Skip to content

Skip to table of contents

Wantu wöutu a fesi

Wantu wöutu a fesi

UNFA I PAKISEI?

Andi da di möön gaan soni di Gadu da u?

Di Bëibel ta taki taa: „Gadu lobi libisëmbë sö tee a da de di wan kodo Womi Mii fëën.”Johanisi 3:16.

Di Hei Wakitimawosu aki ta taki faandi mbei Gadu bi manda Jesosi ko dëdë da u a goonliba aki, söseei a ta taki unfa u sa lei taa u ta tei di soni dë u bigi.