Skip to content

Skip to table of contents

Feeda

Feeda

„Fa un ta biibi a Masa Jesosi liba dë, nöö sösö wai nöö fuun ta wai e. Mi o taki ën da unu wan pasi möön taa un musu ta wai nango nöömö!”​—Filipi 4:4

MAMATE

 SAPATE