Skip to content

Skip to table of contents

DI U TENI-A-NËIGI WOTO

Hoi iseei be Gadu ta lobi i

Hoi iseei be Gadu ta lobi i

Andi a kë taki te wan sëmbë lobi Gadu?

Unfa u sa hoi useei sö taa Gadu ta lobi u?

Unfa Jehovah o paka dee sëmbë dee ta hoi deseei sö taa a ta lobi de?

PAKISEI taa i ta waka a wan pasi, nöö wan gaan ventu ta böö di daka dë. Te wan pisi, kamian ko zuguu piii. Faja ta koti a liba, gaangadu ta giinta, nöö te fii kë mëni, tjuba bigi kai gbulululu. Nöö hën i ta tuwë wojo ta luku naasë i sa feni wan kamian fii sa kule go tjubi. Te wan pisi i si wan gangasa a di pasi bandja. A dë fëën gingin, basu fëën dë dëëdëë, nöö a hanse tu. Wë nöö joo wai seei taa i feni sö wan tjubi kamian!

Wan womi ta suku tjubi da di gaan ventu

Joo tei Jehovah kuma di tjubi kamian fii a di taku ten u ta libi aki ö?

2 U ta libi a taku ten di djei kuma te gaan ventu ta böö. Möönmöön soni ta ko hogi a di goonliba aki. Ma wan kamian dë ka u sa kule go tjubi u hogi an miti u wan daka möön. Andi da di kamian dë? Luku andi di Bëibel ta lei u: "Mi o piki Jehovah taa: ’I da mi tjubi kamian, mi gaan tjubi kamian, di Gadu u mi di mi o futoou.’”—Psalöm 91:2.

3 Pakisei di soni dë pikisö! Jehovah, di Gadu di mbei hii soni, di Kaba Heiwan u mundu, sa dë di tjubi kamian fuu. A sa tjubi u u hogi an miti u biga a abi makiti gaanfa möön hiniwan sëmbë nasö hiniwan soni di sa du hogi ku u. Ee wan hogi miti u seei, tökuseei Jehovah sa puu hii dee taku bakapisi. Unfa u sa mbei taa Jehovah dë di tjubi kamian fuu? U musu a’ futoou nëën. Di Wöutu u Gadu ta piki u söseei taa: "Un musu ta hoi unu seei a wan fasi ka di lobi u Gadu sa dou a unu” (Judasi 21). Awa, u musu ta hoi useei a Gadu, be a ta lobi u, hën da lobi musu mbei taa u ku u Tata a hemel ko dë gaan mati. Te u ta du sö kaa, nöö u sa dë seiki taa a o dë di tjubi kamian fuu. Ma unfa u sa ko abi sö wan gaan lobi dëën?

KO SABI UNFA GADU SÖI LOBI, NÖÖ SÖI TAA I LOBI ËN TU

4 Ee u kë hoi useei be Gadu ta lobi u, nöö u musu ko fusutan unfa Jehovah söi taa a lobi u. Buta mëni a so u dee soni di i ko lei u di Bëibel a di buku aki dendu. Jehovah, di Gadu di mbei hii soni, da u di goonliba u dë di hanse tan kamian fuu. A di hanse kamian aki, a buta gaan hia soni u njan, wata, gudu, foombofoombo mbeti, ku söseei waiti kamian di sëmbë ta lobi. Jehovah, di Sikifima u di Bëibel, konda hën në da u, ku söseei dee bunu fasi dee a abi. Di Wöutu fëën ta lei u söseei taa a manda di wan kodo Womi Mii fëën ko a goonliba, nöö a da pasi u Jesosi njan pena dëdë da u tu (Johanisi 3:16). Wë nöö andi di soni dë kë taki da u? A ta da u di houpu taa wan suti libi dë a u fesi ta ko.

5 Gadu du wan woto soni di ta mbei taa u sa abi di houpu taa soni o waka bunu a di ten di ta ko. Jehovah seti wan tii buta a hemel, di Könuköndë u di Mësiasi. Abiti möön a o puu hii pena a goonliba, nöö a o mbei taa di goonliba toon wan paladëisi. Pakisei pikisö fa di libi o dë! Woo sa libi fiifii naandë, nöö soni o nango bunu ku u, u teego (Psalöm 37:29). A di ten aki, Gadu ta tii u fuu sa sabi andi da di möön bunu fasi u libi nöunöu kaa. Söseei a da u di okasi fuu sa ta begi ën. Hën da hii juu di u kë u sa ta fan ku ën. Dee soni dë da so u dee fasi fa Jehovah söi taa a lobi libisëmbë, ma söseei taa a lobi i apaiti tu.

6 Wan fanöudu hakisi di u musu buta mëni da disi: Andi mi o du u di Jehovah söi taa a lobi mi? Sömëni sëmbë o taki taa, "Wë, mi musu lobi Jehovah kumafa a lobi mi tu.” Sö i ta pakisei tu ö? Jesosi bi taki taa di wëti aki da di möön hebi wan u hii de tuu: "I musu lobi Gadu i Masa te dou ku hii i hati ku hii i akaa [libi, NW] ku hii di pakisei fii di i abi” (Mateosi 22:37). Hia soni musu u dë di mbei taa i lobi Jehovah Gadu. Kandë i abi di fii a i hati taa i lobi Jehovah, ma hën da i lobi ën tuutuu ku hii i hati, ku hii i libi nasö ku hii i pakisei ö?

Wan apa sii

7 Leti kumafa di Bëibel ta lei u, nöö an tjika te u abi di fii taa u lobi Gadu. Hii fa a dë fanöudu taa i ta fii a i hati taa i lobi Jehovah, tökuseei di soni dë da di bigi u di fasi fa i ta söi taa i lobi ën tuutuu. Boo djei di soni aki ku wan apa pau. Ee i kë paandi wan apa pau di ta da njanjan, nöö i musu feni di sii fosu. Ma ee i kë wan apa u njan, i bi o wai ee wan sëmbë da i di sii nöö u? Kwetikweti! Wë sö nöö a dë taa di fii u abi a u hati taa u lobi Jehovah Gadu, da di bigi u söi taa u lobi ën tuutuu. Di Bëibel ta lei u taa: "Ee u lobi Masa Gadu tuu, nöö woo hoi dee wëti fëën dee a da u fuu hoi. Nöö dee wëti fëën an hebi da u poi” (1 Johanisi 5:3). Ee u kë lei Gadu taa u lobi ën tuutuu, nöö u musu dë kuma wan pau di ta pai bumbuu njanjan. Hën da dee soni u ta du musu söi taa u lobi Gadu tuutuu.—Mateosi 7:16-20.

8 U ta söi taa u lobi Gadu te u ta hoi dee wëti fëën ku te libi fuu ta kai ku dee lei u Bëibel. Di soni aki an taanga u du poi. Dee wëti an hebi seei. Jehovah buta dee wëti u heepi u fuu sa abi wan bunu libi di ta da piizii (Jesaaja 48:17, 18). Te u ta libi kumafa Jehovah ta lei u fuu libi, nöö u ta söi di Tata fuu di dë a hemel taa dee soni a du da u bigi da u tuutuu. Ma a tjali taa na hia sëmbë ta tei dee soni Gadu ta du da u u bigi. Wa kë dë kuma so u dee sëmbë u di ten di Jesosi bi dë a goonliba aki dee an bi sabi u da tangi. Jesosi bi kula teni kököbëma, ma wan kodo nöö bi toona ko dëën tangi (Lukasi 17:12-17). U dë seiki taa wa bi o kë dë kuma dee nëigi sëmbë dee an bi da Jesosi tangi, ma kuma di sëmbë di bi tei di kula fëën u bigi!

9 Wë nöö andi da dee wëti u Jehovah dee u musu hoi? U bi taki u sömëni u de a di buku aki kaa, ma un boo taki u hafu u de kölö sö baka. Te u ta hoi dee wëti u Gadu, nöö di soni dë o heepi u fuu ta libi a wan fasi di o mbei taa Gadu ta lobi u.

KO MÖÖN ZUNTU U JEHOVAH

10 Ee i kë ko möön zuntu u Jehovah, nöö a dë taanga fanöudu taa i ta lei soni fëën. Ja musu tapa u lei soni fëën möönsö. Boo djei di soni aki sö: A so köndë kamian ta kötö jöiii. Ee i bi o këndë faja a döö te ndeti, nöö i bi o ta luku di faja u te a tapa u? Nönö. I bi o ta buta udu u di faja kisi möön taanga faa sa kendi i, biga i sa dëdë ee di faja tapa! Leti kumafa udu ta mbei taa faja ta kisi, sö a dë taa "di sabi u Gadu seei” ta mbei taa di lobi di u abi da Jehovah o taanga, an o ta kötö.—Nöngö 2:1-5.

Leti kumafa i musu buta udu a wan faja fu an tapa, sö nöö i musu du soni u söi taa i lobi Jehovah

Wan womi ta këndë faja

11 Jesosi bi kë taa dee bakama fëën musu ta lobi Jehovah ku di Wöutu fëën di ta da sëmbë tuutuu lei. Baka di Jesosi dëdë weki, a lei tu u dee bakama fëën taa so u dee tjabukama woto di bi taki fëën, di sikifi a dee Hebelejën Buku u Bëibel, bi ko tuu. Andi bi dë di bakapisi? Dee bakama dë bi taki bakaten taa: "Hooo, aai baa, luku fa hati fuu bi fii piizii di a ta fan ku u a di pasi ta puu Gadu Buku da u.”—Lukasi 24:32.

12 Di i bigi ko sabi dee soni di Bëibel ta lei tuutuu, nöö hati fii bi dë ku piizii, i bi kë ko sabi möön hia soni, nöö i bi bigi lobi Gadu tu, na sö nö? Awa, sö a dë. Sö nöö sömëni sëmbë bi fii tu. Di gaan wooko di i abi nöunöu aki, hën da i musu biinga be i ta lobi Gadu taanga go dou, nöö di lobi dë musu göö ko möön bigi tu. Wa kë libi kumafa dee sëmbë u di goonliba aki ta libi. Jesosi bi taki taa: "Gaan së u de an o lobi de na de möön” nasö di lobi u de bi o kötö (Mateosi 24:12). Andi i sa du sö taa di lobi di i abi da Jehovah, ku söseei da dee tuu lei u Bëibel, an ko kötö?

13 I musu ta lei soni u Jehovah Gadu ku Jesosi Keesitu go dou (Johanisi 17:3). Pakisei fundu u dee soni i ta lei a di Wöutu u Gadu, nöö hakisi iseei: ’Andi di soni aki ta lei mi u Jehovah Gadu? Andi mi si aki möön di ta lei mi taa mi musu lobi Gadu ku hii mi hati, ku hii mi fusutan, ku hii mi libi tu?’ (1 Timoteo 4:15) Te i ta pakisei fundu sö, nöö di lobi di i abi da Jehovah o dë kendikendi hëiii sö.

14 Wan soni di sa heepi u sö taa di lobi di u abi da Jehovah an ko kötö, hën da u musu ta begi hiniwanten (1 Tesalonika 5:17). A di u 17 Woto u di buku aki, u bi lei taa begi da wan waiti kado di Gadu da u. Leti kumafa sëmbë ta ko gaan mati te de ta fan hii juu ku deseei ta konda hii soni u de, sö nöö a dë taa u sa ko dë gaan mati u Jehovah te u ta begi ën hii juu. A dë taanga fanöudu taa te u ta begi, nöö wa musu ta taki di wan seei soni hii juu baka, hën da wa musu ta fan sösö nasö taki soni di an ta kumutu a u hati. U musu ta fan ku Jehovah leti kumafa wan mii ta fan ku di tata fëën di a lobi. Te u ta fan ku Jehovah, nöö woo du ën a wan lesipeki fasi, ma tökuseei woo ta taki fiifii ku ën, ta taki hii soni dëën kumafa de dë, nöö woo du ën ku hii u hati tu (Psalöm 62:8). Aai, di lei u ta lei soni a Bëibel ku di begi di u ta begi fajafaja dë soni di dë taanga fanöudu a di dini u ta dini Gadu, nöö de sa heepi u sö taa Gadu ta lobi u.

PIIZII KU DI DINI I TA DINI GADU

15 U ta dini Gadu te u ta lei soni u Bëibel ku te u ta begi ën. Dee soni aki u sa du te u dë u wanwan. Ma nöö un boo buta mëni a wan woto soni di u ta du ka hii lanti sa si u. Hën da di konda u ta konda soni u di biibi fuu da wotowan. I bi konda sö u dee lei di dë a Bëibel da wotowan kaa u? Ee i du ën kaa, hën da wan gaandi i abi (Lukasi 1:74). Te u ta konda dee tuutuu soni u ko sabi u Jehovah Gadu da wotowan, hën da u ta du wan gaan fanöudu soni di hii dee tuutuu Keesitu sëmbë kisi kuma wooko. Hën da di wooko u paaja di bunu buka u di Könuköndë u Gadu.—Mateosi 24:14; 28:19, 20.

16 Di apösutu Paulosu bi ta si di wooko fëën kuma wan waiti soni di a bi kai wan gaan gudu (2 Kolenti 4:7). Di möön bunu wooko di i sa du, hën da te i ta konda soni u Jehovah Gadu da wotowan, ku söseei dee soni a o du. Sö a dë biga i ta wooko da di möön bunu Masa, nöö di wooko aki hën ta tja möön wini ko da i tu. U di i tuwë iseei da di wooko aki, mbei i ta heepi limbohati sëmbë u ko zuntu u di Tata fuu di dë a hemel ala sö taa deseei sa bigi waka a di pasi di sa tja de go dou a di libi u teego! Na wan wooko dë di suti möön disi. Boiti di dë te i ta konda soni u Jehovah ku soni u di Wöutu fëën da wotowan, nöö di biibi fii seei ku di lobi di i abi dëën, o ko möön taanga. Nöö Jehovah ta tei dee möiti dee i ta mbei u bigi (Hebelejën 6:10). Te i ta du di wooko dë, nöö di soni dë o mbei taa Gadu ta lobi i.—1 Kolenti 15:58.

17 A dë fanöudu u hoi a pakisei taa di paaja u ta paaja di buka u di Könuköndë, dë wan wooko di u musu du fajafaja. Di Bëibel taki taa: ’I musu ta konda di Buka u Gadu nöömö da sëmbë, i musu dë kabakaba fii ta kondëën nöömö’ (2 Timoteo 4:2). Faandi mbei u musu du di soni dë fajafaja a di ten fuu aki? Di Wöutu u Gadu ta piki u taa: "Di gaan daka u Jehovah dë zuntu. A dë zuntu, nöö a ta ko paapaa seei” (Sefanja 1:14). Awa, di juu di Jehovah o tja wan kaba ko a di hii di goonliba aki, ta ko hesihesi seei. U musu mbei sëmbë sabi andi dë a pasi ta ko! De musu sabi taa nöunöu di juu dou u tei Jehovah kuma di Gadu di abi leti u tii hii soni a mundu. Di kaba "an o ko lati”.—Habaki 2:3.

18 Jehovah kë taa u musu ko makandi u dini ën ku woto tuutuu bakama u Keesitu. Fëën mbei di Wöutu fëën taa: "Un boo buta mëni a di fa u sa du heepi u seei fuu libi bunu ta lobi u seei makandi. Wan boo disa u ta miti makandi e, kumafa so sëmbë ta disa. Ma un boo ta ko makandi ta da u seei taanga nöömö. Di soni dë, a dë gaan fanöudu soni da unu e, fa un ko ta si taa di daka ta zuntu” (Hebelejën 10:24, 25). Te u ta ko makandi ku dee wotowan fuu, nöö wan gaan pasi jabi da u dë u gafa di Gadu di u ta lobi ta dini. Söseei u ta taanga u na u, nöö u ta da u na u degihati tu.

19 Te u ta nama ku woto dinima u Jehovah, nöö u ta mbei taa di lobi ku di matifasi u dee sëmbë u di gemeente ta ko möön taanga. A dë fanöudu taa u ta luku andi da dee bunu fasi di dee wotowan abi, leti kumafa Jehovah ta luku dee bunu fasi dee u abi. Na suku fini a dee woto baaa ku sisa fii. Hoi a pakisei taa hii de tuu ta mbei möiti u ko dë möön gaan mati u Gadu, ma na de tuu nango a fesi a di wan fasi. Söseei i musu hoi a pakisei taa hii u tuu ta mbei föutu (Kolosën 3:13). Biinga be i ko dë gaan mati ku dee sëmbë dee lobi Jehovah gaanfa, nöö joo si taa iseei o nango a fesi a di lei tu. Awa, te i ta dini Jehovah makandi ku dee baaa ku sisa fii u di biibi, nöö di soni dë o heepi i sö taa Gadu ta lobi i. Unfa Jehovah ta paka dee sëmbë dee ta dini ën ku hii de hati, dee ta mbei möiti sö taa a ta lobi de?

BIINGA A DI "TUUTUU LIBI” BAKA

20 Jehovah ta paka dee tuutuu dinima fëën u di a ta da de libi. Ma un pei libi a ta da de? Wë, i feni taa i dë a libi tuutuu ö? Gaansë fuu bi o taki taa wë u ta si gaangaan taa u ta libi, biga u ta hai böö, u ta njan, nöö u ta bebe tu. Hën da u ta libi. Nöö kandë te u dë ku piizii, u ta taki söseei taa: "Awa, disi hën da di tuutuu libi!” Ma te u luku ën bunu, leti kumafa di Bëibel ta lei u, na wan libisëmbë a di ten fuu aki abi di tuutuu libi.

Wan wosudendu dë waiwai a di Paladëisi

Jehovah kë taa i feni "di tuutuu libi.” Joo feni ën u?

21 Di Wöutu u Gadu ta piki u taa ’di tuutuu libi, nëën baka u musu biinga’ (1 Timoteo 6:19). Dee wöutu aki ta lei u taa di "tuutuu libi” dë wan soni di u ta houpu taa woo feni a di ten di ta ko. Awa, te u dë telutelu söndö föutu, nöö woo libi tuutuu kumafa a musu dë, u di woo libi leti kumafa Gadu bi kë taa u musu libi a di bigi. Te u dë a di paladëisi, woo dë gösöntu, woo ta libi fiifii, nöö woo abi wan suti libi tu. A di ten dë woo abi "di tuutuu libi” awaa, hën da di libi u teego (1 Timoteo 6:12). An dë wan gaan soni di u ta wakiti ö?

22 Unfa u sa ’biinga a di tuutuu libi baka’? A di wan seei woto Paulosu bi taki da dee Keesitu sëmbë taa "be de ta du bunu te a hia” (1 Timoteo 6:18). U ta fusutan gbelingbelin taa te u ta fiti dee lei u di Bëibel a u libi, nöö woo sa feni di tuutuu libi. Ma Paulosu bi kë taki taa u di u ta du te a hia bunu, mbei woo feni "di tuutuu libi” ö? Wë nönö, biga di "bunuhati” u Gadu mbei u abi di houpu aki (Loomë 5:15). Ma Jehovah ta piizii u paka dee sëmbë dee ta dini ën ku hii de hati. A kë fii abi "di tuutuu libi”. Dee sëmbë dee ta hoi deseei be Gadu ta lobi de, o feni di libi u teego teka piizii ku fiifii libi o dë.

23 Hiniwan fuu musu hakisi ënseei di soni aki: ’Mi ta dini Gadu leti kumafa a buta a di Bëibel taa u musu dini ën u?’ Ee u ta mbei möiti u du sö hii daka, nöö soni o nango bunu da u. U sa abi di biibi taa Jehovah o dë di tjubi kamian fuu. A o tjubi dee sëmbë dee ta hoi deseei nëën u pasa dee lasiti daka u di goonliba aki di dë tumisi hogi. Jehovah o tja u dou bumbuu a di waiti njunjun goonliba di dë zuntu nöunöu. Na sösö suti a o suti u libi a di ten dë! Woo piizii seei taa u tei di bunu pasi a dee lasiti daka aki! Ee i du sö nöunöu kaa, nöö joo feni di "tuutuu libi”, di libi di Jehovah Gadu abi a pakisei da libisëmbë sensi di bigi, awa, di libi u teego!

DEE SONI DI BËIBEL TA LEI U

  • U ta söi taa u abi tuutuu lobi da Gadu te u ta hoi dee wëti fëën ku te u ta fiti dee maiki fëën a di libi fuu.—1 Johanisi 5:3.
  • U sa hoi useei be Gadu ta lobi u, te u ta lei soni a di Wöutu fëën, te u ta begi Jehovah ku hii u hati, te u ta lei wotowan soni fëën, ku te u ta dini ën a dee komakandi fuu—Mateosi 24:14; 28:19, 20; Johanisi 17:3; 1 Tesalonika 5:17; Hebelejën 10:24, 25.
  • Dee sëmbë dee ta hoi deseei be Gadu ta lobi de, abi di houpu u feni "di tuutuu libi”.—1 Timoteo 6:12, 19; Judasi 21.

Hakisi

1, 2. Naasë u sa feni wan bumbuu tjubi kamian a di ten fuu aki?

3. Unfa u sa mbei taa Jehovah dë di tjubi kamian fuu?

4, 5. Andi da so u dee fasi fa Jehovah söi taa a lobi u?

6. Andi i sa du u di Jehovah söi taa a lobi i?

7. A tjika te u abi di fii a u hati taa u lobi Gadu ö? Booko ën a piki möni.

8, 9. Unfa u sa söi taa u lobi Gadu, ku söseei taa u ta tei dee soni a du da u u bigi?

10. Konda faandi mbei a dë fanöudu taa i ta lei soni u Jehovah Gadu go dou.

11. Un bakapisi di lei u Jesosi bi abi a dee bakama fëën liba?

12, 13. (a) Andi pasa ku di lobi di gaan së u sëmbë u di ten fuu aki bi abi da Gadu ku di Bëibel? (b) Andi u sa du sö taa di lobi fuu an ko kötö?

14. Unfa begi sa heepi u sö taa di lobi di u abi da Jehovah an kötö?

15, 16. Faandi mbei a bunu taa u ta si di paaja u ta paaja di buka u di Könuköndë kuma wan gaandi, ma söseei kuma wan gaan gudu?

17. Faandi mbei u musu paaja di buka u di Könuköndë fajafaja a di ten aki?

18. Faandi mbei u musu ta ko makandi u dini Jehovah ku woto tuutuu bakama u Keesitu?

19. Andi u sa du sö taa di lobi a di gemeente, ko möön taanga?

20, 21. Andi da di "tuutuu libi”, nöö faandi mbei a dë wan gaan soni di u ta wakiti?

22. Unfa u sa ’biinga a di tuutuu libi baka’?

23. Faandi mbei a dë taanga fanöudu taa u hoi useei be Gadu ta lobi u?