Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah Kotoigi

Saamakatöngö

Di Hei Wakitimawosu (u lei soni a komakandi)  |  jailiba 2017

„I musu toona tei dee soni dë ta lei bumbuu sëmbë”

„I musu toona tei dee soni dë ta lei bumbuu sëmbë”

„Toona tei dee soni dë ta lei bumbuu sëmbë dee ta abi köni tjika u toona lei oto sëmbë tu.”2 TIMOTEO 2:2.

KANDA: 123, 53

1, 2. Unfa sömëni sëmbë ta si di wooko di de ta du?

SÖMËNI sëmbë ta si kuma di wooko di de ta du ta lei unfa de hei tjika. A so köndë, te tu sëmbë o lei sabi deseei, nöö di fosu soni di de ta hakisi deseei, hën da: „Un pei wooko i ta du?”

2 Te di Bëibel ta konda soni u wan sëmbë, nöö so juu a ta taki un pei wooko di sëmbë dë ta du. Di Bëibel ta taki taa ’Mateosi bi ta pii lanti möni’, ’Simon, bi ta dëë mbeti kakisa ta sei’, nöö Lukasi bi dë wan „data” (Mateosi 10:3; Tjabukama 10:6; Kolosën 4:14). Di Bëibel ta taki söseei u dee wooko di sëmbë bi ta du da Jehovah. Pakisei Könu Dafiti, di tjabukama de kai Elia, ku apösutu Paulosu. Dee womi aki bi ta tei di wooko di Jehovah bi da de u bigi. Leti kumafa dee womi aki bi ta tei dee wooko di de bi ta du da Jehovah u bigi, sö nöö useei musu ta tei dee wooko dee u ta du da Jehovah u bigi tu.

3. Faandi mbei dee baaa dee ko gaandi kaa musu ta lei dee njönku baaa soni? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

 3 U lobi di dini di u ta dini Jehovah, söseei u ta tei dee wooko dee u ta du dëën u bigi. Sömëni fuu lobi di wooko di u ta du da Jehovah, nöö u kë du ën u nöömö. Ma a tjali taa te sëmbë ta ko gaandi, nöö de an sa ta du hii dee soni di de bi guwenti u du di de bi njönku (Peleikima 1:4). Di soni aki ta tja wan pei bookohedi ko da dee sëmbë u Jehovah. A di ten aki, möönmöön sëmbë ta jei di bunu buka, nöö di ölganisaasi u Jehovah ta wooko ku dee möön njunjun computer soni u paaja di bunu buka da hii sëmbë. Ma so juu a sa taanga da dee sëmbë dee ko gaandi kaa u de lei u du soni a wan njunjun fasi (Lukasi 5:39). Söseei sëmbë an ta abi kaakiti sö möön te de ko gaandi (Nöngö 20:29). Fëën mbei a dë wan bunu soni te dee baaa dee ko gaandi kaa ta lei dee njönku baaa u tei möön faantiwöutu a di ölganisaasi u Jehovah.—Lesi Psalöm 71:18.

4. Faandi mbei a ta taanga da so u dee baaa dee ko gaandi kaa, u da dee njönku baaa di wooko di de ta du? (Luku di pisi „ Faandi mbei a sa ta taanga da u fuu da wotowan di wooko di u ta du”.)

4 So juu a sa ta taanga da dee baaa dee ko gaandi kaa u da dee njönku baaa di wooko di de bi ta du. Dee baaa aki sa ta tjali seei, u di de musu da wan woto baaa di wooko di de bi lobi gaanfa seei. Nasö de sa ta fii kuma soni an o go bunu te de an ta tei fesi a wan wooko. Kandë de ta si kuma ten an dë tjika u lei woto baaa soni. Dee njönku baaa seei musu abi pasensi te de an da de faantiwöutu jeti.

5. Un hakisi woo luku a di woto aki?

5 Faandi mbei dee baaa dee ko gaandi kaa musu ta heepi dee njönku baaa u de tei möön faantiwöutu? Unfa de sa du di soni aki? (2 Timoteo 2:2) Faandi mbei dee njönku baaa musu ta du soni a wan bunu fasi te de ta wooko makandi ku dee baaa dee ko gaandi kaa, sö taa de sa lei soni a de? Wë boo go luku unfa Könu Dafiti bi seeka di womi mii fëën faa du wan gaan wooko.

DAFITI BI SEEKA SALUMON FAA DU WAN GAAN WOOKO

6. Andi da di soni di Könu Dafiti bi kë du? Andi Jehovah bi piki ën?

6 Sömëni jaa longi de bi ta du ku Dafiti, nöö hii juu a bi musu ta foloisi go a wan woto kamian. Baka di a toon könu, hën a bi ta libi a wan hanse wosu. Fëën mbei a bi piki di tjabukama de kai Naatan taa: „Mi ta libi a wan wosu di mbei ku sedu, ma di santa këdë u di buka u Jehovah dë a wan tenti dendu.” Dafiti bi kë mbei wan waiti wosu da Jehovah. Hën Naatan piki ën taa: „I sa du andi i hati ta piki i, biga di tuutuu Gadu dë ku i.” Ma na Dafiti Jehovah bi kë u mbei di wosu dëën. Jehovah piki Naatan faa piki Dafiti taa: „Na ju hën o mbei di wosu da mi u mi libi nëën.” Hii fa Jehovah bi paamusi Dafiti taa a bi o dë ku ën hii juu, tökuseei Dafiti bi ko jei taa wan u dee womi mii fëën hën o mbei di Wosu u Gadu. Andi Dafiti bi du?1 Kloniki 17:1-4, 8, 11, 12; 29:1.

7. Andi Dafiti bi du di Jehovah piki ën andi a musu du?

7 Dafiti bi kë mbei wan wosu da Jehovah seei, nöö kandë a bi musu u hati ën  taa nëën bi o mbei di wosu. Ma tökuseei a bi heepi di womi mii fëën Salumon di bi o tei fesi a di wooko aki. Dafiti bi heepi ën suku wookoma, a bi heepi ën suku felu, köpö, soofu, goutu ku udu. An bi ta booko hën hedi taa Salumon hën bi o kisi di gafa taa hën mbei di wosu. Ma a bi da Salumon degihati, di a piki ën taa: „Wë baaa o, be Jehovah dë ku i e, nöö be soni waka bunu da i. Mbei di wosu da Jehovah di Gadu fii, leti kumafa a piki i fii du.”1 Kloniki 22:11, 14-16.

8. Faandi mbei Dafiti bi sa pakisei taa Salumon an bi o sa mbei di Wosu u Gadu? Ma andi Dafiti bi du?

8 Lesi 1 Kloniki 22:5. Kandë Dafiti bi si kuma Salumon an bi o sa du sö wan gaan wooko. Di Wosu u Gadu bi musu dë wan „gaan apaiti wosu seei”, nöö Salumon bi „njönku jeti, nöö an bi sabi hia soni”. Ma Dafiti bi sabi taa Jehovah hën bi o heepi Salumon faa sa du di gaan wooko aki. Fëën mbei Dafiti bi du hii soni di a bi sa du u heepi ën u seeka soni da di gaan wooko aki.

I MUSU LO’ U LEI WOTOWAN SONI

U ta wai seei te u ta si taa dee njönku baaa ta tei möön faantiwöutu (Luku palaklafu 9)

9. Unfa dee baaa dee ko gaandi kaa ta fii te de ta da dee njönku baaa faantiwöutu? Konda wan woto.

9 Dee baaa dee ko gaandi kaa an musu lasi hati te de musu mbei dee njönku baaa du so u dee wooko di de bi ta du. Hii u tuu musu hoi a pakisei taa di möön fanöudu  soni a di ten aki, hën da di wooko u Jehovah. Te dee baaa dee ko gaandi kaa ta lei dee njönku baaa u tja faantiwöutu, nöö de ta heepi u du di wooko aki. Pakisei di soni aki. Di i bi dë piki mii, nöö kandë i bi ta luku unfa i tata bi ta lëi di wagi fëën. Di i ko möön bigi, nöö a ta piki i andi ku andi a ta du te a ta lëi di wagi. Baka wan pisiten, hën i ko abi fii lëibuwëisi, hën i bigi ta lëi di wagi tu. Tökuseei i tata bi ta piki i jeti unfa i musu lëi. So juu a bi ta lëi tu. Ma u di i tata bi ko gaandi, nöö ju hën bi ta lëi möön gaanfa. I tata hati bi boonu u di ju hën bi ta lëi di wagi möön gaanfa u? Wë nönö, kandë a bi ta wai taa ju ta lëi ën. A di wan seei fasi dee baaa dee ko gaandi kaa ta wai te de ta si fa dee njönku baaa di de bi lei soni ko ta tja faantiwöutu a di ölganisaasi u Jehovah.

10. Unfa Mosesi bi ta fii te wotowan bi kë gafëën, söseei unfa a bi ta si di faantiwöutu di a bi abi?

10 U musu köni be wa haun ku wotowan u dee faantiwöutu di de abi. U sa lei wan soni a di soni di Mosesi bi du, di so u dee Isaëli sëmbë bi bigi ta du kuma de da tjabukama. (Lesi Nöbu 11:24-29.) Josua bi kë tapa de, ma Mosesi bi piki ën taa: „I ta haun da mi nö? An dë fii haun da mi. Mi bi o kë u hii dee sëmbë u Jehovah bi dë tjabukama, nöö Jehovah bi o da de di jeje fëën.” Mosesi bi sabi taa Jehovah ta tii di wooko. Mosesi an bi suku gafa da hënseei, ma a bi kë u hii dee dinima u Jehovah ta wooko da Jehovah. Ma unfa a dë ku u? U ta wai te de da wotowan faantiwöutu a di ölganisaasi u Jehovah u?

11. Andi wan baaa bi taki u di da di de musu ta da wotowan faantiwöutu?

11 Sömëni baaa dë di ta wooko taanga a di ölganisaasi u Jehovah sömëni jaa kaa, nöö de bi lei njönku baaa u tja möön faantiwöutu. Boo luku wan woto u wan baaa de kai Peter. A hii dee 74 jaa dee a bi du di hii-ten diniwooko, a bi wooko söwan 35 jaa a wan bëikantoo a Europa. Sömëni jaa longi a bi ta wooko kuma di fesima u dee baaa di ta luku di peleikiwooko u di köndë. Te u kaba fëën, de bi ko da Paul di wooko aki. A bi dë wan baaa di Peter bi lei soni. A bi hati Peter taa Paul hën ko ta du di wooko fëën u? Wë nönö. A bi taki taa: „Mi ta wai seei taa baaa dë di kisi lei u sa tja gaan faantiwöutu, söseei di ta du di wooko bunu seei.”

 U MUSU TA LESIPEKI DEE BAAA DEE KO GAANDI KAA

12. Andi u sa lei a di woto u Lahabiam?

12 Di di womi mii u Salumon de kai Lahabiam toon könu, hën a bi hakisi dee gaan womi unfa a bi musu du di njunjun wooko fëën. An bi tei dee lai di dee gaan womi bi dëën! Ma a bi tei dee lai di dee pei fëën bi dëën. Di soni aki bi mbei hogi miti ën (2 Kloniki 10:6-11, 19). Andi u sa lei a di woto aki? Wë a bi o bunu fuu ta hakisi dee gaan wan lai u di de sabi möön soni möön u. Dee njönku baaa an musu ta suku u du soni kumafa de bi guwenti. Ma de musu ta lesipeki dee soni di dee gaan wan ta taki, nöö de an musu ta pakisei taa dee soni di dee gaan wan ta taki an bunu.

13. Unfa dee njönku baaa musu wooko makandi ku dee baaa dee ko gaandi kaa?

13 So juu de ta da dee njönku baaa di faantiwöutu u luku dee wooko u dee baaa dee ko gaandi kaa. A bi o dë wan köni soni u dee njönku baaa lei soni a dee baaa aki, u di de sabi möön soni. A di woto di u taki fëën djunsu dë, u bi si taa baka di de da Paul di wooko di Peter bi ta du, hën Paul bi taki taa: „Mi bi go suku lai a Peter, nöö mi bi ta da dee wotowan dee mi ku de bi ta wooko makandi taanga u de du di wan seei soni tu.”

Hii juu Paulosu bi ta abi ten u lei Timoteo soni, nöö Timoteo bi ko sa’ u du dee soni di a bi ta lei

14. Andi u sa lei a di fasi fa Timoteo ku apösutu Paulosu bi ta wooko makandi?

14 Timoteo bi njönku gaanfa möön Paulosu, tökuseei de bi wooko makandi sömëni jaa longi. (Lesi Filipi 2:20-22.) Paulosu bi piki dee sëmbë u Kolenti taa: „Mi ta manda Timoteo ko da unu ala. Hën da wan lobi womi mii u mi di Masa Gadu da mi, nöö mi sabi taa a o du leti kumafa Gadu taki. Fa a o ko a unu dë, nöö a o toona mëni unu u di fa mi bi ta konda da unu u Jesosi Keesitu, kumafa a kë fu un musu libi. Leti kumafa mi ta kondëën a oto kamian a dee keikikeiki [kemeente, NW], nöö sö nöö a o kondëën da unu” (1 Kolenti 4:17). A di woto aki u ta si gbelingbelin taa Paulosu ku Timoteo bi ta wooko makandi, nöö de bi ta heepi deseei tu. Hii juu Paulosu bi ta abi ten u lei Timoteo soni u di ’fa a bi ta konda da sëmbë u Jesosi Keesitu’, nöö Timoteo bi ko sa’ u du dee soni di a bi ta lei. Paulosu bi lobi Timoteo, nöö a bi dë seiki taa a o luku dee baaa ku dee sisa u Kolenti bunu. Dee gaanwomi sa djeesi apösutu Paulosu te de ta lei woto baaa u tei fesi a di kemeente.

HINIWAN FUU ABI WAN GAAN WOOKO U DU

15. Unfa Loomë 12:3-5 sa heepi u te soni ko tooka?

15 U ta libi a wan apaiti ten seei. Di pisi u di ölganisaasi u Jehovah di dë a goonliba  aki nango a fesi seei. Di soni aki kë taki taa soni o ta tooka nöömö. So u dee soni dee ta tooka sa nama ku useei, nöö a sa taanga da u fuu du dee soni aki. Ee u abi sakafasi, nöö a o heepi u fuu buta pakisei a soni di sa tja wini ko da di wooko u di Könuköndë, ka fuu ta buta pakisei a soni di useei bi o kë. Te u ta du di soni aki, nöö a o heepi u fuu libi makandi kuma wan famii. Paulosu bi sikifi a di biifi di a bi manda da dee Keesitu sëmbë u Loomë taa: „Mi ta fan ku hiniwan fuunu taa ja musu luku i seei hei möön fa i dë e.” Baka di dë, hën a piki de taa leti kumafa hiniwan pisi u libisëmbë sinkii abi di u fëën wooko ta du, sö nöö hiniwan sëmbë a di kemeente abi di u fëën wooko u du.Loomë 12:3-5.

Hii dee sëmbë u Jehovah kë piki hën buka, nöö de ta du hiniwan soni di a piki de

16. Andi hiniwan Keesitu sëmbë sa du, sö taa hii dee sëmbë a di ölganisaasi u Jehovah sa ta libi fiifii ku deseei?

16 Hii dee sëmbë u Jehovah kë piki hën buka, nöö de ta du hiniwan soni di a piki de. Dee baaa dee ko gaandi kaa sa lei dee njönku baaa soni. Dee njönku baaa sa tei möön faantiwöutu, ma de musu lei taa de abi sakafasi, nöö de musu du di wooko u de a wan lesipeki fasi. Hii dee baaa dee tööu ta tei ën u bigi te di mujëë u de ta heepi de te di ölganisaasi u Jehovah da de wan njunjun wooko. Dee mujëë aki sa ta djeesi Pesila di bi ta wooko makandi hii juu ku hën manu Akila.Tjabukama 18:2.

17. Un wooko Jesosi bi lei dee bakama fëën u du?

17 Jesosi bi lei dee bakama fëën unfa de musu ta dë kabakaba u lei wotowan soni. Jesosi bi sabi taa woto sëmbë bi musu du di wooko fëën go dou. A bi sabi taa dee bakama fëën da zöndu libisëmbë. Ma a bi dë seiki taa de bi o sa paaja di bunu buka möön fa a bi du ën (Johanisi 14:12). A bi lei de bumbuu, nöö de bi o sa peleiki a hiniwan köndë ka de bi go.Kolosën 1:23.

18. Un wooko woo ta du a di ten di ta ko? Un wooko u ta du nöunöu kaa?

18 Baka di Jesosi dëdë, hën Jehovah weki ën ko a libi baka, hën a dëën möön wooko u du, söseei „a tei ën buta a hii dee könu ku dee gaama ku dee kabiteni ku hii dee takima u köndë ku dee u mundu ala tuu liba” (Efeise 1:19-21). Aluwasi u dëdë kuma wan dinima u Jehovah ufö Amagedon, tökuseei woo ko a libi baka, nöö woo abi sömëni wooko u du a di njunjun goonliba di o ta da u piizii. Nöunöu kaa u abi wan apaiti wooko ta du. Hën da di paaja di u ta paaja di bunu buka, söseei di mbei du u ta mbei sëmbë ko toon bakama u Jesosi. Fëën mbei aluwasi u njönku nasö ee u ko gaandi kaa, hiniwan fuu „musu ta biinga hiniwanten a di wooko u Masa”1 Kolenti 15:58.