PAKISEI taa i dë a wan pasi ta waka a ndeti. Di sonu go wan pisiten kaa, ma ja ta fëëë u di i dë ku wan batilëi. Te i tuwë di faja fëën leti a i fesi, nöö i ta si hii soni gbelingbelin. Nöö te i tuwëën go ka i nango, nöö i ta si hii soni limbolimbo.

Boo taa di Bëibel dë kuma wan batilëi. Kumafa u bi si a dee woto ufö disi, di Wöutu u Gadu sa heepi u ku dee bookohedi dee u ta abi hiniwan daka. Ma na di dë nöö. A ta lei u gbelingbelin unfa soni o dë a di ten di ta ko. Di soni aki ta heepi u fuu du soni di sa mbei u ta dë waiwai nöunöu kaa (Psalöm 119:105). Na un futu?

Boo taki u tu fasi fa di Bëibel ta heepi u nöunöu kaa fuu sa abi wan bunu libi a di ten di ta ko: 1 A ta heepi u fuu ta dë waiwai, söseei 2 a ta heepi u fuu ko sabi unfa u sa ko dë mati u di Gadu di mbei u.

1 U TA DË WAIWAI

Di Bëibel ta da u lai di sa heepi u ku dee bookohedi dee u abi. Ma na ku di dë nöö a sa heepi u. Di Bëibel an ta lei taa dee bookohedi fuu nöö u musu ta si, ma a ta lei u tu fuu si fa libi fuu o dë a di ten di ta ko. A sö wan fasi woo sa ta dë waiwai nöunöu kaa.

Luku di soni di di Bëibel ta taki aki: „Dee sëmbë ta da sëmbë soni, de dë waiwai möön leki dee sëmbë ta feni” (Tjabukama 20:35). I mëni jeti di i bi da wan sëmbë wan soni di a bi abi fanöudu ö? Nasö di i bi haika wan mati fii di bi ta konda wan fuka fëën da i ö? Ja bi fii bunu di i bi heepi wan sëmbë faa fii bunu ö?

 U ta möön dë waiwai te u ta da sëmbë soni, nöö wa dë ku di mëni taa woo toona feni wan soni nëën baka. Wan womi bi taki taa: „A ta taanga u pakisei taa joo du wan soni da wan sëmbë, nöö ja feni soni pasa möön fa i bi du dëën.” Te u ta du soni da sëmbë, möönmöön dee sëmbë dee an sa toona du wan soni da u baka, nöö u ta feni wini. U ta wooko makandi ku di Gadu di mbei u. Te u ta heepi dee sëmbë dë, nöö a dë kuma u ta leni ën wan soni (Nöngö 19:17). Jehovah ta tei ën u bigi te u ta heepi dee sakafasi sëmbë, nöö a paamusi u taa a o paka u, u di a o da u di libi u teego a wan paladëisi a goonliba. Di soni aki ta mbei u ta dë waiwai seei te u pakisei di ten di ta ko!​—Psalöm 37:29; Lukasi 14:12-14. *

Boiti di dë, di Bëibel ta lei u taa u sa abi wan tuutuu maaka a di libi te u ta dini di tuutuu Gadu, Jehovah. Di Wöutu fëën ta da u taanga fuu gafëën, söseei fuu ta piki hën buka kumafa a fiti (Peleikima 12:13; Akoalimbo 4:11). Te u ta du dee soni aki, nöö u ta mbei di Gadu di mbei u ta wai ku u. Hën seei ta piki u taa: „Libi a wan köni fasi e, be hati u mi dë ku piizii” (Nöngö 27:11). Pakisei di soni aki. Te u ta du soni a wan köni fasi u di u ta wooko ku dee mama wëti u Bëibel, nöö u ta mbei di Tata fuu di dë a liba ala, wai ku u. Faandi mbei u taki sö? U di a ta booko hën hedi ku u, mbei a kë fuu tei dee lai fëën sö taa soni sa waka bunu da u (Jesaaja 48:17, 18). Di dini di u ta dini di Möön Hei Gadu u mundu ku di libi di u ta libi a wan fasi di ta mbei a ta wai ku u, da di möön bunu maaka di u bi sa abi a u libi.

2 U TA KO DË MATI KU DI GADU DI MBEI U

Di Bëibel ta lei u tu taa u musu ko dë mati ku di Gadu di mbei u. A sikifi a di Bëibel taa: „Pusa go a Gadu e, nöö Gadu seei o pusa ko a i tu” (Jakobosi 4:8). A sa pasa taa u ta hakisi useei ee u sa ko dë mati tuutuu ku di makiti Gadu di mbei hii soni. Wë di Bëibel ta piki u gbelingbelin taa ee u ta „suku” Gadu, nöö woo „feni” ën, biga „an dë longi poi ku hibiwan fuu” (Tjabukama 17:27). Ee u kë u soni waka bunu da u a di ten di ta ko, nöö u musu tei di lai di di Bëibel ta da u taa u musu ko dë wan mati u Gadu. Na un fasi?

Pakisei di soni aki: Na wan fuu sa kule da di felantima fuu de kai dëdë, aluwasi u mbei möiti seei (1 Kolenti 15:26). Ma Gadu hën a o dë u nöömö. An o dëdë wan daka, nöö a kë u dee mati fëën libi u teego tu. Di Bëibel ta piki u andi Jehovah kë da dee sëmbë dee ta suku ën. A taa: „Be a dë sö taa un libi u teego.”​—Psalöm 22:26.

Andi sa heepi i fii ku Gadu sa ko dë mati u teego? I musu ta lei soni fëën nöömö a di Wöutu fëën, di Bëibel (Johanisi 17:3; 2 Timoteo 3:16). Hakisi ën faa heepi i fii ko fusutan dee soni dee sikifi a di Bëibel. Di Bëibel ta piki u taa ee u ta „begi Gadu” ku hii u hati ta hakisi ën faa da u köni, nöö a o da u ën. * (Jakobosi 1:5). Baka di dë, mbei möiti fii du dee soni dee i lei, nöö da di Wöutu u Gadu pasi be a dë kuma ’wan lampu da i futu’, söseei kuma ’wan fajalimbo da i pasi’. Be a dë sö nöunöu kaa, söseei u teego.​—Psalöm 119:105.

^ pal. 8 Ee i kë sabi möön soni di nama ku di libi u teego a di Paladëisi di Gadu paamusi u, nöö luku woto 3 u di buku Andi di Bëibel ta lei u tuutuu?, di Jehovah Kotoigi tja ko a döö.

^ pal. 13 Dee Jehovah Kotoigi ta lei sëmbë soni u Bëibel söndö u de paka, u heepi de u de ko fusutan dee soni dee sikifi a di Bëibel. Ee i kë ko sabi unfa de ta du di soni aki, nöö luku di fëlön Unfa u ta lei sëmbë soni u Bëibel? a di website www.jw.org/srm.

Gadu o dë u nöömö, nöö a kë u dee mati fëën libi u teego tu