Skip to content

Skip to table of contents

Di libi di u ta libi makandi ku di mëni di u ta mëni di dëdë u Jesosi

Di libi di u ta libi makandi ku di mëni di u ta mëni di dëdë u Jesosi

„Luku unfa a bunu, söseei unfa a suti te baaa ku baaa ta libi makandi!”​—PSALÖM 133:1.

KANDA: 18, 14

1, 2. Andi o tja sëmbë ko makandi a wan apaiti fasi a di jaa 2018, nöö faandi mbei u sa taki taa a ta tja u ko makandi a wan apaiti fasi? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

A 31 u gaanliba u di jaa 2018, milionmilion sëmbë a hii së u goonliba o go a wan komakandi di ta hoi wan pasi a wan jaa. Baka te sonu go, dee Jehovah Kotoigi ku sömëni woto sëmbë o ko makandi u mëni di dëdë u Jesosi. Hiniwan jaa, di mëni di u ta mëni di dëdë u Keesitu, ta tja sëmbë ko makandi a wan apaiti fasi. Nöö na wan woto komakandi di sëmbë ta hoi a goonliba aki ta tja sëmbë ko makandi a sö wan fasi.

2 Jehovah ku Jesosi musu u ta wai seei te de ta si taa milionmilion sëmbë a hii së u goonliba nango a di apaiti komakandi aki. Di Bëibel ta taki taa „wanlö gaan hia sëmbë dë taanputaanpu a di Sikafumii fesi. De hia tee sëmbë an tjika u konda de. Nöö de dë sëmbë dee kumutu a hii pei nasiön, ku hii pei  lö, ku hii pei föluku, ta fan hii dee peipei töngö u goonliba tuu”, nöö de ta bai taa: „Aai o, Masa Gaangadu, i wë da di Gadu fuu, di dë sindosindo a di könubangi, nöö a ju ku di Sikafumii wë hii heepi ta kumutu ta ko a u libisëmbë aki e!” (Akoalimbo 7:9, 10) Wë a ta da u piizii seei u si taa hiniwan jaa te u ta mëni di dëdë u Jesosi, nöö sömëni sëmbë ta gafa Jehovah ku Jesosi u di gaan soni di de du!

3. Un soni woo ko sabi a di woto aki?

3 A di woto aki, woo luku fö soni: (1) Unfa mi sa seeka miseei da di mëni di woo mëni di dëdë u Jesosi, sö taa mi sa feni wini fëën? (2) Na un fasi di mëni di u ta mëni di dëdë u Jesosi ta tja dee sëmbë u Gadu ko makandi? (3) Andi mi sa du u mi sa ta libi fiifii makandi ku dee woto dinima u Gadu? (4) Wan daka o ko ka wa o mëni di dëdë u Jesosi möön u? Ee sö a dë, nöö na un ten?

UNFA U SA SEEKA USEEI DA DI MËNI DI U TA MËNI DI DËDË U JESOSI, SÖSEEI UN WINI U TA FENI TE U GO A DI KOMAKANDI DË?

4. Faandi mbei u musu go mëni di dëdë u Jesosi?

Jehovah ku Jesosi ta si hiniwan sëmbë di ta mbei möiti faa go mëni di dëdë u Jesosi

4 Faandi mbei a dë fanöudu fuu go mëni di dëdë u Jesosi? Wan u dee soni di mbei a dë fanöudu, hën da te u nango a dee komakandi, nöö a dë wan fasi fa u ta dini Jehovah. U sa dë seiki taa Jehovah ku Jesosi ta si hiniwan sëmbë di ta mbei möiti u go a di apaiti komakandi aki. U kë u Jehovah ku Jesosi si taa woo dë a di komakandi aki, boiti ee wan gaan soni hën du u. Ee u ta du soni di ta lei taa dee komakandi dë wan gaan soni da u, nöö Jehovah an o puu di në fuu a di „buku” fëën. De ta kai di buku aki di „Buku u Libi” tu. Dee në u dee sëmbë dee Jehovah kë da di libi u teego dë sikifisikifi a di buku aki.​—Maleaki 3:16; Akoalimbo 20:15.

5. Unfa i sa ta ’wegi iseei luku bunu ee i dë biibima tuutuu’, a dee wiki ufö u mëni di dëdë u Jesosi?

5 A dee wiki ufö u mëni di dëdë u Jesosi, nöö u sa ta begi möön gaanfa, söseei u sa ta möön buta pakisei a di fasi fa u ku Jehovah dë mati tjika. (Lesi 2 Kolenti 13:5.) Apösutu Paulosu bi piki dee Keesitu sëmbë taa: „Mi kë fuun wegi unu seei luku bunu ee un dë biibima tuutuu.” Unfa u sa du di soni aki? Wë u sa hakisi useei dee soni aki: ’Mi ta biibi tuutuu taa di ölganisaasi aki hën Jehovah tei u du di kë fëën u? Mi ta mbei möiti u peleiki, söseei u lei sëmbë soni u di bunu buka u? Di fasi fa mi ta libi ta lei taa mi ta biibi taa u ta libi a dee lasiti daka, söseei taa abiti möön di tii u Saatan an o dë möön u? Mi ta futoou Jehovah ku Jesosi, kumafa mi bi ta futoou de di mi bi bigi dini Jehovah u?’ (Mateosi 24:14; 2 Timoteo 3:1; Hebelejën 3:14). Te u ta pakisei dee soni aki, nöö de o heepi u fuu ta ’wegi useei luku’ ee unfa u dë tuutuu.

6. (a) Andi da di wan kodo fasi fa u sa feni di libi u teego? (b) Unfa wan gaanwomi ta seeka hënseei hiniwan jaa da di mëni di u ta mëni di dëdë u Jesosi, nöö unfa iseei sa ta du di wan seei soni tu?

6 Wan fasi fa i sa seeka iseei da di mëni di woo mëni di dëdë u Jesosi, hën da te i ta lesi  woto di ta lei u faandi mbei di komakandi aki dë fanöudu, söseei te i ta pakisei fundu u dee woto aki. (Lesi Johanisi 3:16; 17:3.) Di wan kodo fasi fa u sa feni di libi u teego, hën da te u ko sabi Jehovah, söseei te u ta biibi di Womi Mii fëën de kai Jesosi. Ee u kë seeka useei da di mëni di woo mëni di dëdë u Jesosi, nöö u sa öndösuku soni di sa heepi u fuu ko möön zuntu ku Jesosi ku hën Tata. Di soni aki wan baaa di dë wan gaanwomi longi ten kaa, ta du. Sömëni jaa kaa a ta tei woto a di Hei Wakitimawosu, di ta taki soni u di mëni di u ta mëni di dëdë u Jesosi, söseei di ta taki u di fasi fa Jehovah ku Jesosi lei taa de lobi u, nöö a ta buta de a wan së. Wantu wiki ufö u mëni di dëdë u Jesosi, a ta toona lesi dee woto aki, söseei a ta pakisei faandi mbei di komakandi aki dë sö wan apaiti komakandi. So juu a ta feni njunjun woto di nama ku di dëdë u Jesosi. A ta lesi dee Bëibel tëkisi di ta taki soni u di dëdë u Jesosi tu, söseei a ta pakisei fundu u de. Di gaanwomi aki ta taki taa te a ta du di soni aki, nöö a ta ko fusutan njunjun soni hiniwan jaa. Boiti di dë, di lei di a ta lei soni u Bëibel, ta mbei a ko möön lobi Jehovah ku Jesosi. Ee iseei ta lei soni a di lö fasi aki, nöö joo ko ta lobi Jehovah ku Jesosi möön gaanfa tu. Joo möön dë ku tangi a hati u dee soni di de du, söseei joo möön feni wini u di mëni di u ta mëni di dëdë u Jesosi.

DI MËNI DI U TA MËNI DI DËDË U JESOSI TA HEEPI U FUU LIBI FIIFII MAKANDI

7. (a) Fuun soni Jesosi bi begi a di ndeti di a hoi di fosu Ndeti Njanjan u Masa? (b) Andi ta lei taa Jehovah bi haika di begi u Jesosi?

7 Di ndeti di Jesosi hoi di fosu Ndeti Njanjan u Masa, hën a begi wan apaiti begi. A bi taki u di fasi fa hën ku hën Tata bi ta libi makandi tjika. Jesosi bi begi u dee bakama fëën bi sa libi makandi sö tu (Lesi Johanisi 17:20, 21.) Jehovah bi haika di begi u di Womi Mii fëën. U hii dee komakandi dee u ta hoi, di komakandi di u ta hoi u mëni di dëdë u Jesosi, ta lei möön gaanfa unfa dee Jehovah Kotoigi ta libi fiifii makandi tjika. A di daka dë, milionmilion sëmbë u peipei köndë, ta ko makandi a hii së u goonliba, nöö de ta lei taa de ta biibi taa Jehovah hën manda di Womi Mii fëën ko dëdë da u. A so kamian, sëmbë u peipei nasiön an guwenti u ko makandi u hoi soni di nama ku keiki soni. Nasö so juu ee de du ën seei, nöö wotowan ta si kuma an fiti. Ma na sö Jehovah ku Jesosi ta si ën. Te u ta ko makandi u mëni di dëdë u Jesosi, nöö de ta lobi ën seei.

8. Andi Jehovah bi piki Ezekiëli?

8 An ta bigi da u dee sëmbë u Jehovah taa u ta libi fiifii makandi a sö wan fasi. Jehovah bi piki Ezekiëli taa sö di soni aki bi o pasa. A bi piki Ezekiëli faa tei tu pau. Wan u de da di u „Juda”, di wotowan da di u „Josëfu”, nöö hën a piki ën faa buta de namanama. (Lesi Ezekiëli 37:15-17.) Di pisi „Soni di dee lesima hakisi” di dë a di Hei Wakitimawosu u baimatu-liba u di jaa 2016, bi taki taa: „Jehovah bi mbei di tjabukama fëën de kai Ezekiëli taki a fesi taa dee sëmbë fëën bi o toona go a di Paamusi Köndë, nöö de bi o ko ta libi kuma wan nasiön baka. Di tjabukama aki bi taki tu taa dee sëmbë dee ta dini Gadu a dee lasiti daka aki bi o ko ta libi kuma wan nasiön tu.”

9. Unfa u ta si hiniwan jaa taa dee sëmbë u Gadu ta libi fiifii makandi te de ta mëni di dëdë u Jesosi, kumafa di tjabukama woto u Ezekiëli bi taki?

9 A bigi u di jaa 1919, hën Jehovah toona  tja dee salufuwan ko a wan, hën a seeka de. De bi dë kuma di pau u „Juda”. Sensi di ten dë, hën pikipiki dee sëmbë dee abi di biibi u libi u teego a goonliba aki bigi ta nama ku dee salufuwan. Dee sëmbë dee o libi u teego a goonliba aki dë kuma di pau u „Josëfu”. Jehovah bi taki a fesi taa a bi o buta dee tu pau aki namanama, söseei a bi o „mbei de ko dë wan pau” nëën maun (Ezekiëli 37:19). A mbei dee salufuwan ku dee ’oto sikapu’ ko dë „wan kodo hipi sikapu” (Johanisi 10:16; Sakalia 8:23). A di ten aki, dee tu kulupu tuu ta dini Jehovah makandi. De tuu abi di wan seei Könu, hën da Jesosi Keesitu, di Gadu ta kai „mi futuboi Dafiti” a di tjabukama woto u Ezekiëli (Ezekiëli 37:24, 25). Hiniwan jaa te u ta ko makandi fuu mëni di dëdë u Jesosi, nöö u ta si unfa dee tu kulupu aki ta libi fiifii makandi, kumafa Gadu bi piki Ezekiëli. Ma andi hiniwan fuu sa du, sö taa u dee sëmbë u Gadu sa ta libi fiifii makandi?

ANDI HINIWAN FUU SA DU FUU SA TA LIBI FIIFII MAKANDI KU USEEI?

10. Andi u sa du fuu sa ta libi fiifii makandi ku useei?

10 Andi da di fosu soni di u sa du fuu sa ta libi fiifii makandi ku useei? Di fosu soni di u musu du, hën da u musu ta mbei möiti fuu ko abi sakafasi. Di Jesosi bi dë a goonliba  aki, a bi piki dee bakama fëën taa de musu abi sakafasi (Mateosi 23:12). Dee sëmbë u di goonliba aki lo’ u si kuma de hei möön wotowan. Ma ee u abi sakafasi, nöö woo ta lesipeki dee baaa dee ta tei fesi a di kemeente, söseei woo ta haika dee soni di de ta piki u. Te u ta du dee soni aki, nöö nëën ufö woo sa ta libi fiifii makandi ku useei a di kemeente. Ma di möön fanöudu soni, hën da ee u abi sakafasi, nöö Gadu o wai ku u, u di „Gadu dë felantima u dee sëmbë dee abi gaan fasi, ma dee sakafasi sëmbë a ta heepi ku ën bunuhati”.​—1 Petuisi 5:5.

11. Unfa di pakisei di woo ta pakisei soni u di bëëë ku di win di u ta abi a di mëni di u ta mëni di dëdë u Jesosi, ta heepi u fuu ta libi fiifii makandi ku useei?

11 Andi da di u tu soni di u sa du fuu sa ta libi fiifii makandi ku useei? Hën da te u ta pakisei fundu andi di bëëë ku di win kë taki. U musu du di soni aki ufö di daka dou ka woo mëni di dëdë u Jesosi, ma u musu möön du ën a di ndeti dë seei (1 Kolenti 11:23-25). Di bëëë söndö sooda kë taki di sinkii u Jesosi di an abi zöndu, di a bi tei u paka puu u a zöndu basu. Di bë win kë taki di buuu u Jesosi. Ma na dee soni aki nöö u musu ko fusutan. U musu hoi a pakisei taa di paka di Jesosi ko paka zöndu da u, ta lei taa sëmbë an lobi u kumafa Jehovah ku Jesosi lobi u. Jehovah da u di Womi Mii fëën, nöö di Womi Mii fëën seei bi dë kabakaba u ko dëdë da u. Te u ta pakisei fa de lobi u tjika, nöö a o mbei u lobi de tu. Wë u di hii u tuu lobi Jehovah, mbei woo sa ta libi fiifii makandi ku useei.

Te u ta da wotowan paadon, hën da u ta mbei möiti fuu libi fiifii makandi ku useei (Luku palaklafu 12, 13)

12. Unfa Jesosi bi lei gbelingbelin taa Jehovah kë fuu ta da wotowan paadon, di a bi konda wan woto u wan könu ku dee saafu fëën?

12 Andi da di u dii soni di u sa ta du fuu sa ta libi fiifii makandi ku useei? Hën da te u ta da wotowan paadon ku hii u hati. Te u ta du sö, nöö u ta lei taa u ta tei ën u bigi taa Jehovah sa da u paadon, u di a manda Jesosi ko dëdë paka zöndu da u. Jesosi bi konda wan woto u wan könu ku dee saafu fëën, u lei faandi mbei u musu ta da wotowan paadon. Gaantangi, lesi Mateosi 18:23-34, nöö hakisi iseei dee soni aki: ’Mi dë kabakaba u du di soni di Jesosi lei u ö? Mi ta hoi pasensi da dee baaa ku dee sisa u mi ö, söseei mi ta lei taa mi ta fusutan unfa de ta fii ö? Mi ta dë kabakaba u da dee sëmbë dee du wan soni di hati mi, paadon u?’ Wë a dë sö tuu taa so föutu ta bigi möön wotowan. Nöö so soni di sëmbë ta du, sa mbei a taanga da u kuma zöndu libisëmbë u da de paadon. Ma di woto u Jesosi ta lei u andi Jehovah kë fuu du. (Lesi Mateosi 18:35.) Jesosi bi lei u gbelingbelin taa Jehovah an o da u paadon ee wa kë ta da dee baaa ku dee sisa fuu paadon te de lei taa de ta tjali tuutuu u wan soni di de du. Wë di soni aki da wan soni di u musu go pakisei fundu fëën. Ee u kë ta libi fiifii makandi ku dee baaa ku dee sisa fuu, nöö u musu u ta da de paadon kumafa Jesosi bi lei u.

13. Unfa u ta lei taa u kë libi fiifii ku wotowan?

13 Te u ta da dee baaa ku dee sisa fuu paadon, nöö u ku de o sa ta libi fiifii. Apösutu Paulosu bi taki taa u musu mbei taanga möiti fuu sa ta libi fiifii makandi ku useei (Efeise 4:3). Fëën mbei te di daka ta zuntu fuu mëni di dëdë u Jesosi, möönmöön a di ndeti dë seei, nöö pakisei unfa i ta libi ku wotowan. Hakisi iseei dee soni aki: ’Wotowan sabi mi kuma wan sëmbë di an ta hoi sëmbë a bëë u? De ta si taa mi ta mbei  möiti u mi sa ta libi fiifii ku wotowan u?’ Dee soni aki da fanöudu soni di u musu kai pakisei a de.

14. Unfa u sa ta lei taa u ta ’tei di otowan fuu kumafa a dë, fu di u lobi ën hedi’?

14 Andi da di u fö soni di u sa du fuu sa ta libi fiifii makandi ku useei? Hën da te u ta djeesi Jehovah a di fasi fa a ta lei taa a lobi wotowan (1 Johanisi 4:8). Nöiti u musu taki taa: „Mi musu u libi fiifii ku dee baaa ku dee sisa, ma ma musu u dë gaan mati u de.” Ee u ta pakisei sö, nöö hën da wa ta du di soni di Paulosu bi taki. A bi taki taa: „Un musu ta tei di otowan fii kumafa a dë, fu di un lobi ën hedi” (Efeise 4:2). Paulosu an bi taki taa u musu ’tei dee otowan fuu kumafa de dë’ nöö a kaba, ma a bi taki taa u musu ta du ën u di u „lobi” de. Peipei sëmbë dë a dee kemeente, nöö hii de tuu Jehovah hai ko nëën (Johanisi 6:44). Hën da a musu u dë sö taa a si sömëni bunu soni a de, nöö fëën mbei a lobi de. Wë ee dee baaa ku dee sisa fuu bunu tjika u Gadu lobi de, nöö unfa u sa taki taa de an bunu tjika fuu lobi de? U musu dë kabakaba u lobi de kumafa Jehovah kë fuu lobi de.​—1 Johanisi 4:20, 21.

WAN DAKA O KO KA WA O MËNI DI DËDË U JESOSI MÖÖN U?

15. Unfa u du sabi taa wan lasiti pasi o dë ka woo mëni di dëdë u Jesosi?

15 Wan daka o ko ka woo mëni di dëdë u Jesosi u di lasiti pasi. Unfa u du sabi di soni aki? Paulosu bi piki dee salufu Keesitu sëmbë taa te de ta mëni di dëdë u Jesosi hiniwan jaa, nöö de ’ta mëni fa Masa Jesosi dëdë da u. Woo ta du ën sö fu te a toona ko baka’ (1 Kolenti 11:26). Jesosi seei bi taki u di ten ka a o „ko”, di a bi ta taki u di tjabukama woto di nama ku dee lasiti daka. Di Jesosi bi taki soni u di gaan fuka di bi o ko, hën a bi taki taa: „De o si di maaka fu Mi di ko dë Libisëmbë Mii aki te a liba ala, nöö hii sëmbë u di goonliba aki tuu o ta bai ta këë te na soni. Biga de o si mi ta koti faja ta ko a dee bundji dendu ala ku gaan kaakiti. Nöö fa mi o ta ko dë, nöö wan tutu o piki taanga. Nöö dee basia fu Masa Gaangadu köndë o ta waka ta pii hii dee sëmbë u Gadu tuu hai tja ko buta a wan kamian. De o pii de a hii kamian ka de bi dë, ee a sonu go, ee a sonu kumutu, ee a basusë, ee a libasë. Sö dee basia o hai de ko makandi” (Mateosi 24:29-31). Jesosi o „pii hii dee sëmbë u Gadu”, te a o tja hii dee salufuwan dee dë a goonliba aki jeti, go a liba ala. Di soni aki o pasa baka te di gaan fuka bigi, ma a o dë ufö di feti u Amagedon bigi. A di gaan feti dë, Jesosi ku dee 144.000 sëmbë o feti ku dee könu u di goonliba aki, nöö de o wini de (Akoalimbo 17:12-14). Di lasiti pasi di woo mëni di dëdë u Jesosi ufö a „ko” pii dee salufuwan a goonliba aki, hën o dë di lasiti pasi di woo mëni di dëdë u Jesosi.

16. Faandi mbei i dë kabakaba u ko a di mëni di woo mëni di dëdë u Jesosi?

16 Seeka iseei fii dë a di komakandi ka woo mëni di dëdë u Jesosi, a 31 u gaanliba u 2018. Söseei hakisi Jehovah faa heepi i fii du hii soni di i sa du, sö taa u dee sëmbë fëën sa ta libi fiifii makandi ku useei. (Lesi Psalöm 133:1.) Wan daka o ko ka woo mëni di dëdë u Jesosi u di lasiti pasi. Ma ufö di daka dë dou, nöö boo lei taa di dë di u ta dë makandi te u ta mëni di dëdë u Jesosi hiniwan jaa, dë wan gaan soni da u.