Skip to content

Skip to table of contents

DI U TENI-A-SEIBI WOTO

Begi fii ko zuntu u Gadu

Begi fii ko zuntu u Gadu

Faandi mbei u musu begi Gadu?

Andi u musu du ee u kë taa Gadu haika dee begi fuu?

Unfa Gadu ta piki dee begi fuu?

TE U luku hii dee soni dee dë a mundu ala, nöö di goonliba dë wan piki soni seei. Te i luku ën bunu, Jehovah, "di Sëmbë di mbei hemel ku goonliba” ta si dee nasiön kuma wan tötö u wata di dë a wan buketi dendu (Psalöm 115:15; Jesaaja 40:15). Tökuseei di Bëibel taa: "Jehovah dë zuntu u hii dee sëmbë dee ta kai ën. A dë zuntu u dee sëmbë dee ta bai kai ën ku wan limbo hati. A o mbei taa hii dee sëmbë dee ta lesipeki ën, feni dee soni hati u de ta kë. Te de ta suku heepi nëën, a o jei de, nöö a o puu de a fuka” (Psalöm 145:18, 19). Pakisei pikisö andi di soni dë kë taki! Di makiti Gadu di mbei hii soni dë zuntu fuu, nöö a o jei u te u ta "bai kai ën ku wan limbo hati”. A dë wan gaandi seei di u abi taa u sa begi Gadu.

2 Ma ee u kë taa Jehovah haika dee begi fuu, nöö u musu begi ën a di fasi di hën ta feni bunu. Ma wa o sa du sö, ee wa sabi andi di Bëibel ta lei u u di fasi fa u musu begi, na sö nö? A dë taanga fanöudu taa u ko saandi di Bëibel ta taki u di soni aki, biga begi ta heepi u fuu ko möön zuntu u Jehovah.

FAANDI MBEI U MUSU BEGI JEHOVAH

3 Wan fanöudu soni di mbei taa u musu ta begi Jehovah, hën da a ta hakisi u fuu du sö. Di Wöutu fëën ta da u di taanga aki: "Wan musu ta booko hedi a na wan soni e, ma un musu ta begi Masa Gadu nöömö ta dëën tangi. I musu ta tja hii dee fuka fii nango ta konda dëën, nöö a o da i kötöhati. Nöö di kötöhati di a o da i dë o bigi pasa hii sëmbë fusutan, nöö a hoi hii pakisei fii ku i hati tuu a Jesosi Keesitu liba” (Filipi 4:6, 7). Awa, di Möön Hei Tiima u mundu seeka di soni dë da u a wan lobihati fasi, nöö wa kë si di soni dë kuma wan sösö soni!

Wan mujëë ta begi

Di Sëmbë di mbei hemel ku goonliba” dë kabakaba u haika dee begi fuu

4 Wan woto soni dë di mbei taa u musu begi Jehovah. Te u ta begi ën hii juu, nöö woo ko dë gaan mati ku ën. Tuutuu mati an ta fan ku deseei nöö te de a’ wan soni fanöudu. Ma bumbuu mati ta kë ko sabi deseei möön bunu. Nöö de ta toon möön gaan mati te de ta taki fiifii ku deseei fa de ta pakisei u soni, un pei bookohedi de abi, ku söseei fa de ta fii. A sömëni fasi, a dë di wan seei soni ku di matifasi di u abi ku Jehovah Gadu. Di buku aki heepi i fii lei hia soni di di Bëibel ta lei u Jehovah, u di fasi fa a dë ku söseei dee soni a o du. I ko sabi taa i sa ko dë wan mati fëën. Te i ta begi, nöö i sa konda dee soni i ta pakisei da di Tata fii di dë a hemel ala, ku söseei dee soni i ta fii te a i hati dendu. Te i ta du sö kaa, nöö joo ko dë möön zuntu u Jehovah.—Jakobosi 4:8.

UN PEI MAIKI U MUSU DOU?

5 Jehovah ta haika hii pei begi ö? Luku andi a bi taki da dee taangajesi sëmbë u Isaëli u di ten u di tjabukama Jesaaja. A bi taa: "Hii fa un ta begi hia, ma tökuseei ma o haika unu. Maun fuunu fuu ku di buuu u dee sëmbë dee un kii” (Jesaaja 1:15). Awa, so u dee soni dee u ta du sa mbei taa Gadu an ta haika dee begi fuu. Fëën mbei ee u kë taa Gadu haika dee begi fuu, nöö u musu dou wanlö fanöudu maiki.

6 Wan u dee maiki, hën da u musu a’ biibi (Maikusi 11:24). Di apösutu Paulosu bi sikifi taa: "An dë taa Gadu sa a’ piizii möönsö ku wan sëmbë di an ta biibi e. Kwetikweti. Biga te wan sëmbë joo ko nëën, nöö i musu biibi taa a dë. Nöö söseei tu i musu biibi taa a ta paka dee sëmbë dee ta suku ën ku wan hati” (Hebelejën 11:6). Te u a’ tuutuu biibi, nöö an dë taa u sabi nöö taa Gadu dë nasö taa a ta haika u, ta piki dee begi fuu. Dee soni u ta du, de ta söi taa u a’ biibi. Di fasi fa u ta libi hiniwan daka musu söi gbelingbelin taa u a’ biibi.—Jakobosi 2:26.

7 Jehovah kë söseei taa dee sëmbë dee ta begi ën musu abi sakafasi, nöö hati u de musu limbo tu. Sömëni soni dë di ta mbei taa u musu abi sakafasi te u ta fan ku Jehovah, na sö nö? Te sëmbë ta feni pasi u fan ku wan könu nasö wan hedima u köndë, nöö de ta fan a wan lesipeki fasi u di de sabi taa ku wan heihei tiima de ta fan. Wë nöö te u ta fan ku Jehovah, nöö u musu du ën a wan möön lesipeki fasi seei! (Psalöm 138:6) Awa, hën da di "Makiti Gadu u mundu” (Kenesesi 17:1). Te u ta begi Gadu, u musu söi taa u ta saka useei nëën basu, u di u sabi taa a hei möön u. Te u ta saka useei a sö wan fasi, nöö woo ta begi ku hii u hati, wa o ta taki dee seei soni nöö hii juu.—Mateosi 6:7, 8.

8 Wan woto maiki di u musu dou ee u kë taa Gadu haika dee begi fuu, hën da libi fuu musu ta kai ku dee begi fuu. Jehovah kë taa u du hii soni di u sa du, te u ta begi ën u wan soni. Ee u begi taa, "Da u dee soni u abi fanöudu fuu pasa u libi tide”, nöö u musu mbei möiti u wooko taanga aluwasi un pei wooko u feni (Mateosi 6:11; 2 Tesalonika 3:10). Ee u ta begi Gadu faa heepi u ku wan suwaki fasi di u abi, nöö u musu koti pasi da soni di sa tja u go a di së u hogi (Kolosën 3:5). Boiti dee fanöudu maiki aki, woto hakisi dë di nama ku begi, di u musu feni piki u de.

HAKISI DI NAMA KU BEGI

9Ambë u musu begi? Jesosi bi lei dee bakama fëën u de begi "u Tata a liba” ala (Mateosi 6:9). Hën da Jehovah Gadu wanwan tö u musu begi. Ma Jehovah kë taa u musu ko sabi unfa di wan kodo Womi Mii fëën, Jesosi Keesitu, hei tjika. Kumafa u bi lei a di u 5 Woto, Gadu bi manda Jesosi ko a goonliba u da di libi fëën kuma wan lusupaima u puu u a zöndu ku dëdë basu (Johanisi 3:16; Loomë 5:12). Hën da di sëmbë di Gadu buta kuma Gaan Mindima ku Kuutuma (Johanisi 5:22; Hebelejën 6:20). Fëën mbei di Bëibel taa u musu begi a di në u Jesosi. Hënseei bi taki taa: "Miseei wë da di pasi ku di tuu, ku di libi. Nöö na wan sëmbë sa dou a mi Tata e, ee na mi tja i go nëën” (Johanisi 14:6). Ee u kë taa Jehovah haika dee begi fuu, nöö hën wanwan u musu begi, a di u di Womi Mii fëën.

10A dë sö taa u musu sindo nasö taanpu a wan apaiti fasi te u ta begi ö? Nönö. Jehovah an taki taa u musu sindo nasö taanpu a wan apaiti fasi, nöö an taki taa u musu ta buta dee maun fuu a wan apaiti fasi tu. Bëibel ta lei u taa peipei fasi dë fa u sa begi. U sa sindo, u sa bendi hedi go a goon, u sa tjökö kini a goon, nöö u sa taanpu tu (1 Kloniki 17:16; Nehemia 8:6; Daniëli 6:10; Maikusi 11:25, NW). Di soni di dë tuutuu fanöudu, na taa sëmbë musu si taa u ta taanpu nasö taa u ta sindo a wan apaiti fasi te u ta begi, ma hati fuu musu limbo. Awa, aan toobi ka u dë u sa begi hii juu aluwasi andi u ta du, nasö u sa begi a u hati te wan fuka miti u. Jehovah ta jei dee lö begi dë, hii di kandë dee sëmbë dee dë a u bandja an ta si taa u ta begi.—Nehemia 2:1-6.

11Fu un pei soni u sa begi? Di Bëibel ta taki taa: "Ee di begi kai ku di pakisei [u Jehovah], nöö a o jei” (1 Johanisi 5:14). Hën da u sa begi u hii soni di ta kai ku di kë u Gadu. Gadu kë taa u begi ën u dee bookohedi fuu ö? Aai! Te u ta begi Jehovah, nöö u sa taki ku ën leti kumafa u bi o taki ku wan bumbuu mati fuu. U sa konda hii soni da Gadu. Aai, u sa ’puu hii soni di dë a u hati dendu’ da Gadu (Psalöm 62:8). A fiti u hakisi Gadu faa da u di santa jeje, u di di jeje dë o heepi u fuu du bumbuu soni (Lukasi 11:13). Nöö u sa hakisi Gadu faa heepi u fuu du bumbuu soni ku söseei faa da u taanga fuu libi ku dee fuka fuu (Jakobosi 1:5). Te u du wan zöndu, nöö u musu hakisi paadon u di u ta biibi a di lusupaima u Keesitu (Efeise 1:3, 7). U sabi taa wa musu ta begi u soni fuu seei nöö. U musu begi da wotowan tu, kuma dee famii fuu ku dee woto biibima.—Tjabukama 12:5; Kolosën 4:12.

Sëmbë ta begi a peipei okasi

A hiniwan okasi di i ta begi, Jehovah sa jei dee begi fii

12 Soni di nama ku Jehovah Gadu musu ko a di fosu kamian a dee begi fuu. Hia soni dë di mbei taa u musu gafa Gadu, nöö u musu dëën tangi ku hii u hati u dee hia bunu a ta du da u (1 Kloniki 29:10-13). A di begi a Mateosi 6:9-11, Jesosi bi lei u taa u musu begi u di në u Gadu musu ko santa. Baka di dë a lei u taa u musu begi u di Könuköndë u Gadu musu ko, ku söseei taa di kë fëën musu pasa a goonliba aki, leti kumafa a ta pasa a hemel ala. Jesosi bi begi fosu u soni di nama ku Jehovah, nöö a baka u di dë a buta mëni a woto soni di dë fanöudu. Söseei te u ta begi fosu u soni di nama ku Gadu ufö u begi u soni fuu seei, nöö u ta söi taa na bunu fuu seei nöö u ta suku.

13Unfa dee begi fuu musu langa tjika? Di Bëibel an ta taki un langa dee begi fuu musu dë te u ta begi u wanwan nasö te u ta begi da hia sëmbë. Kandë u ta begi sati ufö u njan, ma kandë u kë begi möön langa te u ta konda dee soni dee dë a u hati da Jehovah (1 Samuëli 1:12, 15). Ma Jesosi bi kuutu sëmbë di bi taa pëë deseei bumbuu sëmbë, nöö di bi ta begi dee gaan langa begi u de u sëmbë sa si de (Lukasi 20:46, 47). Jehovah an lobi dee lö pei begi dë. Di möön fanöudu soni hën da u musu ta begi ku hii u hati. Hën da wan begi di Gadu ta feni bunu sa langa nasö a sa sati. A dë a dee soni u abi fanöudu nasö a di fasi fa soni dë da u.

14Un mëni pasi u musu begi? Di Bëibel ta da u taanga u "begi hii juu”, u "ta begi nango nöömö”, ku söseei taa ’u musu ta begi hiniwanten’ (Mateosi 26:41, NW; Loomë 12:12; 1 Tesalonika 5:17). Di soni aki an kë taki taa u musu ta begi Jehovah a hiniwan juu nango nöömö söndö tapa. Nönö, di Bëibel ta da u taanga u begi hii juu, ta da Jehovah tangi nöömö u dee bunu soni a ta du da u, nöö u musu hakisi ën faa tii u, ku söseei faa da u taanga ku kaakiti. An ta da i kötöhati taa Jehovah an taki un langa nasö un mëni pasi u musu ta begi ën u? Ee u ta si di gaandi di u abi u begi kuma wan gaan soni, nöö woo ta si taa u abi sömëni okasi seei u ta fan ku di Tata fuu di dë a hemel ala.

15Faandi mbei u musu taki "Amen” a kaba u wan begi? Di wöutu "amen” hën da "sö a dë tuu”, nasö "a tan sö”. Woto di dë a Bëibel ta lei taa a fiti u taki "Amen” te u kaba begi nasö te woto sëmbë begi da u (1 Kloniki 16:36; Psalöm 41:13). Te u ta taki "Amen” te u kaba begi, hën da u ta söi gbelin taa u begi ku hii u hati. Te u ta taki "Amen” aluwasi sëmbë jei nasö de an jei, te wan sëmbë kaba begi, nöö u ta söi taa dee soni a taki a di begi kai ku u.—1 Kolenti 14:16.

DI FASI FA GADU TA PIKI DEE BEGI FUU

16 Jehovah ta piki begi tuutuu ö? Aai! U sa dë seiki taa di "Sëmbë di ta haika begi” ta piki dee begi u dee milionmilion sëmbë dee ta begi ën ku hii de hati (Psalöm 65:2). Jehovah sa piki dee begi fuu a sömëni fasi.

17 Jehovah ta wooko ku dee engel fëën ku söseei dee dinima fëën dee dë a goonliba aki, u piki dee begi fuu (Hebelejën 1:13, 14). Sömëni woto u sëmbë dë di bi ta begi u Gadu heepi de u ko fusutan di Bëibel, nöö an ta tei longi baka te de kaba u begi taa wan futuboi u Jehovah ko miti de. Dee woto aki ta söi gbelingbelin taa dee engel ta tii di Könuköndë pleikiwooko (Akoalimbo 14:6). Te u dë ku fuka tuutuu, Jehovah sa piki dee begi fuu u di a ta mbei wan baaa nasö wan sisa di dë a di biibi fuu, ko heepi u.—Nöngö 12:25; Jakobosi 2:16.

18 Jehovah Gadu ta piki dee begi u dee dinima fëën tu ku di santa jeje fëën nasö ku di Wöutu fëën, di Bëibel. Te u ta begi ën faa heepi u fuu hoi dou te u ta kisi tesi, nöö a sa piki dee begi fuu u di a ta tii u nasö a ta da u kaakiti ku di santa jeje fëën (2 Kolenti 4:7). Te u ta begi Jehovah faa tii u, nöö so juu a ta piki u ku di Bëibel ka a ta lei u fa u musu libi köni. U sa feni tëkisi di sa heepi u te u ta lei soni u Bëibel u wanwan nasö te u ta lesi buku kuma di buku aki. So toon te u go a wan komakandi, u sa jei soni u Bëibel di u abi fanöudu a u libi, nasö kandë wan gaanwomi di kë heepi u, sa ko taki u di soni di u abi fanöudu.—Galasia 6:1.

Wan womi ku ën mujëë ta heepi wan gaan sëmbë

Jehovah sa piki dee begi fuu u di a ta mbei wan baaa nasö wan sisa di dë a di biibi fuu ko heepi u

19 Ee a djei kuma Jehovah ta naanaa u piki dee begi fuu, nöö na piki an sa piki de. Wa musu fëëkëtë taa Jehovah ta piki begi kumafa a kë ku söseei a di juu ten di hën feni bunu. A sabi andi u abi fanöudu, nöö a sabi möön bunu möön useei fa u sa feni dee soni dë. So toon a ta disa u be u ’ta begi ën soni, ta suku soni nëën ta naki di döö fëën’ (Lukasi 11:5-10). Te u ta hoi dou a sö wan fasi, nöö u ta lei Gadu taa u kë faa heepi u seei, ku söseei taa u abi tuutuu biibi. Boiti di dë, Jehovah sa piki dee begi fuu a wan fasi di wa ta mëni. Kandë u hakisi ën faa heepi u ku wan tesi di miti u. A sa dë sö taa Jehovah an puu di tesi, ma a piki di begi fuu u di a da u di kaakiti u hoi dou.—Filipi 4:13.

20 U sa dë ku tangi a hati seei taa di Gadu di mbei hii soni di dë a mundu, dë zuntu u hii dee sëmbë dee ta begi a wan fasi di fiti! (Psalöm 145:18) Un boo ta begi Jehovah hii juu u di a dë wan apaiti gaandi di u abi taa u sa begi ën. Te u ta du sö, nöö woo piizii u ko dë möön zuntu u Jehovah, di Sëmbë di ta haika begi.

DEE SONI DI BËIBEL TA LEI U

  • Te u ta begi Jehovah hii juu, nöö woo ko dë möön zuntu fëën.—Jakobosi 4:8.
  • Ee u kë taa Gadu haika dee begi fuu, nöö u musu a’ biibi te u ta begi ën, u musu abi sakafasi, nöö u musu begi ën ku hii u hati tu.—Maikusi 11:24.
  • Jehovah wanwan tö u musu begi a di në u di Womi Mii fëën.—Mateosi 6:9; Johanisi 14:6.
  • Jehovah, di "Sëmbë di ta haika begi”, ta wooko ku dee engel fëën, dee dinima fëën dee dë a goonliba aki, di santa jeje fëën, ku söseei di Wöutu fëën u piki dee begi fuu.—Psalöm 65:2.

Hakisi

1, 2. Faandi mbei u musu si begi kuma wan gaandi di u abi seei, nöö faandi mbei u musu ko sabi andi di Bëibel ta lei u u di fasi fa u musu begi?

3. Andi da wan fanöudu soni di mbei taa u musu begi Jehovah?

4. Unfa u sa ko dë gaan mati ku Jehovah te u ta begi ën hii juu?

5. Andi ta söi taa Jehovah an ta haika hii pei begi?

6. Andi da wan u dee maiki di u musu dou ee u kë taa Gadu haika dee begi fuu, nöö unfa u sa dou di maiki dë?

7. (a) Faandi mbei u musu a’ lesipeki te u ta begi Jehovah? (b) Unfa u sa söi taa u abi sakafasi ku söseei taa hati fuu limbo te u ta begi Gadu?

8. Unfa u sa söi taa libi fuu ta kai ku dee begi fuu?

9. Ambë u musu begi, nöö na un në u musu begi?

10. Faandi mbei an dë fanöudu taa u musu sindo nasö taanpu a wan apaiti fasi te u ta begi?

11. Andi da so u dee booko hedi fuu dee u sa begi u de?

12. Unfa u sa buta mëni fosu a soni di nama ku di Tata fuu a liba te u ta begi?

13. Andi Bëibel ta taki u di langa nasö u di sati di wan begi musu dë u Gadu feni ën bunu?

14. Andi di Bëibel kë taki te a ta da u taanga u "begi hii juu”, nöö andi mbei di soni dë ta da u kötöhati?

15. Faandi mbei u musu taki "Amen” te u kaba begi nasö te wan sëmbë kaba begi?

16. Fu un pei soni di nama ku begi u sa dë seiki

17. Faandi mbei u sa taki taa Gadu ta wooko ku dee engel fëën ku söseei dee futuboi fëën dee dë a goonliba aki, u piki dee begi fuu?

18. Unfa Jehovah ta wooko ku di santa jeje fëën nasö di Wöutu fëën u piki dee begi u dee dinima fëën?

19. Andi u musu hoi a pakisei ee so toon a djei kuma Gadu an ta piki dee begi fuu?

20. Faandi mbei u musu tei di apaiti gaandi di Jehovah da u fuu ta begi ën hii juu?