Skip to content

Skip to table of contents

U musu ta feti fuu feni dee gaan bunu dee Jehovah ta da sëmbë

U musu ta feti fuu feni dee gaan bunu dee Jehovah ta da sëmbë

„I fia ku Gadu, söseei ku libisëmbë. Te u kaba fëën hën i wini.”—KENESESI 32:28.

KANDA: 60, 38

1, 2. Un feti dee dinima u Jehovah ta feti?

SENSI di ten u Abeli te kisi di ten fuu aki, hën dee tuutuu dinima u Gadu ta mbei möiti u dini ën. Apösutu Paulosu bi piki dee Hebelejën Keesitu sëmbë taa: „De bi ta toobi unu seei ta fuka unu, ma tökuseei wan bi hai baka disa möönsö.” Dee soni aki bi ta miti dee Hebelejën Keesitu sëmbë, u di de bi ta mbei möiti u Jehovah feni de bunu, söseei u Jehovah da de gaan bunu (Hebelejën 10:32-34). Paulosu bi taki taa di möiti di dee Keesitu sëmbë bi ta mbei, dë kuma di fia di dee Giiki sëmbë bi ta fia kule, di hasuwa di de bi ta hasuwa ku di feti di de bi ta feti ku böö njanjan (Hebelejën 12:1, 4). A di ten aki, useei ta fia kule fuu sa feni libi, nöö u abi felantima di kë puu u pakisei a di dini di u ta dini Gadu, söseei di kë mbei wa ta dë waiwai möön, sö taa wa feni di paka fuu a di ten di ta ko.

 2 Di möön taanga feti nasö di „hasuwa” di u musu hasuwa, hën da di feti di u musu feti ku Saatan ku di goonliba fëën (Efeise 6:12). U musu ta köni gaanfa seei be dee lei u di goonliba aki, dee soni dee könima ta taki, ku dee hogi soni dee sëmbë ta du, an kisi u. Dee soni aki sa dë fanafiti libi a di së u manu ku mujëë, di sumuku ku di bebe di sëmbë ta bebe daan pasa maaka, nasö di hai di sëmbë ta hai taku tabaku. U musu ta feti nöömö fu wa fii booko saka, söseei u musu ta feti ku dee suwakifasi fuu.—2 Kolenti 10:3-6; Kolosën 3:5-9.

3. Unfa Jehovah ta seeka u fuu sa feti ku dee felantima fuu?

3 U sa wini di feti di u ta feti ku dee taanga felantima aki ö? Wë aai, ma an o dë wan kösökösö feti! Paulosu bi taki taa a bi dë kuma wan womi di ta feti ku böö njanjan, di a bi taki taa an „ta hiti böö nango a sösö kamian” (1 Kolenti 9:26). Leti kumafa wan sëmbë di ta feti ku böö njanjan ta feti ku wan woto sëmbë, sö nöö useei musu ta feti ku dee felantima fuu tu. Jehovah ta heepi u, söseei a ta seeka u fuu feti di feti aki. A ta heepi u ku di Bëibel. A ta heepi u tu ku dee buku fuu, dee kemeente komakandi, dee keling-komakandi, söseei ku dee könklësi. I ta wooko ku hii dee lai di de ta da u ö? Ee ja ta wooko ku de, nöö kandë ja ta kaba feti bumbuu ku di felantima fii, nöö joo ta hiti böö nango sösö kamian.

4. Andi u musu du fu wa mbei hogidu wini u?

4 U musu ta dë setiseti hii juu. Faandi mbei? Wë u di dee felantima fuu sa ko feti ku u a wan juu di wa bi mëni, nasö a wan juu di u suwaki. Di Bëibel ta bai u, söseei a ta da u degihati te a ta taki taa: „Na da hogi pasi faa wini i e, ma i musu wini hogidu ku bunulibi” (Loomë 12:21). Ee u ta feti nöömö ku hogidu, nöö woo sa wini ën! Ma ee wa ta dë setiseti, söseei ee wa ta feti möön, nöö Saatan ku di goonliba fëën, ku dee suwakifasi fuu o sa wini u. Fëën mbei nöiti i musu disa di feti di i ta feti. Na fii booko saka, söseei na lasi hati!—1 Petuisi 5:9.

5. (a) Andi u musu ta hoi a pakisei ee u kë u Gadu feni u bunu, söseei ee u kë feni dee gaan bunu dee a ta da sëmbë? (b) Un woto u sëmbë di dë a Bëibel woo go luku?

5 Ee u kë wini di feti, nöö u musu ta hoi a pakisei faandi mbei u ta feti. Wë u ta feti u di u kë u Gadu feni u bunu, söseei u di u kë feni dee gaan bunu dee a ta da sëmbë. Hebelejën 11:6 ta taki taa: „Biga te wan sëmbë joo ko nëën [Gadu], nöö i musu biibi taa a dë. Nöö söseei tu i musu biibi taa a ta paka dee sëmbë dee ta suku ën ku wan hati.” Di suku di u musu suku Jehovah ku wan hati, kë taki taa u musu ta mbei taanga möiti ee u kë faa feni u bunu (Tjabukama 15:17). Sömëni woto u womi sëmbë ku mujëë sëmbë di bi du di soni aki dë u feni a di Bëibel. Jakopu, Lakëli, Josëfu, ku Paulosu seei bi miti soni a de libi di bi taanga da de gaanfa seei. Ma de bi hoi dou. Dee woto u de ta lei u taa ee u mbei taanga möiti, nöö Jehovah o mbei u feni gaan bunu tu. Boo go luku unfa Jehovah o mbei u feni gaan bunu.

JOO FENI GAAN BUNU EE I HOI DOU

6. Andi bi heepi Jakopu faa bi hoi dou, nöö un paka a bi feni? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

6 Jakopu bi mbei taanga möiti, söseei a bi hoi dou u di a bi lobi Jehovah, nöö a bi ta tei di dë di hën ku Jehovah bi dë gaan mati u bigi. A bi ta biibi ku hii hën hati taa Jehovah o hoi hënseei a di paamusi di a bi paamusi ën taa a o mbei dee bakamii fëën feni gaan bunu (Kenesesi 28:3, 4). Di Jakopu bi o dou 100 jaa, hën a bi hasuwa ku wan ëngëli, sö taa Gadu bi sa dëën gaan bunu. (Lesi Kenesesi 32:24-28.)  Jakopu bi abi kaakiti tjika u hasuwa ku di taanga ëngëli aki ö? Wë nönö! Ma a bi dë fajafaja seei, nöö a bi lei taa a bi o mbei taanga möiti u Gadu dëën wan gaan bunu! Jehovah bi mbei Jakopu feni gaan bunu, u di a bi hoi dou, hën a dëën di në Isaëli di kë taki „fia ku Gadu, nasö hoi dou”. Jakopu bi feni di paka di useei ta biinga fuu feni tu, hën da di feni di Jehovah musu feni u bunu, söseei dee gaan bunu dee a ta da sëmbë.

7. (a) Andi bi ta mbei Lakëli bi ta fii booko saka? (b) Andi Lakëli du, nöö un gaan bunu a bi feni?

7 Di lobi mujëë u Jakopu de kai Lakëli bi dë fajafaja seei u si fa Jehovah bi o hoi hënseei a di soni di a bi paamusi hën manu. Ma a bi abi wan bookohedi. Lakëli an bi sa pai miii, nöö di soni aki bi dë wan sen soni da wan mujëë sëmbë di bi ta libi a di ten dë. Unfa Lakëli bi hoi dou, hii fa di soni aki bi ta miti ën? An bi lasi hati möönsö. Ma a bi ta begi Jehovah nöömö. Jehovah bi haika dee begi u Lakëli, nöö Lakëli bi si taa a bi mbei a feni gaan bunu, di a bi ko pai wan mii te u kaba fëën. Fëën mbei a bi taki taa: „Ku taanga möiti mi feti . . . Ma nöunöu mi wini ën!”—Kenesesi 30:8, 20-24.

8. Andi bi miti Josëfu, nöö un bunu soni u sa lei nëën?

8 Kandë di hoi di Jakopu ku Lakëli bi hoi deseei a Jehovah, bi heepi di womi mii u de Josëfu, di soni bi ta taanga dëën. Di Josëfu bi abi 17 jaa, hën di libi fëën ko tooka gaanfa seei. Dee baaa fëën bi ta haun ku ën, hën de  sei ën kuma saafu. Bakaten hën de söötö ën sömëni jaa longi a dunguwosu a Egepiti, hii fa an bi du na wan soni (Kenesesi 37:23-28; 39:7-9, 20, 21). Ma Josëfu an bi booko saka, söseei hati fëën an bi boonu, nöö an bi toona du hogi ku dee sëmbë dee bi du hogi ku ën. Faandi mbei? Wë u di Josëfu bi ta tei di dë di hën ku Jehovah bi dë gaan mati u bigi, nöö a bi ta buta pakisei a di soni dë ku hii hën hati (Leifitiki 19:18; Loomë 12:17-21). Di woto u Josëfu sa heepi u. Aluwasi sëmbë bi libi hogi ku u di u bi möön njönku, nasö ee u ta si kuma saanfa-u-du fuu kaba, nöö u musu ta feti nöömö fuu sa hoi dou tu. Te u du sö, nöö u sa dë seiki taa Jehovah o mbei u feni gaan bunu.—Lesi Kenesesi 39:21-23.

9. Unfa u sa djeesi Jakopu, Lakëli ku Josëfu?

9 Wë a di ten aki seei u musu ta hoi dou te so soni ta miti u. Kandë sëmbë an ta libi bunu ku i, kandë sëmbë ta libi hogi ku i u di i dë wan woto nasiön sëmbë, kandë de ta mbei i fa, nasö wotowan ta haun ku i. Wë ka fii ta fii booko saka, nöö i sa ta mëni di soni di bi heepi Jakopu, Lakëli ku Josëfu, u de bi sa dini Jehovah waiwai go dou. Gadu bi da de taanga, söseei a bi mbei de feni gaan bunu, u di de bi ta tei di dë di de ku Gadu bi dë gaan mati u bigi seei. De bi ta hoi dou, nöö de bi ta libi a wan fasi di ta kai ku dee begi u de. U di u ta libi a dee lasiti daka, mbei a dë fanöudu fuu ta möön buta pakisei a di ten di dë a u fesi ta ko! I dë kabakaba u hasuwa u? I dë kabakaba u mbei möiti u Jehovah feni i bunu ö?

I MUSU DË KABAKABA U HASUWA FII SA FENI GAAN BUNU

10, 11. (a) Faandi mbei u musu hasuwa fuu feni dee gaan bunu u Gadu? (b) Andi o heepi u fuu du soni a wan bunu fasi?

10 Faandi mbei u musu hasuwa fuu feni dee gaan bunu u Gadu? Wë u di u da zöndu libisëmbë, mbei kandë u ta feti ku dee taku fii dee ta ko a u hati. So sëmbë ta mbei möiti u ta pakisei bunu u di peleikiwooko, söseei wotowan ta mbei möiti u abi wan bunu gösöntu, nasö de ta fii taa de dë de wanwan. Sëmbë dë tu di a ta taanga da u da wotowan paadon, te de du wan soni ku de di hati de. Aluwasi un longi u ta dini Jehovah, tökuseei hii u tuu musu ta feti ku dee soni dee ta mbei a ta taanga da u fuu dini Gadu, di sëmbë di o paka dee sëmbë dee ta hoi deseei nëën.

I ta hasuwa fii feni dee gaan bunu dee Gadu ta da sëmbë u? (Luku palaklafu 10, 11)

11 A sa dë wan taanga soni seei u dë wan Keesitu sëmbë, söseei u du soni a wan bunu fasi, möönmöön te u ta feti ku dee taku fii dee ta ko a u hati (Jelemia 17:9). Ee sö i ta fii, nöö begi Jehovah, nöö hakisi ën di santa jeje fëën. Di begi di joo ta begi, söseei di santa jeje u Gadu, o sa heepi i fii feni di taanga fii du soni a wan bunu fasi, nöö nëën ufö joo sa feni dee gaan bunu dee Gadu ta da sëmbë. I musu dë fajafaja u libi a wan fasi di ta kai ku dee begi fii. Pooba u ta lesi di Bëibel hiniwan daka, söseei mbei möiti u feni ten fii ta lei iseei soni u Bëibel, söseei fii ta hoi di Wosudendu Dini.—Lesi Psalöm 119:32.

12, 13. Andi bi heepi tu Keesitu sëmbë u basi dee taku fii di de bi abi?

12 Sömëni woto dë di ta lei unfa di Wöutu u Gadu, di santa jeje u Gadu, ku dee buku fuu, bi heepi dee baaa ku dee sisa fuu u de sa basi dee taku fii dee bi ta ko a de hati. Wan njönkuwan bi lesi di woto „Hoe kunnen we verkeerde verlangens weerstaan?” (Unfa u sa feti ku dee taku fii dee ta ko a u hati?) di dë a di Ontwaakt! u 8 u tuwalufumu-liba u di jaa 2003. Andi di njönkuwan aki bi taki di a lesi di woto aki? A bi taki taa: „Mi ta feti u ma ta pakisei soni di an bunu. Di mi lesi a di woto taa ’a ta taanga da sömëni sëmbë u na ta pakisei soni di na bunu’, hën mi ko si taa na mi  wanwan di soni aki ta miti.” Di njönkuwan aki bi feni wini tu a di woto „Alternatieve leefstijlen—Keurt God ze goed?” (Unfa Gadu ta si ën te sëmbë ta libi kumafa de kë?) di dë a di Ontwaakt! u 8 u tinimu-liba u di jaa 2003. A di woto aki a ko si taa di feti di so sëmbë ta feti an ta kaba möönsö, nöö a dë kuma te wan soni ’ta tjökö de leti kuma maka’ (2 Kolenti 12:7). Hii fa de ta feti jeti u libi a wan limbolimbo fasi, tökuseei de ta pakisei bunu u di ten di ta ko. A taki taa: „Fëën mbei te hiniwan daka pasa, mi sa ta hoi miseei a Gadu. Mi dë ku tangi a hati seei taa Jehovah ta wooko ku di ölganisaasi fëën u heepi u fuu sa pasa hiniwan daka a di hogi goonliba aki.”

13 Luku wan woto aki u wan sisa di ta libi na Amëëkanköndë. Di sisa taki taa: „Mi kë da unu tangi u di hiniwan juu un ta da u andi u abi fanöudu a di soifi ten. So juu mi ta fii kuma mi de sikifi dee woto aki da. Sömëni jaa longi mi feti ku wan taku fii di Jehovah ta buuse. So juu mi ta kë disa di feti di mi ta feti. Mi sabi taa Jehovah abi tjalihati, nöö a ta da sëmbë paadon. Ma u di mi abi wan taku fii di ta ko a mi hati, söseei u di ma ta feti ku di fii aki tu, mbei mi ta fii taa Jehovah an o heepi mi u basi di fii aki. Di feti di mi ta feti aki, buuja hii mi libi. Baka di mi lesi di woto ’Yu abi „wan ati di sabi” Yehovah?’ di dë a di Waktitoren u 15 u gaanliba u di jaa 2013, hën mi fii taa Jehovah kë heepi mi tuutuu.”

14. (a) Unfa Paulosu bi ta si di feti di a bi ta feti? (b) Unfa u sa wini di feti di u ta feti ku dee suwakifasi fuu?

14 Lesi Loomë 7:21-25. Paulosu bi sabi unfa a bi sa taanga tjika u feti ku dee taku fii dee ta ko a u hati, söseei u feti ku dee suwakifasi fuu. Ma a bi dë seiki taa a sa wini di feti aki, ee a begi Jehovah, ee a buta futoou a Jehovah taa a sa heepi ën, söseei ee a buta biibi a di lusupaima u Jesosi. Ma unfa a dë ku u? U sa wini di feti di u ta feti ku dee suwakifasi fuu ö? Wë aai, woo sa wini de ee u djeesi Paulosu, ee u buta hii u futoou a Jehovah, ee wa ta futoou useei kaakiti, söseei ee u ta buta futoou a di lusupaima.

15. Unfa Jehovah ta heepi u fuu hoi useei nëën, söseei fuu hoi dou te tesi ta miti u?

15 So juu Gadu ta da u pasa fuu lei unfa u ta booko u hedi ku wan soni tjika. Kandë u suwaki nasö wan famii fuu suwaki, nasö wan sëmbë an libi bunu ku u nasö ku wan famii fuu. Wë andi woo du? Ee u buta hii u futoou a Jehovah, nöö woo hakisi ën faa da u di kaakiti di u abi fanöudu u hoi useei nëën, fuu sa ta dë waiwai nöömö, söseei fuu ku ën sa dë gaan mati (Filipi 4:13). Dee woto u sömëni Keesitu sëmbë na awooten ku di ten fuu aki, ta lei u taa begi sa da u taanga, söseei a sa da u di degihati di u abi fanöudu fuu sa hoi dou.

U MUSU TA FETI FUU FENI DEE GAAN BUNU DEE JEHOVAH TA DA SËMBË

16, 17. Andi i dë kabakaba u du?

16 Didibi lobi te a ta si taa u ta fii booko saka, söseei te u lasi hati. Fëën mbei u musu dë kabakaba u ta du bunu soni hii juu (1 Tesalonika 5:21). I sa wini di feti di i ta feti ku Saatan, di hogi goonliba fëën, ku hiniwan taku fii di ta ko a i hati! I sa wini di feti ee i buta hii futoou a Gadu taa o da i taanga, söseei taa a o heepi i.—2 Kolenti 4:7-9; Galasia 6:9.

17 Fëën mbei i musu ta feti nöömö. I musu ta mbei möiti nöömö. I musu ta hoi dou nöömö tu. I sa dë seiki taa Jehovah o „mbei i feni gaan bunu sö tee taa ja o makei na wan soni”.—Maleaki 3:10.