bi miti de. Di fasi fa de bi hoi dou, söseei dee tjabukama woto dee pasa tuutuu, ta mbei u feni wini nöunöu kaa, söseei de o mbei u feni wini a di ten di ta ko.

Wantu soni u di buku Hosea

Dee tjabukama woto dee sikifi a di buku Hosea ta lei u fa Jehovah abi tjali hati u sëmbë di tjali u dee zöndu di de du, söseei di fasi fa a kë u sëmbë dini ën.

Wantu soni u di buku Joëli

Joëli bi konda tjabukama woto di nama ku di „daka u Jehovah” di dë zuntu, söseei a bi taki andi sëmbë musu du u feni tjubi. Di tjabukama woto fëën dë fanöudu a di ten fuu aki seei.

Wantu soni u di buku Amösi

Jehovah bi tei di sakafasi tjabukama aki u du wan fanöudu wooko dëën. Un fanöudu soni u sa lei u Amösi?

Wantu soni u di buku Obadja

Di buku Obadja da di möön sati buku u dee Hebelejën buku u Bëibel nasö di Awoo Buka. Di tjabukama woto aki ta da sëmbë kötöhati, söseei a ta lei gbelingbelin taa Jehovah hën abi di leti u tii.

Wantu soni u di buku Jona

Di tjabukama Jona bi tei lai, a bi go du di wooko di Jehovah bi mandëën, söseei a bi ko lei soni di nama ku di lobi u Gadu ku di fasi fa a abi tjalihati tjika. Dee soni dee bi miti ën o dou i hati seei.

Wantu soni u di buku Mika

Di Tjabukama woto di Gadu bi mbei Mika taki, sa mbei u ko ta möön futoou Jehovah taa dee soni dee a ta hakisi u fuu du, an taanga da u poi, söseei taa de o tja wini ko da u.

Wantu soni u di buku Nahumu

Di tjabukama woto aki ta mbei u abi di biibi taa hii juu Jehovah ta du dee soni dee a taki, söseei taa a ta da dee sëmbë dee ta suku bööböö libi ku tjubi a di Könuköndë tii fëën basu, kötöhati.

Wantu soni u di buku Habaki

U sa abi di futoou a Jehovah taa hën da di sëmbë di sabi möön bunu na un ten ku unfa a musu tjubi dee sëmbë fëën.

Wantu soni u di buku Sefanja

Faandi mbei u musu köni taa wa ta pakisei taa di daka u Jehovah an o ko jeti?

Wantu soni u di buku Hagai

Di tjabukama woto aki ta lei u fa a dë fanöudu fuu ta buta di dini u Gadu a di fosu kamian a u libi, ma na di u fuu seei soni.

Wantu soni u di buku Sakalia

Wantu wojolimbo sunjan ku tjabukama woto di bi da dee sëmbë u Gadu degihati a di ten di pasa. Dee seei tjabukama woto aki ta mbei u dë seiki a di ten aki taa Jehovah o heepi u tu.

Wantu soni u di buku Maleaki

Wan tjabukama woto di ta lei u unfa u musu hoi useei a dee mama wëti u Gadu di an ta tooka, söseei di ta lei u fa a abi tjalihati u sëmbë ku unfa a lobi sëmbë tjika. Di tjabukama woto aki ta lei u wantu fanöudu soni di sa heepi u a di ten aki.

Wantu soni u di buku Mateosi

Lei wantu fanöudu soni di nama ku di buku Mateosi, di dë di fosu buku u dee fö Evangelie buku.

Wantu soni u di buku Maikusi

Di buku Maikusi ta konda da u unfa soni o dë te Jesosi o tii kuma Könu a di Könuköndë u Gadu.

Wantu soni u di buku Lukasi

Un soni sikifi a di Evangelie woto u Lukasi di dë apaiti seei?

Wantu soni u di buku Johanisi

Di buku Johanisi ta taki u di lobi di Jesosi lobi libisëmbë, di sakafasi di a abi, söseei di dë di a dë di Mësiasi, di Könu u di Könuköndë u Gadu.

Wantu soni u di buku Tjabukama

Dee fesiten Keesitu sëmbë bi ta wooko taanga u heepi hii pei nasiön sëmbë u ko toon bakama u Keesitu. Di buku Tjabukama sa heepi i fii ko dë möön fajafaja a di peleikiwooko.

Wantu soni u di buku Loomë

Dee soni di di santa jeje bi mbei Paulosu sikifi dee nama ku di lobi di Jehovah an lobi wan sëmbë möön di wotowan, söseei fa a dë fanöudu tjika u buta biibi a Jesosi Keesitu.

Wantu soni u di buku 1 Kolenti

Di biifi di Paulosu bi sikifi da dee sëmbë u Kolenti, bi nama ku di libi di de bi musu ta libi kuma wan famii, di fasi fa de bi musu tja deseei, di lobi di de bi musu lobi wotowan, söseei ku di biibi di de bi musu ta biibi a di wekibaka.

Wantu soni u di buku 2 Kolenti

Jehovah „di Tata fuu di abi tjalihati fuu”, ta da dee dinima fëën taanga, söseei a ta heepi de.

Wantu soni u di buku Galasia

Di biifi di Paulosu bi sikifi da dee sëmbë u Galasia dë fanöudu da di ten fuu aki tu, leti kumafa a bi dë fanöudu a di ten ala. A sa heepi hii dee tuutuu Keesitu sëmbë u hoi deseei a Gadu.