Skip to content

Skip to table of contents

DI U DII WOTO

Andi Gadu abi a pakisei da di goonliba?

Andi Gadu abi a pakisei da di goonliba?

Andi Gadu abi a pakisei da libisëmbë?

Na un fasi sëmbë bi fia ku Gadu?

Unfa di libi o dë a goonliba a di ten di ta ko?

GADU abi gaan waiti soni a pakisei da di goonliba. Jehovah kë taa di goonliba fuu ku sëmbë di dë ku piizii, nöö di dë gösöntu tu. Di Bëibel bi taki taa "Gadu seeka wan djai buta a Eden”, nöö hën wë a "mbei taa hii pei pau göö…di kai ku sëmbë wojo, nöö di bi ta da fuuta di suti u njan”. Baka di Gadu mbei di fosu womi ku di fosu mujëë, Adam ku Eva, nöö a bi buta de a wan hanse tankamian, hën a piki de taa: "Un pai miii be un ko hia, be un fuu di goonliba, nöö un musu dë basi fëën e” (Kenesesi 1:28; 2:8, 9, 15). Wë disi bi dë di pakisei u Gadu, taa libisëmbë bi musu pai miii, de bi musu mbei hii di goonliba toon wan paladëisi, nöö de bi musu sölugu dee mbeti tu.

2 I mëni taa di pakisei di Jehovah Gadu abi da libisëmbë u libi a wan paladëisi a goonliba, o ko tuu wan daka u? Gadu taki taa: "Mi seei taki ën. Nöö mi o du ën tu” (Jesaaja 46:9-11; 55:11). Awa, Gadu o du hii dee soni di a taki taa a o du! A taki taa "an mbei [di goonliba] u sösö” ma "a bi seekëën da libisëmbë u de libi” (Jesaaja 45:18). Un pei sëmbë Gadu bi kë u libi a goonliba? Nöö fu un longi a bi kë taa de bi musu libi nëën? Di Bëibel taa: "Dee sëmbë dee ta libi a wan leti fasi, de o feni di goonliba, nöö naandë de o ta libi u teego.”—Psalöm 37:29; Akoalimbo 21:3, 4.

3 Kumafa u ta si, nöö di soni aki an pasa jeti. A di ten aki sëmbë ta siki, de ta dëdë, söseei sëmbë ta feti ta kii de na de. Wan soni an bi waka bunu. Ma u dë seiki taa Gadu an bi kë taa di goonliba bi musu dë kumafa u ta si ën a di ten aki! Andi bi pasa? Faandi mbei dee soni di Gadu abi a pakisei an ko tuu? Na wan buku di libisëmbë sikifi sa konda da u faandi mbei, biga di buuja bi bigi a hemel.

WAN FELANTIMA HOPO KO

4 Di fosu buku u Bëibel ta taki u wan felantima u Gadu di bi hopo ko a Eden. Bëibel ta kai ën "wan sindeki”, ma an bi dë wan tuutuu sindeki. Di lasiti buku u Bëibel ta kai ën ’di didibi, Saatan di ta ganjan sëmbë a hii di goonliba’. A ta kai ën "di fosu sindeki” tu (Kenesesi 3:1; Akoalimbo 12:9). Di makiti engel aki di wa sa si, bi tei wan sindeki u fan ku Eva. A bi mbei a djei kuma di sindeki hën bi ta fan. A musu u dë sö taa di jeje dë bi dë kaa, di Gadu bi ta seeka di goonliba da libisëmbë.—Jöpu 38:4, 7.

5 Hii soni di Gadu mbei, dë telutelu söndö föutu, ma nöö ambë mbei Saatan Didibi? Fu taki ën leti, wan u dee makiti womi mii u Gadu, mbei hënseei toon Didibi. Unfa sö? Wë a di ten aki, wan sëmbë di bi ta libi bunu fosu, nasö di an bi ta fufuu, sa mbei hënseei toon wan fufuuma. Unfa di soni aki sa pasa? Di sëmbë dë sa mbei taa wan taku hangi göö nëën hati dendu. Ee a tan pakisei di soni dë, nöö di hangi dë sa ko möön bigi. Nöö te wan pasi jabi dëën, a sa du di hogi di a bi ta pakisei.—Jakobosi 1:13-15.

6 Di soni aki hën pasa ku Saatan Didibi. A sa dë sö taa a bi jei di Gadu bi piki Adam ku Eva taa de bi musu pai miii fuu goonliba (Kenesesi 1:27, 28). Saatan bi pakisei taa: ’Andi wë, hii dee sëmbë aki sa dini mi, ka u de dini Gadu!’ Sö wan taku hangi bigi göö nëën hati dendu. Te u kaba fëën a go ganjan Eva, u di a mindi soni da Gadu (Kenesesi 3:1-5). Sö wë a toon "Didibi”, hën da wan "hogihati mindisonima”. Söseei a toon "Saatan”, hën da wan "Felantima nasö Fiama”.

7 U di Saatan Didibi sabi u ganjan sëmbë a wan köni fasi, mbei a kisi Adam ku Eva sö taa de pasa Gadu buka (Kenesesi 2:17; 3:6). Te u kaba fëën, de dëdë, leti kumafa Gadu bi piki de taa de bi o dëdë ee de an bi piki ën buka (Kenesesi 3:17-19). U di Adam bi ko abi zöndu, baka di a pasa Gadu buka, mbei a da hii dee bakamii fëën zöndu tu. U sa tei di soni aki djei ku wan gansë di de ta jasa goma. Ee di gansë zin, nöö andi o pasa ku dee goma di i ta jasa nëën dendu? Hii de tuu o zin. Di seei soni dë pasa ku hii libisëmbë. De tuu kisi wan zin u Adam, hën da di zöndu. Hën mbei hii libisëmbë ta gaandi, nöö de ta dëdë tu.—Loomë 3:23.

8 Di Saatan mbei taa Adam ku Eva zöndu a Gadu wojo, nöö a bi dë di hedima di mbei taa sëmbë bigi hopo fia ku Gadu. A bi fia taa Jehovah an ta tii bunu. Boo taa Saatan bi taki taa: ’Gadu an dë wan bumbuu tiima. A ta mindi soni, nöö a ta tjubi bunu soni da dee sëmbë di dë nëën tii basu. Libisëmbë aan Gadu fanöudu u tii de. De sa sabi da deseei andi bunu ku andi hogi. Nöö soni o nango möön bunu da de te mi ta tii de.’ Andi Gadu bi o du, u di Saatan taki hogi fëën sö? So sëmbë feni taa Gadu bi musu kii dee taanga jesi sëmbë dë puu. Ma di soni dë bi o söi ee Saatan hën bi a’ leti ö? A bi o söi taa di fasi fa Gadu ta tii da di möön bunuwan u?

9 U di Jehovah ta du soni a wan leti fasi tololoo, mbei an bi o kii dee sëmbë dee pasa hën buka, wantewante. A bi feni taa ten bi dë fanöudu u piki a wan bunu fasi taa Didibi da wan mindisonima, di a bi fia ku ën. Hën mbei Gadu feni taa a bi o disa libisëmbë be de tii deseei u wan pisiten, hii di Saatan bi o kaakiti a de liba. Woo taki a di u 11 Woto u di buku aki, faandi mbei Jehovah du sö. Söseei woo taki faandi mbei a disa ten pasa sö longi ufö a seeka soni ko bunu baka. Ma boo buta mëni a dee hakisi aki: Adam ku Eva bi abi leti u biibi Saatan, di an bi du na wan bunu soni da de wan daka u? A bi bunu u de biibi taa Jehovah, di bi da de hii soni di de abi, dë wan takuhati mindisonima u? Andi i bi o du?

10 A di ten aki, a bunu u pakisei u dee soni aki, biga de nama a hii u tuu. Sö a dë. Iseei abi di okasi u djula da Jehovah a di fia Saatan ta fia ku ën. I sa tei Jehovah kuma di Tiima fii, nöö i sa heepi u piki taa Saatan dë wan mindisonima (Psalöm 73:28; Nöngö 27:11). A tjali taa sëmbë an dë hia a dee sömëni milionmilion sëmbë dee dë a di goonliba aki, di tei di pasi dë. Hën mbei wan fanöudu hakisi dë u buta da useei: Di Bëibel ta lei tuutuu taa Saatan hën ta tii di goonliba aki ö?

AMBË TA TII DI GOONLIBA AKI?

Unfa Saatan bi o sa da Jesosi hii dee könuköndë u goonliba, ee nëën bi abi de?

Jesosi bi finga futu da Saatan di a poobëën ku dee könuköndë u goonliba

11 Na wan daka Jesosi bi taki taa na Saatan ta tii di goonliba aki. Wan daka Saatan bi du wan foombo soni u lei Jesosi ’hii dee köndë [könuköndë, NW] u goonliba ku dee waiti soni nëbai wan u de’. Hën Saatan paamusi Jesosi taa: "Hii dee soni aki tuu mi o da i fii seei, ee i tjökö kini a goon a mi fesi aki begi mi” (Mateosi 4:8, 9; Lukasi 4:5, 6). Pakisei di soni aki. Ee dee könuköndë aki an bi dë u Saatan, nöö a bi o pooba Jesosi ku de u? Jesosi an bi fia taa hii dee tii u goonliba an bi dë u Saatan. Aan misi taa Jesosi bi o taki di soni dë, ee dee könuköndë dë an bi dë u Saatan.

12 Sö a dë taa Jehovah da di makiti Gadu u mundu, di Gadu di mbei hii waiti soni a mundu (Akoalimbo 4:11). Ma Bëibel an taki a na wan kamian taa Jehovah Gadu nasö Jesosi Keesitu dë tiima u di goonliba aki. Jesosi bi söi taa Saatan da "di hedima u di goonliba aki” (Johanisi 12:31; 14:30; 16:11). Di Bëibel seei ta taki u Saatan Didibi taa a dë di gadu di "abi taki a di goonliba aki” (2 Kolenti 4:3, 4). Di apösutu Johanisi bi taki u di felantima aki, nasö Saatan, taa: "Sëmbë u hii di goonliba tuu dë a didibi basu.”—1 Johanisi 5:19.

DI FASI FA DE O PUU DI GOONLIBA U SAATAN A PASI

13 Hiniwan jaa di ta pasa, di goonliba ta ko möön hogi. Goonliba fuu ku sodati di ta feti, ku politikima di ta ganjan sëmbë, leima u keiki di dë bödjëëma, ku söseei takuhatima di naa fii da sëmbë seei. Di goonliba poi tee, taa an sa ko bunu möön. Di Bëibel ta tja ko a limbo taa di juu ta zuntu taa a di feti u Amagedon, Gadu o kii dee sëmbë dee an ta libi bunu. Di soni dë o mbei taa wan njunjun goonliba o dë teka sëmbë o ta libi a wan leti fasi.—Akoalimbo 16:14-16.

14 Jehovah Gadu tei Jesosi Keesitu buta kuma di Tiima u di hemel Könuköndë fëën nasö di tii fëën. Gaanduwe kaa, di Bëibel bi taki taa: "De bi pai wan mii da u. De bi da u wan womi mii, nöö hën o tii di könuköndë. De musu kai ën…Könu Womi Mii u Bööböö libi. Di könuköndë tii fëën ku di fii di a o tja ko, an o kaba möönsö” (Jesaaja 9:6, 7). Jesosi bi lei dee bakama fëën fa de bi musu begi u di tii aki. De bi musu taa: ’Be di könuköndë fii ko. Be di kë fii pasa a goonliba leti kumafa a ta pasa a hemel ala’ (Mateosi 6:10, NW). Kumafa woo si a di buku aki, abiti möön di Könuköndë u Gadu o puu hii dee tii u di goonliba aki. Baka di dë, a o tii a de kamian (Daniëli 2:44). Te a pasa sö, nöö di Könuköndë u Gadu o seti wan paladëisi a goonliba.

DI NJUNJUN GOONLIBA DË ZUNTU!

15 Di Bëibel taki taa: ’Masa Gadu paamusi u taa wan njunjun goonliba ku njunjun mundu o ko. Nöö naandë leti libi wanwan nöö o dë’ (2 Petuisi 3:13; Jesaaja 65:17). So toon te di Bëibel ta taki u ’di goonliba’, nöö a ta söi go a dee sëmbë dee ta libi a goonliba (Kenesesi 11:1). Sö a dë taa di "njunjun goonliba”, da dee sëmbë Gadu feni bunu.

16 Jesosi bi paamusi taa a di njunjun goonliba di ta ko, dee sëmbë Gadu feni bunu, o feni di "libi u teego” kuma kado (Maikusi 10:30). Gaantangi, jabi di Bëibel fii a Johanisi 3:16 ku Johanisi 17:3, nöö lesi andi u musu du fuu feni di libi u teego. Di libi u teego dë, da wan waiti kado di Gadu o da dee sëmbë dee dou dee maiki fëën. Nöö luku andi di Bëibel ta taki u dee hia bunu dee sëmbë dë o feni a di Paladëisi di ta ko.

17Hogidu, feti, hogihati soni di sëmbë ta du, an o dë möön. "Di hogiduma an o dë möön…Ma dee sakafasi sëmbë o feni goonliba” (Psalöm 37:10, 11). Fiifii libi o dë a hii së, biga "Gadu o mbei taa feti kaba a hii di goonliba” (Psalöm 46:9; Jesaaja 2:4). Te a o tii, nöö "dee sëmbë dee ta libi a wan leti fasi o dë hia kuma ahun di ta göö. Sëmbë o dë bööböö pasa maaka u te di libawojo an dë möön”, hën da fu teego!—Psalöm 72:7.

18Dee dinima u Jehovah an o ta libi pantapanta. Solanga dee sëmbë u Isaëli bi ta piki Gadu buka, de an bi ta libi pantapanta (Leifitiki 25:18, 19). A o suti seei te joo libi söndö panta a di Paladëisi!—Jesaaja 32:18; Mika 4:4.

19Hangi pena an o dë a mundu möön. "Te a hia njanjan o fuu goonliba”, sö di psalöm sikifima bi kanda. "A dee kuun liba seei njanjan o dë pasa maaka” (Psalöm 72:16). Jehovah Gadu o da dee sëmbë fëën dee ta libi a wan leti fasi hia bunu, nöö "di goonliba seei o ta da njanjan”.—Psalöm 67:6.

Hii pei nasiön sëmbë ta piizii makandi a di Paladëisi

20Hii di goonliba o toon wan paladëisi. Sëmbë o mbei hanse wosu, nöö de o seeka hanse djai buta a kamian di zöndu libisëmbë bi poi (Jesaaja 65:21-24; Akoalimbo 11:18). Möön di ten o ta pasa, möönmöön dee kamiankamian u goonliba dee ko bunu baka, o ko hia seei. Sö a o dë, u te hii di goonliba ko hanse, ta da njanjan, leti kumafa di djai u Eden bi dë. Aan misi taa Gadu o ’ta jabi hën maun, nöö a o ta da hiniwan libilibi soni di soni di hën hati fii taa a kë’.—Psalöm 145:16.

21Libisëmbë ku mbeti an o ta fëëë deseei möön. Hogi mbeti ku kiija mbeti o ta njan ku deseei. Wan piki mii seei an o fëëë dee mbeti dee sa du hogi ku sëmbë a di ten fuu aki.—Jesaaja 11:6-9; 65:25.

22Siki o kaba a mundu. Jesosi, di dë di Tiima u di hemel Könuköndë, o kula möön hia sëmbë möön di ten di a bi dë a goonliba aki (Mateosi 9:35; Maikusi 1:40-42; Johanisi 5:5-9). Nöö "na wan hojo sëmbë o taki taa: ’Mi suwaki’”.—Jesaaja 33:24; 35:5, 6.

23Dee lobiwan fuu di dëdë o ko a libi baka, nöö de o abi di houpu fu na dëdë möön. Hii dee sëmbë dee dë a Gadu mëni, o toona ko a libi. Tuutuu, ’dee sëmbë di dëdë o toona weki baka, dee bi libi bunu a Masa Gadu wojo ku dee an bi libi bunu tuu’.—Tjabukama 24:15; Johanisi 5:28, 29.

24 Tuutuu, gaan waiti soni ta wakiti dee sëmbë dee tei di pasi u ko sabi Jehovah Gadu, di Gaangadu di mbei u, sö taa de sa dini ën tu! Di Jesosi bi paamusi di takuduma di dëdë nëën bandja taa: ’Mi ku i o dë makandi a di Paladëisi’, nöö u di Paladëisi a goonliba aki a bi ta taki (Lukasi 23:43). A dë taanga fanöudu fuu ko sabi möön hia soni u Jesosi Keesitu, di dë di sëmbë di o mbei taa u feni hii dee bunu aki.

DEE SONI DI BËIBEL TA LEI U

  • Di pakisei di Gadu abi u mbei di goonliba toon wan paladëisi, o ko tuu.—Jesaaja 45:18; 55:11.
  • Saatan hën ta tii di goonliba aki nöunöu.—Johanisi 12:31; 1 Johanisi 5:19.
  • A di njunjun goonliba di ta ko, Gadu o da libisëmbë hia bunu.—Psalöm 37:10, 11, 29.

Hakisi

1. Andi Gadu abi a pakisei da di goonliba?

2. (a) Unfa u du sabi taa Gadu o du hii dee soni di a abi a pakisei da di goonliba? (b) Andi di Bëibel ta taki u di libi di libisëmbë sa libi u teego a goonliba?

3. Andi da dee tjali soni dee ta pasa nöunöu a goonliba? Un pei hakisi hopo ko, u di soni dë mbei?

4, 5. (a) Ambë bi tei wan sindeki u fan ku Eva? (b) Unfa wan sëmbë di bi ta libi bunu fosu, sa toon wan fufuuma?

6. Unfa wan makiti womi mii u Gadu, toon Saatan Didibi?

7. (a) Faandi mbei Adam ku Eva dëdë? (b) Faandi mbei hii dee bakamii u Adam ta gaandi, ta dëdë?

8, 9. (a) Te i luku ën bunu, nöö andi da di fia u Saatan? (b) Faandi mbei Gadu an bi kii dee sëmbë dee bi pasa hën buka, wantewante?

10. Unfa i sa djula da Jehovah a di fia di Saatan ta fia ku ën?

11, 12. (a) Unfa di pooba di Saatan pooba Jesosi, ta lei u taa Saatan hën da di tiima u di goonliba aki? (b) Andi ta lei u möön taa Saatan da di tiima u di goonliba aki?

13. Faandi mbei wan njunjun goonliba dë fanöudu?

14. Ambë Gadu tei buta kuma di Tiima u di Könuköndë fëën, nöö unfa de bi taki fëën a fesi?

15. Andi da di "njunjun goonliba”?

16. Andi da di gaan dii kado di Gadu o da dee sëmbë dee a feni bunu, nöö andi u musu du fuu feni ën?

17, 18. Faandi mbei u sa dë seiki taa woo dë bööböö söndö panta a hii së u di goonliba?

19. Unfa u du sabi taa njanjan o dë te a hia a di njunjun goonliba u Gadu?

20. Faandi mbei u sa dë seiki taa hii di goonliba o toon wan paladëisi?

21. Andi ta lei u taa libisëmbë ku mbeti an o ta fëëë deseei möön?

22. Andi o pasa ku siki?

23. Faandi mbei hati fuu o piizii, te sëmbë di dëdë o toona weki baka?

24. Unfa i ta fii u libi a di Paladëisi a goonliba?