Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah Kotoigi

Saamakatöngö

Di Hei Wakitimawosu (u lei soni a komakandi)  |  tuwalufumu-liba 2016

 WOTO U WAN SËMBË

„Mi ko sabi u libi ku hii sootu pei sëmbë”

„Mi ko sabi u libi ku hii sootu pei sëmbë”

„Ee i tei dopu, mi o tuwë i!” Di soni aki mi tata bi piki mi mama a di jaa 1941. Hii fa a bi piki ën di soni aki, tökuseei a bi tei dopu. Te u kaba fëën, mi tata tuwë mi mama tuu. Aiti jaa nöö mi bi abi di di soni aki pasa.

UFÖ di soni aki pasa, mi bi kë sabi soni u di tuutuu lei kaa. Mi mama bi abi wantu buku di ta taki soni u Bëibel, nöö mi bi lobi de seei. Mi bi möön lobi dee peentje. Mi tata an bi kë u mi mama ta konda dee soni dee a bi ta lei da mi. Ma mi bi ta kë sabi soni, nöö mi bi ta hakisi ën. Fëën mbei a bi ta lei mi soni u Bëibel te mi tata an bi dë a wosu. Te u kaba fëën hën miseei buta mi libi a Jehovah maun tu. Mi tei dopu a di jaa 1943 di mi bi abi teni jaa, a di kamian de kai Blackpool di dë a Ingisiköndë.

MI BIGI DINI JEHOVAH

Sensi di ten dë mi ku mi mama bi nango makandi hii juu a di peleikiwooko. A di ten dë u bi ta peleiki ku wan soni de kai gramofon. De bi bigi, nöö de bi hebi tu. De bi ta wegi söwan fö kilo ku hafu. Nöö i ta si kaa fa mi kuma wan piki womi mii, bi ta mbei möiti u tja wan u dee soni aki!

 A di ten di mi bi abi 14 jaa, nöö mi bi kë pionili kaa. Mi mama bi piki mi taa mi musu go fan ku di ’dinai u dee baaa’ fosu (a di ten aki u ta kai ën di keling-gaanwomi). Di keling-gaanwomi bi piki mi u mi go lei wan wooko fosu, di bi o sa heepi mi u du di pioniliwooko. Hën mi du andi a taki. Baka di mi wooko tu jaa, hën mi hakisi wan woto keling-gaanwomi ee mi sa du di pioniliwooko. A piki mi taa: „Tja go baabaa!”

Fëën mbei a piki-deewei-liba u di jaa 1949, hën mi ku mi mama da sëmbë dee sutuu fuu, dee bedi fuu, ku dee kasi fuu ku woto soni jeti. Hën u foloisi go a Middleton wan kamian di dë zuntu ku Manchester, nöö naandë u bigi pionili. Baka fö liba, hën mi hakisi wan woto baaa u mi ku ën du di pioniliwooko makandi. Di bëikantoo bi hakisi u fuu go a wan njunjun kemeente di dë a Irlam. Mi mama bi ta du di pioniliwooko makandi ku wan woto sisa a wan woto kemeente.

Mi bi abi 17 jaa nöö, ma mi ku di woto baaa di bi ta pionili makandi bi abi di faantiwöutu u hoi dee komakandi, u di wantu baaa nöö bi dë a di kemeente di bi sa tja faantiwöutu. Bakaten, hën mi foloisi go a di kemeente u Buxton, di an bi abi hia peleikima, nöö de bi abi heepi fanöudu. Di heepi di mi bi ta heepi a dee kemeente aki, bi seeka mi da möön gaan wooko di mi bi o kisi.

U dë a Rochester, di dë a New York, a di jaa 1953, nöö u ta kai sëmbë u de ko haika wan taki

A di jaa 1951, hën mi fuu di pampia u go a Giliati-siköö. Ma a tuwalufumu-liba u di jaa 1952, hën lanti kai mi u mi go a sodati. Mi bi hakisi de u de an mbei mi go a sodati, u di mi bi ta du di hii-ten diniwooko kaa. Ma di kuutu bakaa an bi kë jei di fan u mi, hën de söötö mi sikisi liba longi. Di mi bi dë a dunguwosu, hën mi kisi di kai u go a di u 22 kalasi u di Giliati-siköö. Kölö sö baka di de puu mi a dunguwosu a baimatu-liba u di jaa 1953, hën mi tei wan sipi go a New York. Di sipi aki de bi ta kai Georgic.

Wantewante di mi dou, hën mi go a di New World Society könklësi u di jaa 1953. Baka di dë, hën mi tei talanwagi, hën mi go a di foto de kai Lansing, di dë a New York ka de bi o hoi  di Giliati-siköö. Ma bi abi hia möni, u di a dunguwosu mi bi kumutu. Di mi saka kumutu a di talanwagi, hën mi tei wan besi go a Lansing, ma mi bi musu leni 25 sensi u wan woto sëmbë di bi dë a di besi tu.

MI GO HEEPI A WAN WOTO KÖNDË

A di Giliati-siköö de bi lei u unfa u bi sa „ko sabi u libi ku hii sootu pei sëmbë” (1 Kolenti 9:22). De bi manda mi ku Paul Bruun, ku Raymond Leach go a Filipijnen, ma u bi musu wakiti wantu liba longi fuu bi sa feni dee visum fuu. Hën u tei sipi go a Rotterdam, di dë a Holanzi köndë. Baka di dë, hën u aba di Mindiköndë Ze, di Suez kanaal, ku di Indische Oceaan go a di köndë Malëisia. Baka di dë, hën u go a Hong Kong. Te u kaba fëën, baka di u bi waka söwan 47 daka ku sipi a ze, hën u ko dou a di foto Manila a 19 u ëlufumu-liba u di jaa 1954.

Mi ku Raymond Leach bi waka ku sipi söwan 47 daka longi u go du di sëndëlengi wooko a Filipijnen

A di njunjun köndë aki u bi musu lei wan njunjun fasi u libi, söseei u bi musu lei wan njunjun töngö. Ma bigibigi de bi manda mi ku dee woto baaa go a wan kemeente a di foto Quezon, ka sömëni sëmbë bi ta fan Ingisitöngö. Baka sikisi liba, hën u bi ko sabi wantu wöutu nöö u di Tagalögutöngö. Ma di soni aki bi o tooka, u di de bi o da u wan woto wooko.

Wan daka di u bi kumutu a peleikiwooko ko dou a wosu a sebitaa-liba u di jaa 1955, hën mi ku Baaa Leach feni wantu biifi di ta taki taa de buta u kuma keling-gaanwomi. Mi bi abi 22 jaa nöö. Ma a di wooko aki mi bi o sa lei njunjun fasi u „ko sabi u libi ku hii sootu pei sëmbë”.

Mi ta hoi wan taki a wan keling-komakandi a Bikölutöngö

Mi bi hoi di fosu taki u mi kuma keling-gaanwomi a wan wënkë dööbuka. A di ten dë, nöö a Filipijnen de bi ta hoi dee taki a lanti kamian! Di mi bi go luku dee peipei kemeente u di keling, nöö mi bi ta hoi taki a gangasa ka hii sëmbë bi sa go, a dee wojowojo, a dee gaan zali, a dee kamian ka de ta pëë basketbal, a dee kamian ka sëmbë nango waka a pau basu, söseei so juu a dee pasi buka u dee foto. Wan daka di mi bi dë a di foto San Pablo, ma bi sa hoi di taki u mi a wan wojowojo, u di tjuba bi ta kai gaanfa seei. Fëën mbei mi piki dee baaa  di bi abi di faantiwöutu u luku di pisi dë, taa a bi o möön bunu fuu hoi di taki a wan Könuköndë zali. Di mi kaba hoi di taki, hën dee baaa hakisi mi ee de musu sikifi taa di taki hoi a wan lanti kamian, biga a bi hoi a wan Könuköndë zali!

Hii juu mi bi ta libi a dee baaa ku dee sisa pisi. Hii fa de an bi gudu, ma di wosu u de bi ta dë limbolimbo. Möön gaansë mi bi ta jabi wan soni di de mbei ku baluma a di paanga liba u mi duumi. Di wan kodo kamian ka mi bi sa wasi, hën da a döö ka hii sëmbë bi sa si mi, nöö mi bi musu lei u wasi a döö. Te mi bi musu go a wan woto paati, nöö mi bi ta tei besi nasö boto. Hii dee jaa dee mi bi ta du di diniwooko, ma bi abi u miseei wagi.

Mi lei fan di Tagalögutöngö, hii fa ma bi go a lësi fëën. Mi bi ko lei ën u di mi bi ta haika fa dee baaa ku dee sisa bi ta fan te u bi ta peleiki, söseei te u bi dë a dee komakandi. Dee baaa bi kë heepi mi u lei di töngö, nöö mi bi tei ën u bigi seei u di de bi abi pasensi ku mi, nöö de bi ta piki mi te mi bi mbei wan föutu.

Möön dee ten bi ta pasa, möönmöön mi bi musu ta tooka soni a mi libi u mi sa du dee njunjun wooko u mi. A di jaa 1956, Baaa Nathan Knorr bi ko luku u, hën u bi hoi wan gaan könklësi. A di könklësi aki de bi da mi di wooko u fan ku dee njunsuma. Ma bi sabi soni fëën, ma wotowan bi heepi mi. An bi dou wan jaa seei, hën u toona hoi wan woto gaan könklësi, nöö mi bi musu wooko kuma di fesima u di könklësi aki. Di Baaa Frederick Franz u di hedi kantoo bi ko luku u, mi bi lei soni nëën. Di a bi hoi di taki, hën a bi bisi wan hëmpi u dee Filipijnen sëmbë de ta kai barong Tagalog. Dee baaa ku dee sisa u di köndë bi wai seei, nöö di  soni aki bi lei mi taa mi bi musu dë kabakaba u fiti miseei a hii sootu pei sëmbë.

Mi bi musu tooka möön soni di mi bi toon di pisiwata gaanwomi. A di ten dë u bi ta pëë di fëlön de kai The Happiness of the New World Society da dee sëmbë. U bi lo’ u pëë ën möön gaanfa a döö a wan lanti kamian. Fëën mbei so juu dee libilibi soni bi ta kaakei u. De bi ta ko a di faja di di masini bi ta tuwë fuu sa si di fëlön. Nöö de bi nango peka a di masini dendu. A bi ta dë wan gaan wooko seei fuu puu hii dee libilibi soni aki te u bi kaba pëë di fëlön! An bi dë wan kösökösö soni u seti dee lö komakandi aki, ma u bi ta wai seei te u bi ta si taa sëmbë bi ta ko u lei soni u di ölganisaasi u Jehovah di dë a hii së u goonliba.

Dee paiti u dee Lomusu keiki u so u dee kamian bi ta duwengi lanti u de an da u pasi fuu hoi dee gaan komakandi. Te de an bi kë u na wan sëmbë jei andi di takima ta taki, nöö de bi ta naki di keiki genge te u bi ta hoi dee taki zuntu ku dee keiki u de. Hii fa de bi ta du dee soni aki, tökuseei sëmbë bi ta lei soni u di tuutuu lei go dou, nöö sömëni sëmbë u dee kamian aki ta dini Jehovah nöunöu.

MI BI KISI NJUNJUN WOOKO NÖÖ MI BI MUSU TOOKA MÖÖN SONI

A di jaa 1959, hën de bi hakisi mi u mi go dini a Bëtëli. Mi bi lei sömëni soni a Bëtëli. Baka wan pisiten, hën de da mi di wooko u mi nango a dee woto köndë u go luku dee baaa ku dee sisa u dee Bëikantoo. Di mi bi dë a wan u dee köndë, hën mi ko lei sabi wan sisa de kai Janet Dumond di bi ta wooko kuma wan sëndëlengi a di köndë Thailand. Wan hii pisiten u bi ta manda biifi da useei, hën bakaten u ko tööu. U bi dini Jehovah söwan 51 jaa makandi.

Mi ku Janet dë a wan u dee paati u Filipijnen

Mi bi wai taa mi bi sa go luku dee sëmbë u Jehovah a 33 köndë. Mi ta tei ën u bigi seei  taa dee fosu wooko di de bi da mi bi heepi mi u mi sabi unfa mi sa libi ku sëmbë di de kiija a peipei fasi! Di go di mi bi go a hii dee köndë aki bi heepi mi u si taa Jehovah lobi hii sootu pei sëmbë.Tjabukama 10:34, 35.

U ta wai seei taa dee Kotoigi ta ko möön hia.

U TA TOOKA SONI TE KUMA TIDE JETI

Mi ku Janet ta wai seei taa u sa wooko makandi ku dee baaa ku dee sisa a Filipijnen, nöö u ta wooko jeti a di bëikantoo u di foto Quezon. Di u bi bigi peleiki a Filipijnen söwan 60 jaa pasa, nöö söwan 20.000 peleikima nöö bi dë, ma nöunöu söwan 200.000 peleikima dë a di köndë. Baka hii dee jaa aki, tökuseei mi musu ta dë kabakaba u du di soni di Jehovah hakisi mi. U di a dee ten dee pasa soni bi tooka a di ölganisaasi, mbei u bi musu ta dë kabakaba u ta tooka soni a u libi hii juu.

U bi nango hii juu a di peleikiwooko

U bi du hii soni di u bi sa du u du andi Jehovah taki, nöö a dë di möön bunu fasi u libi. U bi mbei möiti u tooka soni fuu bi sa dini dee baaa ku dee sisa fuu a wan bunu fasi. Nöö solanga Jehovah ta da u pasa, nöö u kë dë kabakaba u „ko sabi u libi ku hii sootu pei sëmbë”.

U ta wooko a di bëikantoo u di foto Quezon jeti