Skip to content

Skip to table of contents

 WOTO 3

Buta hakisi

Buta hakisi

Mateosi 16:13-16

DI SONI DI I MUSU DU: Buta hakisi di o hai dee haikama pakisei u de kë sabi möön soni, u taki go taki ko ku dee haikama, söseei fii sa taki u dee möön fanöudu soni.

FA I MUSU DU ËN:

  • Buta hakisi di o hai dee haikama pakisei u de kë sabi möön soni. Buta hakisi di o mbei dee haikama go pakisei u di woto, söseei di o mbei de kë sabi möön soni.

  • Taki go taki ko u wan woto. Buta hakisi da dee haikama u heepi de u de ko fusutan unfa wan soni dë tuutuu, sö taa de sa ko fusutan di soni di i kë lei de.

  • Be de fusutan andi da dee möön fanöudu soni. Buta wan hakisi te joo taki u wan fanöudu soni. Te i kaba taki u wan fanöudu soni, nasö te i kaba hoi wan takimakandi, nöö buta hakisi u heepi sëmbë u de an fëëkëtë dee möön fanöudu soni.