Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah Kotoigi

Saamakatöngö

Bëibel pëë

Download Bëibel pëë tei di sa lei i soni u sëmbë di di Bëibel ta taki u de, söseei u soni di bi pasa a Bëibel ten. Fëlön da tapabukama dë u feni tu.

Tei di töngö di i kë, a di kamian ka i sa tooka di töngö, nöö zin teka a sikifi Suku fii sa si dee Bëibel pëë dee dë u feni a di töngö dë. Sikifi wan pisi u di në u di Bëibel pëë di i kë feni, nöö joo si dee Bëibel pëë dee abi di pisi di i sikifi dë.

 

LUKU
Bandja ku bandja
Woto a woto basu

’Hii dee soni dee Jehovah taki ko tuu’