Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah Kotoigi

Saamakatöngö

Di Hei Wakitimawosu (u lei soni a komakandi)  |  piki-deewei-liba 2017

Andi an o dë möön te di Könuköndë u Gadu ko?

Andi an o dë möön te di Könuköndë u Gadu ko?

„Di goonliba aki o kaba ku hii dee lö libi dë tuu fia. Ma dee sëmbë dee ta piki Masa Gadu buka, de, de an o kaba möönsö, ma de o dë u teego.”1 JOHANISI 2:17.

KANDA: 134, 24

1, 2. (a) Na un fasi di kaba di di goonliba aki o kaba tooka ku di kii di de o kii wan hogiduma? (Luku di peentje a bigi u di woto.) (b) Unfa hii sëmbë a liba ala ku goonliba aki tuu o fii te di hogi goonliba aki poi kaba a sösö?

PAKISEI di soni aki. Wan gaan hogiduma kisi dëdë sitaafu. Nöö dee wakitima u di dunguwosu ta tjëën go faa kisi di sitaafu di a musu kisi. Hii fa di hogiduma aki dë ku libi jeti, söseei hii fa a abi wan bunu gösöntu, tökuseei abiti möön de o kii ën.

2 Di hogi goonliba ka u ta libi aki dë kuma di hogiduma di de ta tja go kii. Di Bëibel taki taa: „Di goonliba aki o kaba” (1 Johanisi 2:17). Jehovah taki taa abiti möön di goonliba aki o kaba, nöö u dë seiki taa a o kaba tuutuu. Ma wan gaan tooka dë a di kaba di di goonliba aki o kaba, ku di kii di de o kii di hogiduma di u bi taki fëën. Kandë sömëni sëmbë sa taki taa na di sitaafu dë di hogiduma musu kisi, nöö de sa hopo taki dëën u de an kii ën möön. Ma Jehovah da wan Gadu di ta kuutu soni a wan leti fasi, nöö a sabi faandi mbei a o poi di goonliba aki kaba a sösö (Detolonomi 32:4). Jehovah an o biabia u poi di  goonliba aki. Baka te Jehovah poi di goonliba aki kaba a sösö, nöö hii sëmbë a liba ala ku goonliba aki tuu o ko fusutan taa Jehovah bi abi leti u du di soni aki. Di soni aki o mbei u ko dë bööböö seei!

3. Andi da dee fö soni di an o dë möön te di Könuköndë u Gadu ko?

3 Andi da „di goonliba” di „o kaba”? Hën da dee hogi soni dee ta pasa hiniwan daka. Abiti möön na wan u dee soni aki o dë möön. Di soni aki da wan u dee soni u di „bunu buka u di Njunjun Tii u Gadu” di u ta konda da sëmbë (Mateosi 24:14). A di woto aki woo taki u fö soni di an o dë möön te di Könuköndë u Gadu o ko. Dee soni aki da: Hogihati sëmbë, dee ölganisaasi dee ta ganjan sëmbë, dee hogi di sëmbë ta du, ku dee hogi soni dee ta miti sëmbë. A hiniwan u dee soni aki woo lei (1) andi de ta du ku u, (2) andi Jehovah o du ku de, ku (3) andi Jehovah o buta a de kamian.

HOGIHATI SËMBË

4. Andi dee hogihati sëmbë ta du ku u a di ten aki?

4 Andi dee hogihati sëmbë ta du ku u a di ten aki? Apösutu Paulosu bi taki taa a dee lasiti daka „wan tumisi hogi ten o ko”. Hën a taki möön taa: „Dee takusëmbëma ku dee sëmbë ta ganjan sëmbë taa de dë leima dë, nöö de o ta hogi nango fesi nöömö” (2 Timoteo 3:1-5, 13). I ta si taa dee soni aki ta pasa u? Hogihati sëmbë du hogi ku sömëni fuu kaa. Kandë de fon u, kandë de bi ta buuse u u di u dë u wan woto föluku, nasö kandë de fuufuu soni fuu. So u dee hogihatima an ta pena tjubi dee hogi soni di de ta du seei. So u de ta du kuma de kë heepi wotowan, ma te i luku di libi u de te i kaba, nöö ganjan de ta ganjan sëmbë. Ma aluwasi de an du hogi ku u, tökuseei dee hogi soni di de ta du ta toobi u. A ta hati u seei te u ta jei fa de ta du hogihati soni ku piki mii, ku gaan sëmbë, söseei ku woto sëmbë di an sa tjubi deseei u hogi an miti de. Di fasi fa dee hogihati sëmbë aki ta libi ta mbei sëmbë ta si de kuma taku mbeti, nasö taku jeje (Jakobosi 3:15). U dë ku tangi a hati seei taa di Wöutu u Jehovah ta mbei u abi di biibi taa abiti möön woo feni wan möön bunu libi.

5. (a) Un okasi dee hogihati sëmbë abi? (b) Andi o pasa ku dee sëmbë dee an kë tooka di fasi fa de ta libi?

5 Andi Jehovah o du? Nöunöu Jehovah ta da dee hogihati sëmbë di okasi u de bia libi (Jesaaja 55:7). Hii fa abiti möön di goonliba aki o poi kaba a sösö, tökuseei de an kuutu dee hogihati sëmbë jeti. Ma andi o pasa ku dee sëmbë dee an kë tooka di fasi fa de ta libi, söseei andi o pasa ku dee sëmbë dee ta wooko makandi ku di goonliba aki jeti te di gaan fuka dou? Jehovah paamusi taa a o puu hii dee hogihati sëmbë a goonliba. (Lesi Psalöm 37:10.) A di ten aki sömëni sëmbë sabi unfa de musu tjubi dee hogi di de ta du, nöö gaansë u de an ta kisi sitaafu u di soni di de du (Jöpu 21:7, 9). Ma di Bëibel ta mëni u taa: „Gadu ta si dee pasi u libisëmbë, nöö a ta si unfa de ta waka. Na wan dungu kamian dë, nöö na wan kamian dungu tee taa dee sëmbë dee ta du hogi sa go tjubi dë” (Jöpu 34:21, 22). Fëën mbei nöiti woo sa tjubi da Jehovah. Baka Amagedon, te woo luku ka dee hogihati sëmbë bi dë, nöö wa o si de. De an o dë u si möön seei!Psalöm 37:12-15.

6. Ambë o fika a di goonliba te dee hogihati sëmbë an dë möön, nöö faandi mbei di soni aki da wan bunu buka?

6 Ambë o fika a di goonliba aki te dee  hogihati sëmbë an dë möön? Jehovah paamusi u taa: „Dee sakafasi sëmbë o feni di goonliba, nöö de o piizii seei biga bööböö libi o dë pasa maaka.” Di wan seei kapitë u di psalöm aki taki taa: „Dee sëmbë dee ta libi a wan leti fasi, de o feni di goonliba, nöö naandë de o ta libi u teego” (Psalöm 37:11, 29). Ambë da „dee sakafasi sëmbë” ku „dee sëmbë dee ta libi a wan leti fasi”? Dee sakafasi sëmbë da dee sëmbë dee ta lei soni u Jehovah, nöö de ta piki ën buka. Dee sëmbë dee ta libi a wan leti fasi da dee sëmbë dee lo’ u du dee soni dee Gadu taki. A di ten aki hogihati sëmbë hia möön dee sëmbë dee ta libi a wan leti fasi. Ma dee sakafasi sëmbë ku dee sëmbë dee ta libi a wan leti fasi nöö o dë a di njunjun goonliba, nöö de o mbei di goonliba ko toon wan paladëisi!

DEE ÖLGANISAASI DEE TA GANJAN SËMBË

7. Andi dee ölganisaasi dee ta ganjan sëmbë ta du ku u?

7 Andi dee ölganisaasi dee ta ganjan sëmbë ta du ku u? Dee ölganisaasi dë ta du gaansë u dee hogi soni dee ta pasa a goonliba a di ten aki. Dee keiki ölganisaasi ta ganjan milionmilion sëmbë. De ta mindi soni da Gadu, de ta taki taa ja sa futoou di Bëibel, söseei de ta ganjan sëmbë te a nama ku di fasi fa soni o waka a goonliba aki a di ten di ta ko, söseei andi o pasa ku libisëmbë. Dee tiima dee ta ganjan sëmbë ta da sëmbë taanga u go a feti, de ta mbei föluku ku föluku ta buuse deseei, de ta pena dee pooti sëmbë, söseei de ta pena dee sëmbë dee an saanfa-u-du u deseei. Dee tiima aki ta ko möön gudu, söseei de ta ko abi möön makiti u di de ta lobi wan sëmbë möön di wotowan, nöö de ta tei möni a sëmbë u du soni da de. Dee langahati feleniki ta poi di goonliba, de ta poi di matu, söseei de ta suku wini a sëmbë sö taa wantu u de sa ko gudu. A dë gbelingbelin u si taa dee ölganisaasi dee ta ganjan sëmbë, de ta mbei sëmbë ta pena a goonliba a di ten aki.

8. Andi di Bëibel taki taa o pasa ku dee ölganisaasi di sömëni sëmbë ta si kuma ölganisaasi di taanga a di ten aki?

8 Andi Jehovah o du? Di gaan fuka o bigi te dee tiima o go feti ku hii dee ölganisaasi u dee poipoi keiki. Di Bëibel ta taki taa de da di mötjö mujëë di u ta kai di Gaan Babilon (Akoalimbo 17:1, 2, 16; 18:1-4). Dee keiki ölganisaasi aki o poi kaba a sösö fiaa. Ma andi o pasa ku hii dee woto ölganisaasi dee ta ganjan sëmbë? Di Bëibel tei de djei ku dee kuun ku dee paati, u di a ta djei kuma de abi makiti, söseei taa de taanga. (Lesi Akoalimbo 6:14.) Ma a ta taki söseei taa dee tiima ku dee ölganisaasi dee an ta du soni da di Könuköndë u Gadu o poi kaba a sösö. Di soni aki o dë di kaba pisi u di gaan fuka (Jelemia 25:31-33). Baka di dë, dee ölganisaasi dee ta ganjan sëmbë an o dë möön!

9. Faandi mbei u sa dë seiki taa soni an o dë fanjanfanjan a di njunjun goonliba?

9 Andi o ko a dee ölganisaasi dee ta ganjan sëmbë kamian? Ölganisaasi o dë a goonliba aki jeti baka Amagedon u? Di Bëibel taki taa: „Wan njunjun goonliba ku wan njunjun mundu o ko a dee di dë kamian. Nöö di njunjun goonliba di o ko dë, nöö hogilibi an o dë nëën fu poi ën möönsö e. Nönö. Ma leti libi wanwan nöö o dë nëën” (2 Petuisi 3:13). Di awoo mundu ku di awoo goonliba da dee tiima dee ta ganjan sëmbë, ku dee sëmbë di de ta tii. Andi o ko a de kamian te de an o dë möön? „Wan njunjun  goonliba ku wan njunjun mundu” o ko a de kamian. Di njunjun mundu da wan njunjun tii, hën da di Könuköndë ka Jesosi Keesitu ku dee 144.000 sëmbë fëën o tii makandi. Di njunjun goonliba da dee sëmbë di di Könuköndë u Gadu o tii. Jesosi ku dee sëmbë dee o tii makandi ku ën o ta djeesi Jehovah Gadu bumbuu seei. Jehovah da wan Gadu di an ta du soni fanjanfanjan (1 Kolenti 14:33). Fëën mbei soni an o ta pasa fanjanfanjan a di „njunjun goonliba”. Bumbuu womi hën o ta seeka soni a di njunjun goonliba (Psalöm 45:16). Keesitu ku dee 144.000 sëmbë o ta tii dee womi aki. Pakisei di ten ka de o buta wan kodo ölganisaasi a dee ölganisaasi dee ta ganjan sëmbë kamian. Di ölganisaasi aki an o ta paati sëmbë ku sëmbë, söseei an o ta ganjan sëmbë tu!

DEE HOGI DI SËMBË TA DU

10. Un hogi soni de ta du a di pisiwata ka i ta libi, nöö andi dee soni aki ta du ku i ku dee sëmbë fii?

10 Andi dee hogi soni di sëmbë ta du ta du ku u? U ta libi a wan goonliba ka sëmbë ta libi fanafiti a di së u manu ku mujëë soni, de ta ganjan sëmbë, söseei de lo’ u du gaan hogi. Dee piizii u di goonliba aki ta mbei dee soni aki ta djei suti soni u du, hii fa de ta wisiwasi dee wëti u Jehovah (Jesaaja 5:20). Dee mama ku dee tata musu mbei möiti u tjubi dee mii u de da dee hogi soni di sëmbë ta du a di ten aki. Boo taa hii Keesitu sëmbë musu mbei möiti u de dë gaan mati ku Jehovah, hii fa de ta libi a wan goonliba ka sëmbë an ta lesipeki dee wëti u Jehovah.

11. Andi u ta lei u di fasi fa Jehovah bi kuutu Sodom ku Gomola?

11 Andi Jehovah o du ku dee sëmbë dee ta du hogi? Pakisei andi Jehovah bi du ku dee sëmbë dee bi ta du hogi a dee foto u Sodom ku Gomola. (Lesi 2 Petuisi 2:6-8.) Lötu bi dë wan womi di bi ta du soni a wan leti fasi, nöö dee hogi soni di sëmbë bi ta du ka de bi ta libi, bi ta toobi hën ku dee sëmbë fëën gaanfa seei. Jehovah bi kii hii dee sëmbë u di pisiwata dë, sö taa hogidu bi sa kaba a dee köndë dë. Nöö „a di fasi dë a buta wan maaka” da dee hogihati sëmbë u di ten aki. Leti kumafa Jehovah bi kii hii dee sëmbë dee bi ta libi fanafiti a di së u manu ku mujëë soni a di ten dë, sö nöö a o du ën abiti möön te a o poi di hogi goonliba aki kaba a sösö.

12. Andi ku andi i ta wakiti u du te di goonliba aki an o dë möön?

12 Andi o ko a dee hogi di sëmbë ta du kamian? A di njunjun goonliba woo abi sömëni bunu soni u du di o ta da u piizii. A di ten dë, woo mbei di goonliba ko toon wan paladëisi, nöö woo mbei wosu da useei, söseei da dee sëmbë fuu. Söseei woo da dee milionmilion sëmbë dee o ko a libi baka wan suti ko, nöö woo lei de soni u Jehovah, söseei woo lei de hii dee soni dee a du da libisëmbë (Jesaaja 65:21, 22; Tjabukama 24:15). A di ten dë, woo ta du soni di o mbei u ta piizii, söseei di o ta tja gafa ko da Jehovah!

DEE HOGI SONI DEE TA MITI SËMBË

13. Andi di soni di bi pasa a di djai u Eden tja ko da u?

13 Andi dee hogi soni dee ta miti sëmbë ta du ku u? Di goonliba aki fuu ku hogihati sëmbë, söseei ku ölganisaasi di ta ganjan sëmbë, nöö dee hogi di sëmbë ta du ta mbei hogi ta miti wotowan. Dee soni dee ta miti hii u tuu, da dee hogi dee gaan feti ta tja ko, hangi pena, di buuse di wan föluku ta buuse wan woto föluku, siki, ku dëdë. Dee hogi  soni aki bigi sensi di Saatan, Adam ku Eva bi hopo fia ku Jehovah. Nöö hii u tuu ta tja di sitaafu u di hopo di de hopo fia ku Jehovah.

14. Andi Jehovah o du u hogi an miti sëmbë möön?

14 Andi Jehovah o du ku dee hogi soni dee ta miti u? Boo luku wantu soni. Jehovah paamusi u taa gaan feti an o dë möön. (Lesi Psalöm 46:8, 9.) A o puu siki (Jesaaja 33:24). A o puu dëdë u teego (Jesaaja 25:8). A o puu hangi pena (Psalöm 72:12-16). Nöö Jehovah o puu hii dee hogi soni dee ta mbei di libi ta taanga da u a di ten aki. Saatan ku dee taku jeje fëën seei an o sa ta ganjan sëmbë möön!Efeise 2:2.

Pakisei unfa soni o dë te woo libi a wan goonliba ka gaan feti, siki, ku dëdë an o dë möön! (Luku palaklafu 15)

15. Andi da wantu soni dee an o dë möön baka Amagedon?

15 Pakisei unfa soni o dë te woo libi a wan goonliba ka gaan feti, siki, ku dëdë an o dë möön! Sodati an o dë möön, feti lai an o dë möön. Hatiwosu, data, sösutu, wosu ka de ta tja dëdë sinkii go buta, nasö geebi, an o dë möön tu, u di wa o abi de fanöudu möön. U di sëmbë an o ta du hogi ku wotowan möön, mbei siköutu, alarm, nasö söötö, ku söötö mii an o dë fanöudu möön tu! Hii dee soni aki di ta da u bookohedi an o dë möön.

16, 17. (a) Konda unfa dee sëmbë dee o pasa Amagedon libilibi o ta fii. (b) Andi u musu du fuu dë a libi te di hogi goonliba aki an o dë möön?

16 Unfa di libi o dë te hogi soni an o ta miti sëmbë möön? Di soni aki dë wan taanga soni u fusutan. Sensi di wojo fuu limbo, hën u ta si hogi soni ta pasa te wa ta pena buta mëni möön unfa de ta da u bookohedi tjika. Kandë dee sëmbë dee ta libi ka hia wagi ta lëi pasa an ta buta pakisei möön taa dee wagi ta kai wolo. Nöö kandë dee sëmbë dee ta libi zuntu ku wan sundju liba an ta sumëë di tingi u di sundju liba möön. Ma te Jehovah o puu hii dee hogi dee ta miti sëmbë, nöö woo böö seei!

17 Andi o ko a hii dee soni dee ta da u bookohedi kamian? Psalöm 37:11 ta taki taa: „De o piizii seei biga bööböö libi o dë pasa maaka.” Di soni aki ta da u kötöhati seei u di u sabi taa di soni aki Jehovah kë du da u! U musu du hii soni di u sa du fuu dë zuntu ku Jehovah ku di ölganisaasi fëën, hii fa u ta libi a wan ten di ta da u bookohedi. Di libi di joo feni a di ten di ta ko, da wan gaan dii soni seei. Fëën mbei pakisei fundu fëën, be a dë wan tuutuu soni da i, söseei kondëën da wotowan (1 Timoteo 4:15, 16; 1 Petuisi 3:15). A sö wan fasi i sa dë seiki taa te di goonliba aki o poi kaba a sösö, nöö joo dë a libi, söseei joo ta dë waiwai u nöömö!