Skip to content

Skip to table of contents

 WOTO 8

Faandi mbei Gadu da pasi taa hogi ku pena dë a goonliba?

Faandi mbei Gadu da pasi taa hogi ku pena dë a goonliba?

1. Unfa hogi bigi?

Gadu da libisëmbë ten tjika u tii, u lei gbelingbelin taa de an sa puu dee fuka u libisëmbë

Di fosu pasi di Saatan mindi soni hën tja hogi ko a goonliba. A di bigi Saatan bi dë wan bumbuu engel, ma „an nama wan daka seei a tuu soni möönsö” (Johanisi 8:44). Sapisapi a ko kë u sëmbë dini ën, hii fa Jehovah wanwan nöö abi di leti taa sëmbë musu dini ën. Saatan bi ganjan di fosu mujëë Eva, nöö a bi mbei a biibi taa a bi o möön bunu u haikëën ka faa haika Gadu. Adam tuwë gogo ku Eva a wan së, hën wë hënseei pasa Gadu buka tu. Di soni di Adam bi du dë tja pena ku dëdë ko a goonliba.​—Lesi Kenesesi 3:1-6, 19.

Di Saatan bi ganjan Eva u pasa Gadu buka, nöö a sö wan fasi a bi bigi mbei sëmbë hopo fia taa Gadu an abi di leti u tii. Di möön gaansë u libisëmbë tuwë gogo ku Saatan a wan së u di de niinga u tei Gadu kuma de Tiima. Fëën mbei Saatan ko toon „di hedima [tiima, NW] u di goonliba aki”.​—Lesi Johanisi 14:30; 1 Johanisi 5:19.

2. Dee soni Gadu mbei an bi bunu ö?

Hii dee soni Gadu mbei bi dë telutelu söndö föutu. Dee libisëmbë ku dee engel di Gadu bi mbei bi sa piki Gadu buka söndö misi (Detolonomi 32:4, 5). Gadu mbei u a sö wan fasi taa u sa du andi useei kë, ee bunu nasö hogi. Di du di u sa du andi useei kë, ta da u di okasi u lei taa u lobi Gadu tuutuu.​—Lesi Jakobosi 1:13-15; 1 Johanisi 5:3.

3. Faandi mbei Gadu da pasi taa pena dë te kuma tide jeti?

U wan pisiten nöö Jehovah da pasi u de hopo fia ku ën taa an abi di leti u tii. Faandi mbei a du sö? U lei taa hii möiti di libisëmbë ta mbei u tii söndö ën, an ta tja bunu  ko da sëmbë (Peleikima 7:29; 8:9). Baka 6000 jaa sensi di libisëmbë dë a goonliba, a ko a limbo gbelingbelin taa de an sa tii deseei. Dee tiima an puu feti, hogidu, hogilibi nasö siki wan daka.​—Lesi Jelemia 10:23; Loomë 9:17.

Ma di tii u Gadu an dë kuma di u libisëmbë u di a ta tja bunu ko da dee sëmbë dee kë di tii fëën (Jesaaja 48:17, 18). Abiti möön Jehovah o poi hii dee tii u goonliba kaba a sösö. Dee sëmbë dee ta saka deseei a di tii u Gadu basu wanwan tö nöö o libi a goonliba.​—Jesaaja 11:9.​—Lesi Daniëli 2:44.

4. Un okasi u abi u di Gadu ta hoi pasensi da u?

Saatan bai taa na wan sëmbë o dini Gadu u di de lobi ën, ma de o dini ën u feni wini da deseei nöö. I bi o kë lei taa di soni naandë an dë sö tuutuu ö? Aai, i bi o kë! Di pasensi di Gadu abi, ta da u di okasi u lei ee Gadu tii nasö libisëmbë tii möön bunu da u. Ku di fasi fa u ta libi u ta lei taa u tei di së u Gadu.​—Lesi Jöpu 1:8-12; Nöngö 27:11.

5. Unfa u sa lei taa u tei Gadu kuma di Tiima fuu?

Dee soni u ta du ta lei ee u kë Gadu kuma di Tiima fuu

U ta lei taa u tei Gadu kuma di Tiima fuu te u ta suku u ko sabi di tuutuu biibi ku te u ta du dee soni u di tuutuu biibi di sikifi a di Wöutu u Gadu, di Bëibel (Johanisi 4:23). U ta lei taa wa kë Saatan kuma u tiima te wa ta nama ku politiki ku feti, kumafa Jesosi an bi ta du ën.​—Lesi Johanisi 17:14.

Saatan ta wooko ku di makiti fëën u mbei sëmbë ko si jajolibi ku woto taku fasi u libi kuma soni di an hogi seei. Te wa ta libi a dee lö fasi dë, nöö so mati ku famii o ta mbei u fa nasö de o ta du ku u (1 Petuisi 4:3, 4). Hën da u musu söi ambë së woo tei. Woo nama ku sëmbë di lobi Gadu ö? Woo hoi dee köni wëti u Gadu dee ta lei taa a lobi u ö? Te u ta du sö, nöö u ta lei taa Saatan bi mindi soni di a bi bai taa na wan libisëmbë bi o du andi Gadu kë te fuka bi o miti de.​—Lesi 1 Kolenti 6:9, 10; 15:33.

Di lobi di Gadu lobi libisëmbë ta mbei u dë seiki taa hogi ku pena o kaba. Dee sëmbë dee ta lei taa de ta biibi dee soni dë, o libi a goonliba u teego.​—Lesi Johanisi 3:16.