Ambë ta du di kë u Jehovah a di ten aki?

Jehovah Kotoigi dë a hii së u di goonliba, nöö de dë sëmbë u hii pei lö ku sëmbë di kiija a peipei fasi. Andi tja dee peipei sëmbë aki ko a wan?

Andi da di kë u Gadu?

Gadu kë taa hii sëmbë a hii goonliba ko sabi andi a kë. Andi Gadu kë, nöö ambë a di ten aki ta lei wotowan andi Gadu kë?

Un sootu pei sëmbë da dee Jehovah Kotoigi?

Un mëni Jehovah Kotoigi i sabi? Andi fuu i sabi tuutuu?

Faandi mbei u ta tja di në Jehovah Kotoigi?

Luku dii soni di mbei u tei di në Jehovah Kotoigi.

Unfa de toona feni di tuutuu lei u Bëibel baka?

Unfa u sa dë seiki taa u ta fusutan bumbuu andi di Bëibel ta lei u?

Faandi mbei u mbei di Nyun-Grontapuvertaling?

Faandi mbei di Nyun-Grontapuvertaling dë sö wan apaiti Bëibel?

Andi joo feni a dee kemeente komakandi fuu?

U ta komakandi u lei soni u Bëibel, söseei u da u seei taanga. Woo wai ku i seei te i ko!

Un wini u ta feni te u ta nama ku dee baaa ku sisa fuu?

Di Wöutu u Gadu ta da Keesitu sëmbë degihati u dë mati. Ko sabi unfa i sa feni wini te i ta nama ku dee lö mati dë.

Unfa dee komakandi fuu seti?

I hakisi iseei wan daka kaa andi ta pasa a dee komakandi fuu ö? Joo foondo seei u si fa joo kisi bunu lei di kumutu a Bëibel te i ko a wan u de.

Faandi mbei u ta bisi hanse te u nango a dee komakandi fuu?

Gadu ta booko hën hedi ku dee soni u ta bisi ö? Ko lei sabi un mama wëti u Bëibel ta heepi u u bisi a wan fasi di fiti, söseei u seeka useei a wan bunu fasi.

Andi da di möön bunu fasi u tei seeka da dee komakandi?

Te i ta seeka iseei a fesi da dee komakandi, nöö di dë o heepi i u feni gaan wini seei.

Andi da Wosudendu Dini?

Ko sabi fa di seti aki sa heepi i fii ko möön zuntu ku Gadu, söseei fii ku dee sëmbë fii wosudendu ko möön zuntu.

Faandi mbei u nango a dee gaan komakandi?

Hiniwan jaa, u ta miti a dii gaan komakandi. Unfa i sa feni wini u dee komakandi dë?

Unfa di Könuköndë peleikiwooko fuu seti?

U ta du di wooko kumafa Jesosi bi du ën di a bi dë a goonliba aki. Andi da so u dee fasi fa u ta du di peleikiwooko?

Ambë da wan pionili?

So u dee Kotoigi ta peleiki 30, 50, nasö möön hia juu a wan liba. Andi ta da de di taanga u peleiki sö?

Un siköö seti da pionili?

Un apaiti siköö de seti da dee sëmbë dee da deseei u du di peleikiwooko?

Unfa dee gaanwomi ta heepi di kemeente?

Dee gaanwomi u kemeente da sëmbë di dë bunu mati u Gadu, nöö de ta tei fesi a di kemeente. Unfa de ta heepi di kemeente?

Andi da di wooko u dee dinai a di diniwooko?

Dinai a di diniwooko ta heepi u soni waka bunu a di kemeente. Ko sabi unfa di wooko u de ta tja wini ko da dee sëmbë dee ta ko a komakandi.

Unfa dee keling-gaanwomi ta heepi u?

Faandi mbei dee keling-gaanwomi ta waka luku dee kemeente u Jehovah Kotoigi? Un wini i sa feni te de ko luku i?

Unfa u ta heepi dee baaa ku sisa fuu te gaan fuka miti de?

Te wan gaan fuka pasa a wan kamian, nöö dee Jehovah Kotoigi ta seeka soni hesihesi u go heepi dee baaa ku sisa u de, nöö de ta kötö de hati tu. Na un fasi?

Ambë da di köni saafu di dë u futoou?

Jesosi bi paamusi taa a bi o buta wan saafu kulupu di bi o ta lei sëmbë soni u Bëibel a di soifi ten. Unfa de ta du di soni aki?

Unfa di Tii Kulupu ta wooko a di ten aki?

A di fosu jaahöndö wan piki kulupu u gaanwomi ku dee apösutu bi ta dini kuma di tii kulupu u di kemeente u Keesitu sëmbë. Unfa a dë a di ten aki?

Andi da Bëtëli?

Bëtëli da wan apaiti kamian ka de ta du wan fanöudu wooko. Ko sabi möön soni u dee sëmbë dee ta wooko a Bëtëli.

Un wooko de ta du a wan bëikantoo?

Sëmbë sa ko luku hiniwan u dee bëikantoo fuu. U ta kai i fii ko luku!

Ambë ta sikifi dee buku fuu, nöö ambë ta puu de ko a woto töngö?

U ta tja buku ko a döö a möön leki 700 töngö. Faandi mbei u ta mbei hii dee möiti aki?

Naasë u ta feni möni da di wooko di u ta du a hii di goonliba?

Unfa di ölganisaasi fuu tooka ku dee woto keiki te a nama ku möni di sëmbë ta da u heepi du di wooko?

Faandi mbei u ta mbei Könuköndë zali, nöö unfa u ta du mbei de?

Faandi mbei u ta kai dee kamian ka u ta dini Gadu, Könuköndë zali? Ko sabi möön bunu unfa dee zali aki ta heepi dee kemeente fuu

Unfa u sa heepi u mbei di Könuköndë zali fuu tan bunu?

Wan Könuköndë zali di dë limbolimbo ku di dë seekaseeka ta tja gafa ko da di Gadu fuu. Andi seti u heepi u ta seeka di Könuköndë zali fuu?

Unfa u sa feni wini u di bukukasi u di Könuköndë zali?

Ja bi o kë öndösuku so soni u ko sabi dee lei u Bëibel möön bunu ö? Wë nöö go a di bukukasi u di Könuköndë zali!

Andi sëmbë sa feni a di website fuu?

I sa ko sabi möön soni fuu, söseei dee soni u ta biibi, nöö i sa feni piki u dee soni dee i kë ko sabi u Bëibel tu.

Joo du di kë u Jehovah u?

Jehovah Gadu lobi i tuutuu. Ma unfa i sa lei a di hii daka libi fii taa i lobi Gadu?