A PASA sömëni jaa kaa di di piki sisa u mi de kai Araceli hati bi boonu ku mi. A bi taa: „Na fan ku mi möön. Ma kë jei na wan soni u di keiki fii möön. A ta fuu mi hedi. Mi ta buuse i!” Di soni di a bi piki mi dë, bi hati mi seei. Nöunöu mi abi 91 jaa, nöö ma fëëkëtë di soni di a bi piki mi. Ma „di kaba u wan woto bunu möön di bigi fëën”, kumafa Peleikima 7:8 ta taki.​—Felisa.

Felisa: Dee sëmbë u mi kiija mi a Sipanjöluköndë. Dee sëmbë u mi bi nango a Lomusu keiki, nöö de bi dë fajafaja nëën seei. Wë 13 u dee famii u mi bi dë paiti, nöö wanlö wotowan bi ta wooko da di keiki. Wan baaa u mi mama bi dë wan paiti, nöö a bi dë wan mësitë a wan Lomusu siköö tu. Baka di a ko dëdë hën di möön gaan hedima u Lomusu keiki de kai John Paul II bi taki taa a bi dë wan santa sëmbë. Mi tata bi ta mbei soni ku felu, nöö mi mama bi ta paandi goon. Mi mama ku mi tata bi pai aiti mii, nöö mi bi da di möön gaanwan.

Di mi bi abi 12 jaa, hën dee sëmbë u Sipanjöluköndë bigi feti ku deseei a di köndë. Baka di feti, hën de söötö mi tata a dunguwosu, u di dee soni dee a bi ta taki an bi ta kai ku dee tiima. A bi ta taanga da mi mama u feni soni u njan da hii u tuu. Fëën mbei a bi manda dee dii piki sisa u mi de kai Araceli, Lauri, ku Ramoni u go libi ku dee mazo dee bi ta libi a di foto Bilbao. Naandë dee sisa u mi bi o ta feni soni u njan tjika de.

Araceli: A di pisiten dë mi bi abi 14 jaa, nöö Lauri bi abi 12 jaa, nöö Ramoni bi abi 10 jaa. U bi ta hangi dee famii fuu seei. U bi musu ta seeka di kamian ka dee mazo ta libi. Baka tu jaa, hën dee mazo manda u go a wan möön gaan kamian ka mazo ta libi a di foto Zaragoza. Nöö naandë u bi musu ta sölugu gaan sëmbë. U bi ta wooko taanga seei u seeka di boiwosu, nöö di wooko aki bi ta mbei u ta wei seei.

Felisa: Di dee sisa u mi go a di kamian ka dee mazo ta libi a Zaragoza, hën mi mama ku mi tio manda mi go ala tu. Di tio u mi aki bi dë wan paiti. De bi manda mi go ala, u di de an bi kë mi a wan womi mii di bi lobi mi. Mi bi kë go a di kamian dë seei, u di mi bi lobi Gadu. Hiniwan daka mi bi nango a keiki, nöö mi bi kë u de manda mi go wooko  da Lomusu keiki a woto köndë kuma wan u dee mii u mi mama sisa di ta libi a wan Afiikan köndë.

Di mazo wosu di dë a sipanjöluköndë a Zaragoza (a töötösë maun) Di Nácar-Colunga Bëibel (a letisë maun)

Ma mi bi ta si kuma ma bi o sa du dee soni di mi bi kë du a di mazo wosu ka de bi manda mi go dë. Dee mazo an bi ta da mi taanga u go dini Gadu a wan woto köndë, kumafa mi bi kë. Baka wan jaa, hën mi toona go a wosu baka, go ta libi ku di tio u mi di bi dë paiti. Mi bi ta heepi ën ta du wantu wooko a wosu, nöö hiniwan ndeti u bi ta begi ku di konda u Lomusu keiki. Mi bi lo’ u seeka dee folo u di keiki, nöö mi bi ta bisi soni da dee Malia pobiki ku dee pobiki u dee „santawan”.

Araceli: Di mi bi dë a Zaragoza, hën mi bi soi di fosu pasi taa mi kë toon wan mazo. Hën dee mazo taa de o paati mi ku dee sisa u mi. Hën de manda mi go a wan mazo wosu a Madrid, ma de bi manda Lauri go a Valencia. Ramoni bi fika a Zaragoza. Di mi bi dë a Madrid hën mi bi soi di u tu pasi taa mi kë toon wan mazo. Sömëni sëmbë bi ko libi a di mazo wosu. Dee sëmbë aki bi dë sëmbë di bi ta di bi ta lei soni, nöö gaandi sëmbë bi dë a dendu tu. Fëën mbei wooko bi dë seei u du a di mazo wosu. Mi bi ta wooko a di hatiwosu u di kamian.

Mi bi kë libi kuma wan mazo seei. Mi bi mëni taa hii juu u bi o ta lesi di Bëibel, ta lei soni nëën. Ma na wan u dee soni dë u bi ta du, nöö a bi ta hati mi seei. Na wan u dee mazo bi ta lesi di Bëibel, nöö de an bi ta pena ta taki soni u Gadu ku Jesosi seei. Mi bi lei fan pikisö Latijntöngö, mi lei soni u di libi u dee santawan u di Lomusu keiki, nöö mi bi ta dini Malia tu. Ma di soni di u bi ta du möön gaanfa, hën da u bi ta wooko taanga.

Mi bi bigi ta booko mi hedi. Mi bi ta pakisei taa mi bi musu ta wooko möni u sölugu dee famii u mi, ka u mi ko dë ta wooko a wan mazo wosu u mbei woto sëmbë ko gudu. Fëën mbei mi bi go fan ku di mujëë di bi ta tei fesi a di wosu. Hën mi piki ën taa mi kë go. Hën a söötö mi buta a wan piki kamba. A bi mëni taa di soni dë bi o mbei mi tooka pakisei.

Dee mazo bi ko puu mi a di piki kamba, ma di de ko si taa mi kë go tökuseei, hën de toona söötö mi baka. Baka di u dii pasi di de du di soni aki ku mi, hën de piki mi taa mi sa go kumutu dë ee mi sikifi taa: „Mi nango u di mi kë dini Saatan ka u mi dini Gadu.” Di soni aki bi bigi a mi seei. Mi bi kë go seei, ma ma bi kë sikifi di soni dë. Te u kaba fëën mi piki de taa mi kë fan ku di paiti. Hën mi piki di paiti andi bi pasa. Hën wan u dee hedima u di keiki piki di paiti be a manda mi go a di mazo wosu u Zaragoza baka. Baka wantu liba di mi bi dë a Zaragoza, hën de piki mi taa mi sa go awaa. Kölö sö baka di dë, hën Lauri ku Ramoni go kumutu a di mazo wosu tu.

DI BUKU DI PAATI U

Felisa

Felisa: Baka wan pisiten hën mi ko tööu, hën mi  go libi a Cantabria, wan foto di dë a Sipanjöluköndë. Mi bi nango a keiki jeti. Wan u dee sonde di mi bi go a keiki, hën di paiti hati bi boonu seei, hën a taki taa: „Un si di buku aki ö! Ee wan sëmbë da unu wan fëën, nöö un musu tjëën ko da mi nasö un musu tuwëën!” A bi lei u di buku De waarheid die tot eeuwig leven leidt.

Ma bi abi di buku dë, ma mi bi kë wan. Baka wantu daka hën tu mujëë ko a mi pisi. De bi dë Jehovah Kotoigi, hën de da mi di buku dë. Di wan seei ndeti dë mi lesi ën. Di di mujëë toona ko baka hën a hakisi mi ee mi kë lei soni u Bëibel. Hën mi piki ën taa aai.

Di buku di wa bi musu lesi

Sensi ten kaa mi bi kë du soni di Gadu ta feni bunu. Mi ko lei ambë da Jehovah tuutuu, hën mi bigi ta lobi ën ku hii mi hati. Mi bi ta kë konda soni fëën da hii sëmbë. A di jaa 1973 hën mi tei dopu. Solanga mi feni di okasi, mi ta konda soni u di tuutuu biibi da dee famii u mi. Ma dee famii u mi ku di sisa u mi Araceli, bi taki taa na bumbuu soni mi ta biibi.

Araceli: U di de an bi ta libi bunu ku mi a di mazo wosu, mbei hati u mi bi ko boonu seei, nöö ma bi kë jei na wan sonu u di keiki ka mi bi nango möön. Ma mi bi nango sonde a keiki jeti, nöö hiniwan daka mi bi ta begi ku di konda u Lomusu keiki. Mi bi kë ko fusutan di Bëibel jeti, fëën mbei mi bi hakisi Gadu faa heepi mi. Hën Felisa konda da mi andi a lei. A bi ta wai seei ku dee soni dee a bi ta biibi, te mi bi mëni taa lau a bi ta lau. Dee soni dee a bi ta taki an bi ta kai ku mi.

Araceli

Bakaten hën mi go wooko a Madrid, hën mi ko tööu tu. A hii dee jaa dee pasa mi ko si taa dee sëmbë dee nango hii juu a keiki an ta libi kumafa Jesosi bi taki. Fëën mbei ma bi nango a keiki möön. Ma bi ta biibi a dee santawan möön, ma bi ta biibi a didibi faja möön, söseei ma bi ta si kuma wan paiti sa da sëmbë paadon u dee zöndu dee a du. Mi bi tuwë hii dee pobiki dee mi bi abi tu. Ma bi sabi ee wan bunu soni mi bi ta du. A bi ta hati mi seei, ma mi bi ta begi Gadu jeti. Mi bi ta piki ën taa: „Mi kë sabi i. Heepi mi!” Mi sabi jeti taa Jehovah Kotoigi bi ko a mi pisi, ma nöiti mi bi tei de a wosu. Ma bi ta futoou na wan keiki.

 Di sisa u mi de kai Lauri bi ta libi a Faansiköndë, nöö Ramoni bi ta libi a Sipanjöluköndë. A di jaa 1980 de bigi lei soni u Bëibel ku dee Jehovah Kotoigi. Mi bi dë seiki taa leti kumafa Felisa an bi sabi taa na bumbuu soni a bi ta lei dë, sö nöö deseei an bi sabi tu. Bakaten mi ko sabi wan mujëë de kai Angelines, hën mi ku ën ko toon gaan mati. Di mujëë aki bi ta libi a mi bandja. Hënseei bi dë wan Jehovah Kotoigi tu. Sömëni pasi Angelines ku hën manu bi hakisi mi ee mi kë u de lei mi soni u Bëibel. De bi ta si taa hii fa mi ta piki de taa ma kë jei soni u keiki möön, tökuseei mi bi kë sabi soni u di Bëibel. Te u kaba fëën, mi piki de taa: „An toobi. Un sa lei mi soni u Bëibel, ma mi o ta luku a di u miseei Bëibel!” Di Bëibel u mi bi dë di Nácar-Colunga Bëibel.

DI BËIBEL TJA U KO A WAN

Felisa: Di mi tei dopu a di jaa 1973, nöö söwan 70 Kotoigi bi dë a Santander di dë mama foto u Cantabria. U bi musu nango a longilongi kamian u peleiki da hii sëmbë a dee höndöhöndö köndë u di kamian dë. Fëën mbei u bi ta tei besi, nöö bakaten u bi ta tei wagi u go a dee peipei köndë.

Hii fa dee jaa ta pasa, mi lei sömëni sëmbë soni u Bëibel, nöö 11 u de tei dopu. Gaansë u dee sëmbë dee mi ta lei soni u Bëibel bi dë a Lomusu keiki. Mi bi musu abi pasensi ku de. Leti kumafa mi bi abi ten fanöudu, sö nöö de bi abi ten fanöudu u ko fusutan taa dee soni de ta biibi na bumbuu soni. Mi bi sabi taa di Bëibel ku di santa jeje u Jehovah nöö sa heepi wan sëmbë u tooka di fasi fa a ta pakisei, faa sa fusutan dee tuutuu lei (Hebelejën 4:12). Di manu u mi Bienvenido, bi dë wan siköutu fosu. A ko tei dopu a di jaa 1979. Nöö mi mama seei bi bigi lei soni u Bëibel kölö sö ufö a dëdë.

Araceli: Di mi bigi lei soni u Bëibel ku dee Jehovah Kotoigi, hën mi bi ta fii kuma ma sa futoou de. Ma baka wan pisiten ma bi ta fii sö möön. Dee Jehovah Kotoigi an ta lei soni u Bëibel nöö, ma de ta du dee soni di de ta lei a di Bëibel tu. Mi bi ko abi wan möön taanga biibi a Jehovah ku di Bëibel, nöö a bi ta da mi piizii seei. So u dee sëmbë di bi ta libi a di pisiwata u mi bi si fa mi ko tooka. Hën de piki mi taa: „Araceli na disa di pasi ka i ta waka dë e!”

Mi bi sabi jeti di mi bi begi Jehovah. Mi bi piki ën taa: „Gaantangi fii Jehovah, u di ja disa mi, söseei u di i heepi mi u feni di tuutuu lei u Bëibel di mi bi ta suku gaanduwe kaa.” Mi bi hakisi di sisa u mi Felisa faa da mi paadon u dee soni dee mi bi piki ën. Sensi di ten dë, wa ta buja möön, ma u ta taki soni u Bëibel. Mi tei dopu a di jaa 1989, di mi bi abi 61 jaa.

Felisa: Nöunöu mi abi 91 jaa. Mi manu dëdë kaa, nöö ma sa du sö hia möön kumafa mi bi naa. Ma mi ta lesi di Bëibel hiniwan daka jeti, mi nango a dee komakandi, nöö mi nango a peleikiwooko tu te mi sa.

Araceli: Mi lo’ u konda soni u Jehovah da dee paiti ku dee mazo dee mi ta miti, kandë u di mi bi dë wan mazo. Mi bi fan sutisuti ku so u de seei, nöö sömëni u de bi tei buku a mi. Mi sabi jeti di mi bi peleiki da wan paiti. Baka di mi bi peleiki dëën wantu pasi, hën a bi ko si taa dee soni dee mi bi ta konda dëën da tuutuu soni. Hën a piki mi taa: „Ma andi mi sa du möön? Mi ko gaandi kaa. Andi dee famii u mi, ku dee sëmbë u di Lomusu keiki o taki?” Hën mi hakisi ën taa: „Ma andi Gadu o taki?” A bi ko si taa mi bi abi leti, nöö mi bi si taa a bi ta tjali. Ma a djei kuma an bi abi degihati u bia libi.

Nöiti mi o fëëkëtë di daka di mi manu piki mi taa a kë ko ku mi a wan komakandi. A bi pasa 80 jaa kaa di a bi ko di fosu pasi ku mi a komakandi, hën sensi di ten dë a bi ta ko a komakandi nöömö. A bi lei soni u Bëibel, nöö a bi bigi ta peleiki tu. Mi sa mëni jeti fa u bi ta wooko sutisuti a di peleikiwooko. A dëdë tu liba ufö di daka di a bi o tei dopu.

Felisa: Di mi bigi dini Jehovah, dee dii piki sisa u mi an bi lobi di soni dë seei. Ma bakaten deseei ko tei di tuutuu biibi. Di soni dë da wan u dee möön bunu soni di mi feni a mi libi. Baka di dë, u bi ta piizii makandi, nöö u bi ta taki soni u di lobihati Gadu fuu Jehovah, ku di Wöutu fëën! Te u kaba fëën hii u tuu ta dini Jehovah. *

^ pal. 29 Araceli abi 87 jaa, Felisa abi 91 jaa, nöö Ramoni abi 83 jaa. De ta dini Jehovah fajafaja jeti. Lauri dëdë a di jaa 1990, nöö a bi hoi hënseei a Jehovah u te a dëdë.