Nepali

Togo

Ingisiköndë

Di ölganisaasi fuu ta mbei milionmilion Bëibel ku woto buku hiniwan jaa, söseei a ta paati de söndö u hakisi möni u de. U ta mbei Könuköndë zali ku bëikantoo, nöö u ta seeka de hii juu u de an booko. U ta heepi dusudusu sëmbë u Bëtëli ku sëndëlengi, söseei u ta heepi dee sëmbë di gaan fuka ta miti tu. Sonte i sa hakisi iseei: ’Naasë de ta feni möni u ta du hii dee soni aki?’

Wa ta musu sëmbë u buta möni, nöö wa ta pii möni a sëmbë tu. Hii fa dee paima u ta mbei u du di peleikiwooko hia, tökuseei wa ta pidi sëmbë möni. Söwan höndö jaa pasa nöö a di u tu Waktitoren di bi ko a döö, a bi sikifi taa u ta biibi taa Jehovah da di sëmbë di ta heepi u, nöö hën mbei „nöiti woo hakisi nasö begi sëmbë u heepi u ku di wooko aki.” Nöö wa du ën nöiti tu!Mateosi 10:8.

Möni di sëmbë ta da ku hii de hati ta heepi u u du di wooko fuu. Sömëni sëmbë ta si di wooko di u ta du u lei sëmbë soni u Bëibel kuma wan gaan soni, nöö de ta da möni u heepi u ku di wooko. Ku piizii dee Jehovah Kotoigi dë kabakaba u da de ten, de kaakiti, de möni ku woto soni u du di kë u Gadu a hii di goonliba (1 Kloniki 29:9). Möni këdë dë a di Könuköndë zali ku te u abi gaan komakandi, ka sëmbë sa buta möni te de kë. Gaansë u dee möni di u ta kisi ta ko u sëmbë di an gudu, sëmbë di dë kuma di pena mujëë di manu fëën bi dëdë, di Jesosi bi taki bunu fëën taa a bi buta tu köpö sensi a di möni këdë u di Wosu u Gadu (Lukasi 21:1-4). Hën da hii juu hiniwan sëmbë sa ’buta möni a wan së’ faa sa da „ku wai nëën hati”.1 Kolenti 16:2; 2 Kolenti 9:7.

U dë seiki taa Jehovah o jabi dee hati u dee sëmbë dee kë ’bigi ën ku dee gudu u de’ u heepi di Könuköndë wooko go a fesi sö taa di kë fëën sa pasa.Nöngö 3:9.

  • Andi ta mbei taa di ölganisaasi fuu tooka ku dee woto keiki?

  • Andi de ta du ku dee möni di sëmbë ta da ku hii de hati?