Lei dee mii fii soni

Un dee mama ku dee tata, un tei dee woto aki u lei dee mii fuunu soni u Bëibel.

Wan wöutu a fesi

Dee soni dee sikifi a di buku Detolonomi sa heepi i fii kiija dee mii fii.

Wan tjubitjubi woto di u wai u ko sabi

Di Bëibel ta taki u wan apaiti woto di de ta kai „di santa tjubitjubi woto”. I bi o kë ko sabi soni u di tjubitjubi woto aki ö?

Lebeka bi kë du soni u mbei Jehovah wai ku ën

Andi u sa du fuu sa ko dë kuma Lebeka? Lesi di woto fëën, fii sa ko sabi ën möön bunu.

Lakabu bi ta biibi a Jehovah

Ko sabi unfa Lakabu ku hën famii bi feni tjubi di Gadu booko Jelikou kaba a sösö.

A bi mbei hën tata ku Jehovah hati piizii

Na un paamusi di mujëë mii u Jefita bi hoi hënseei? Unfa u sa djeesi ën?

Hii juu Samuëli bi ta du soni a wan leti fasi

Unfa i sa djeesi Samuëli di bi ta du soni a wan leti fasi aluwasi wotowan ta du hogi soni?

Dafiti an bi ta fëëë

Lesi di Bëibel woto fii ko sabi unfa a du ko taa Dafiti bi abi degihati sö.

I ta fii so juu kuma ja abi mati ö, nöö i ta fëëë u?

Andi Jehovah bi piki Elia di a bi ta fii kuma an abi mati? Andi i sa lei u di soni di pasa ku Elia?

Josia bi abi bumbuu mati

Di Bëibel ta konda da u taa a bi taanga da Josia u du soni a wan leti fasi. Ko sabi unfa dee mati fëën bi heepi ën.

Jelemia bi ta konda soni u Jehovah go dou

Faandi mbei Jelemia bi ta konda soni u Gadu go dou, hii fa sëmbë bi ta mbei ën fa, ku hii fa hati u de bi ta boonu ku ën?

Jesosi bi ta piki dee sëmbë fëën buka hii juu

So juu a ta taanga u piki i mama ku i tata buka. Ko sabi unfa di woto u Jesosi sa heepi i.

De bi sikifi soni u Jesosi

Ko sabi soni u dee aiti sëmbë dee bi libi a di wan seei ten ku Jesosi, söseei di bi sikifi soni u di libi fëën.

Di sisa mii u Paulosu bi abi degihati

Di njönku kijoo aki bi heepi hën tio u de an kii ën. Andi a bi du?

Timoteo bi kë heepi sëmbë

Unfa i sa abi wan piizii libi kuma Timoteo?

Wan Könuköndë di o tii hii di goonliba

Unfa di libi o dë te Jesosi o ta tii di goonliba? I bi o kë libi naandë u?