Skip to content

Skip to table of contents

Di libi aki Gadu bi kë da u ö?

Di libi aki Gadu bi kë da u ö?

TE I ta lesi kolanti, ta luku teefei, ta haika ladio, nöö i ta si nasö i ta jei sömëni hogihati soni di ta pasa. I ta jei soni u gaan feti ku hogi di sëmbë ta du u fia ku lanti! Nöö pakisei dee fuka dee i abi. Kandë i siki nasö wan lobiwan fii dëdë, nöö di soni dë ta mbei taa i dë ku gaan fuka a hati. Sonte i ta fii kuma di bunu womi Jöpu di bi taki taa "fuka ta möön mi”.—Jöpu 10:15.

Hakisi iseei:

  • Di libi aki Gadu bi kë taa mi ku dee woto libisëmbë bi musu abi ö?
  • Naasë mi sa feni heepi u mi sa libi ku dee fuka u mi?
  • U sa dë ku di mëni taa fii o dë a goonliba wan daka u?

Di Bëibel ta piki dee hakisi aki, nöö dee piki dë sa da u kötöhati.

DI BËIBEL TA LEI U TAA GADU O DU DEE SONI AKI DA U A GOONLIBA.

Wan gaandi womi di ko njönku baka

"A o feki hiniwan u de wojowata puu. Këë an o ta kisi de möön. Dëdë ku tjali ku kusumi an o dë a de dendu möön tu. Söseei sinkii hati an o dë möön seei.”—Akoalimbo 21:4


Wan mujëë mii di bi siki fika a goon ta kule baka

"Di lanma o ta subi kuun leti kuma djangafutu.”—Jesaaja 35:6


Wan bookowojoma ta si soni baka

"Dee bookowojoma o si soni baka.”—Jesaaja 35:5


Wan mujëë ta wai u di wan lobiwan fëën toona libi baka

"Hii dëdë sëmbë tuu…o weki kumutu a geebi toona ko ku libi baka.”—Johanisi 5:28, 29


Wan womi mii di bi suwaki ko bëtë baka

"Na wan hojo sëmbë o taki taa: ’Mi suwaki.’”—Jesaaja 33:24


Goon ku wan sootu pei alisi

"Te a hia njanjan o fuu goonliba.”—Psalöm 72:16


FENI WINI U DEE SONI DI BËIBEL TA LEI

Tu womi ta lei soni u Bëibel

Na biinga u taki taa dee soni an o pasa tuutuu, nasö taa mëni nöö u ta mëni de. Gadu paamusi taa a o du dee soni aki, nöö Bëibel ta taki fa a o du de tu.

Ma na dee soni dë nöö u ta feni a di Bëibel. Bëibel sa heepi u fuu abi wan bunu libi nöunöu kaa. Pakisei pikisö u dee bookohedi ku dee fuka i abi. Kandë i dë ku möni pena, kandë soni an nango bunu a di wosudendu libi fii, kandë ja dë gösöntu, nasö kandë wan lobiwan fii dëdë. Di Bëibel sa heepi i ku dee fuka i abi nöunöu, nöö a o da i kötöhati u di a ta piki dee hakisi aki:

  • Faandi mbei u ta pena?
  • Unfa u sa libi ku dee bookohedi u di libi?
  • Andi u sa du u di wosudendu libi fuu ko möön suti?
  • Andi ta pasa ku u te u dëdë?
  • U sa si dee lobiwan fuu di dëdë wan daka möön u?
  • Unfa u sa dë seiki taa Gadu o du dee soni a paamusi u a di ten di ta ko?

Di lesi di i ta lesi di buku aki ta söi taa i kë ko sabi andi di Bëibel ta lei. Di buku aki o heepi i. Buta mëni taa dee palaglaaf abi hakisi, nöö dee hakisi dë a basu u di bladsëidë. Te Jehovah Kotoigi ta lei sëmbë soni u Bëibel nöö de ta buta wan hakisi, nöö di sëmbë ta piki baka. Milionmilion sëmbë lobi di fasi fa dee Kotoigi ta lei sëmbë soni u Bëibel. U ta biibi taa joo lobi ën tu. Be a dë sö taa Gadu limbo i pasi te i ko si fa a suti u ko sabi andi di Bëibel ta lei u tuutuu!

KO SABI DI BËIBEL FII MÖÖN BUNU

Wan Bëibel

DI BËIBEL abi 66 buku, nöö so u dee buku aki bi dë biifi di bi sikifi. Dee buku aki paati a kapitel ku vers, sö taa an taanga fii feni wan Bëibel tëkisi. Te wan Bëibel tëkisi sikifi a di buku aki, nöö di fosu nöbu da di kapitel u di buku nasö di biifi, nöö di woto nöbu da di vers. Boo taa i si 2 Timoteo 3:16 sikifi. Hën da joo suku di u tu biifi de manda da Timoteo, nöö joo go a di u 3 kapitel, nöö joo lesi di u 16 vers.

Hesihesi seei joo ko tei guwenti ku di Bëibel te i ta suku dee tëkisi di sikifi a di buku aki. U ta da i taanga tu fii bigi lesi di Bëibel hiniwan daka. Te i ta lesi dii, fö, nasö feifi kapitel a wan daka dendu, nöö i sa kaba lesi hii di Bëibel a wan jaa dendu.