Faandi mbei dee felantima u Jesosi bi ta si di wasi di wan sëmbë bi musu wasi maun kuma wan gaan soni?

Di soni aki bi dë wan u dee soni di dee felantima u Jesosi bi tei u kuutu Jesosi ku dee bakama fëën. Di Wëti u Mosesi bi ta taki andi sa mbei taa wan sëmbë an limbo. Dee soni aki sa dë watawata soni di ta kumutu a wan womi sen kamian, te soni ta kule a wan mujëë, te kököbë kisi wan sëmbë, nasö te wan sëmbë panjan di weesei u wan sëmbë nasö u wan mbeti. Di Wëti bi ta taki unfa wan sëmbë musu seeka hënseei faa ko limbo baka. De bi sa du ën te de bi o tja wan soni go tjuma da Gadu, te de bi o wasi, nasö te de bi ta lëmbë wan sëmbë ku wata.Leifitiki kapitë 11-15; Nöbu kapitë 19.

Dee Dju leima de ta kai labi, bi mbei u deseei wëti buta a dee wëti dë liba. Wan buku taki taa dee labi bi ta mbei möön hia wëti nasö de bi ta buta hiniwan pikipiki soni di sa mbei wan sëmbë an limbo a Gadu wojo, söseei de bi ta taki unfa di sëmbë dë sa mbei woto sëmbë an limbo a Gadu wojo möön tu. Dee labi bi ta mbei wëti di bi ta taki un pei paabi lai an bi sa ko limbo a Gadu wojo, söseei de mbei wëti di bi ta taki un guwenti wan sëmbë bi musu hoi faa sa ko limbo a Gadu wojo baka.

Dee felantima u Jesosi bi hakisi ën taa: „Faandi mbei dee bakama fii an ta hoi dee wëti dee dee gaan sëmbë fuu buta da u, ma de ta njan ku sundjusundju maun?” (Maikusi 7:5, NW) Na u di wasi di wan sëmbë bi musu wan hën maun bunu ufö a njan nöö dee Faliseima aki bi ta taki. Ma dee Faliseima bi mbei wan wëti taa ufö wan sëmbë njan, nöö de musu tuwë wata munjan hën maun. Di buku bi ta taki tu taa dee labi „bi ta taki ku un paabi lai de musu tei di wata tuwë a di sëmbë maun, un pei wata bi möön bunu, ambë musu tuwë di wata a di sëmbë maun, söseei te naasë de musu munjan di maun u di sëmbë dou”.

Andi Jesosi du di a jei hii dee sömëni wëti di dee sëmbë aki bi mbei? A bi piki dee hedima u dee Dju keiki taa: „Un dee bödjëëma i si aki, un haika e. Gadu bi da di tjabukama fëën de kai Jesaaja wan buka u wanlö sëmbë, nöö a bi a’ leti e. Biga a taa: Dee sëmbë i si aki sö, de ta lesipeki mi ku de buka, ma hati u de an dë a mi seei. Fa de ta bai taa de ta hei mi naandë, na tuu. Sösö sondi seei de kai në ta du dë. Biga na dee wëti u mi de ta lei sëmbë möönsö. Libisëmbë wëti nöö de ta lei. Sö Jesaaja bi taki, nöö dee sëmbë a taki dë, unu wë e.” Nöö hën a taa: „Dee lei libisëmbë buta, de un ta tei u gaan soni seei, ma nöö dee lei Gadu buta, de un ta disa a wan së ala.”Maikusi 7:6-8.