Ko toon wan möön bunu lesima ku wan möön bunu leima

De mbei di brochure aki u heepi fii ko toon wan möön bunu lesima, söseei fii ko toon wan möön bunu leima.

Wan biifi u di Tii Kulupu

I feni di möön gaan wooko di libisëmbë sa feni, hën da u lei sëmbë soni u di möön fanöudu bosikopu.

WOTO 1

Dee soni dee joo taki a di bigi musu hai sëmbë pakisei

Dee soni dee joo taki a di bigi o mbei i dou dii maaka di i kë dou.

WOTO 2

Fan kumafa i guwenti fan

Te i ta fan kumafa i guwenti fan, nöö dee haikama o ta fii bunu, söseei de o kë du dee soni dee i ta lei de.

WOTO 3

Buta hakisi

Buta hakisi di o hai dee haikama pakisei u de kë sabi möön soni, söseei fii sa taki u dee möön fanöudu soni.

WOTO 4

Soni di i sa taki ufö i lesi wan tëkisi

Luku andi i sa taki u mbei dee haikama sabi faandi mbei joo lesi wan tëkisi.

WOTO 5

Lesi bunu

Te i ta lesi bunu, nöö i ta heepi sëmbë u de ko sabi soni u Jehovah.

WOTO 6

Be dee sëmbë si gbelingbelin faandi mbei i ta lesi wan tëkisi

Heepi dee haikama u de si gbelingbelin unfa di tëkisi di i lesi nama ku di woto di i ta konda.

WOTO 7

Lei sëmbë tuutuu soni

Dee buku nasö dee woto soni dee joo wooko ku de musu ta taki tuutuu soni, nöö a o heepi dee haikama u fusutan di woto möön bunu.

WOTO 8

Konda woto u heepi sëmbë u fusutan dee soni dee i kë lei de

Konda woto di o hai dee haikama pakisei ku di an o taanga da de u fusutan, söseei di o lei de wan fanöudu soni.

WOTO 9

Wooko ku soni di sëmbë sa si

Wooko ku soni di dee haikama sa si u de sa ta mëni dee soni dee i lei de.

WOTO 10

Tooka di fasi fa i ta fan nasö di fasi fa i ta lesi

Fan ku wan möön finu töngö nasö ku wan möön hebi töngö, fan möön taanga nasö möön saapi, fan möön hesi nasö möön teegi, fii heepi dee haikama u de du andi i lei de.

WOTO 11

Dë fajafaja

Te i ta fan fajafaja, nöö dee haikama ta si unfa i ta fii u di soni di i ta konda, nöö de o ta kë haika i.

WOTO 12

Lei taa i ta fii da sëmbë, söseei taa i ta booko i hedi ku de

Te i ta lei taa i ta fii da sëmbë, nöö de o si taa i kë heepi de tuutuu.

WOTO 13

Lei sëmbë unfa de sa feni wini u dee soni dee i ta taki

Heepi dee haikama u de ko fusutan unfa di soni di i ta konda sa heepi de a de libi, nöö piki de andi de musu du ku dee soni dee i lei de.

WOTO 14

Heepi sëmbë u de ko fusutan dee möön fanöudu soni

Heepi dee haikama u de fusutan di taki fii, söseei be de si unfa hii dee fanöudu pisi fëën nama ku di soni di i kë lei de, söseei ku di në u di taki.

WOTO 15

Lei taa i ta biibi dee soni dee i ta taki

Fan a wan fasi di ta lei taa i ta biibi dee soni dee i ta taki, söseei taa de dë fanöudu.

WOTO 16

Taki soni di ta mbei sëmbë fii bunu, söseei di ta da de degihati

Taki soni di o heepi de, ma na kuutu de. Be de buta pakisei a dee tuutuu lei di dë a di Wöutu u Gadu, di ta da sëmbë kötöhati.

WOTO 17

Heepi wotowan u de fusutan di soni di i ta taki

Heepi dee haikama u de fusutan di soni di i kë lei de bumbuu. Tja dee möön fanöudu soni ko gbelingbelin a fesi da de.

WOTO 18

Be dee haikama fii taa de lei wan soni

Konda wan woto be de haikama go pakisei fëën, söseei be de lei wan bunu soni.

WOTO 19

Mbei möiti u dou dee sëmbë hati

Da dee haikama degihati u de lobi Gadu ku di Wöutu fëën, di Bëibel.

WOTO 20

Kaba di taki fii a wan bunu fasi

Te i kaba di taki fii a wan bunu fasi, nöö a o heepi dee haikama u de biibi dee soni dee i taki, söseei u du dee soni di de lei.

Sikifi di daka di i wooko a wan nöbu

Sikifi di daka di i wooko a wan nöbu, a di mbei di i ta mbei möiti u lesi möön bunu, söseei u lei sëmbë soni möön bunu.

Ko sabi möön soni

VIDEO SERIES

Ko toon wan möön bunu lesima ku wan möön bunu leima​—Fëlön

Ko sa’ u lesi möön bunu, söseei ko sa’ u lei sëmbë soni möön bunu.