Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah Kotoigi

Saamakatöngö

Di Hei Wakitimawosu (u lei soni a komakandi)  |  höndima-liba 2017

Du soni u lei taa Jehovah hën abi di leti u tii hii soni!

Du soni u lei taa Jehovah hën abi di leti u tii hii soni!

„Ke Masa Gadu o, i bigi. I nöö waiti tjika fii kisi gafa e. I wanwan fiti fii kisi hei, ku makiti a mundu o. Biga fa i sai naandë, nöö i wë mbei hii soni u mundu tuu.”AKOALIMBO 4:11.

KANDA: 112, 133

1, 2. Andi hiniwan fuu musu dë seiki fëën? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

KUMAFA u bi luku a di woto di pasa, nöö Didibi bi taki wan soni u lei taa Jehovah an abi di leti u tii libisëmbë. A taki taa Jehovah an ta tii a wan leti fasi, söseei taa libisëmbë bi o möön dë waiwai te de bi o ta tii deseei. Saatan bi abi leti ö? Pakisei unfa a bi o dë ee libisëmbë bi sa tii deseei, nöö de bi sa libi u teego. De bi o ta möön piizii möön te Gadu bi o ta tii de u? I bi o ta möön piizii ee i bi sa libi u teego söndö u Gadu ta tii i ö?

2 Na wan sëmbë sa piki dee hakisi aki da i. Hiniwan fuu musu pakisei di soni aki bunu. Nöö a musu ko dë gbelingbelin u si taa di fasi fa Jehovah ta tii da di möön bunu wan, söseei taa a fiti fuu dini ën ku hii u hati. U sa dë seiki u di soni aki, u di a sikifi a di Bëibel. Boo luku andi di Bëibel ta  taki u di leti di Jehovah abi u tii hii di mundu.

JEHOVAH HËN ABI DI LETI U TII

3. Faandi mbei Jehovah hën abi di leti u dë di Möön Hei Tiima?

3 Jehovah da di Möön Hei Tiima u mundu, u di hën da di Gadu di abi hii makiti, nöö hën mbei hii soni (1 Kloniki 29:11; Tjabukama 4:24). Dee 144.000 könu dee o tii makandi ku Keesitu, bi taki a wan wojolimbo sunjan taa: „Ke Masa Gadu o, i bigi. I nöö waiti tjika fii kisi gafa e. I wanwan fiti fii kisi hei, ku makiti a mundu o. Biga fa i sai naandë, nöö i wë mbei hii soni u mundu tuu. Nöö fu di i bi kë sö, nöö hën mbei i mbei de buta fa i si de sai dë. Sö de ta gafëën ta taki” (Akoalimbo 4:11). Jehovah hën mbei hii soni. Fëën mbei a abi di leti u tii hii sëmbë, aluwasi a liba ala, nasö a goonliba aki.

4. Faandi mbei di taki di u sa taki da useei an ta da u di leti fuu hopo fia ku Gadu?

4 Saatan an mbei na wan soni. Fëën mbei an abi di leti u tii di mundu. Saatan ku Adam ku Eva an bi piki Jehovah buka di de bi hopo fia ku ën, di sëmbë di abi di leti u tii (Jelemia 10:23). Di taki di de bi sa taki da deseei bi da de di leti u de an tei Jehovah kuma di Tiima u de u? Wë nönö. Di taki di wan sëmbë sa taki da hënseei ta dëën di leti faa taki andi a o du ku ën libi, ma an ta dëën di leti u hopo fia ku Jehovah di Gadu di mbei ën. A dë gbelingbelin u si taa te wan sëmbë ta hopo fia ku Gadu, hën da an ta wooko bunu ku di taki di a sa taki da hënseei.

Hii dee wëti, ku dee mama wëti, söseei hii dee soni di Jehovah buta taa a o du, da bunu soni

5. Faandi mbei dee soni dee Gadu buta taa a o du ta bunu hii juu?

5 Luku wan woto soni di mbei taa Jehovah hën abi di leti u tii. Wë a ta wooko ku di makiti di a abi a wan leti fasi. A ta piki u taa: „Mi Jehovah da di sëmbë di ta libi bunu ku sëmbë, di sëmbë di ta kuutu soni a wan leti fasi, söseei di sëmbë di ta du soni a wan leti fasi a goonliba. Dee soni aki sö mi lobi” (Jelemia 9:24). Jehovah an abi dee wëti u libisëmbë fanöudu u heepi ën faa sabi andi bunu. Ma hën ta taki andi bunu. Te a ta buta wëti da libisëmbë, nöö de ta nama ku di fasi fa a ta du soni a wan leti fasi. Di psalöm sikifima bi taki taa: „Di goonsei u di könubangi fii ku di leti fasi fa i ta kuutu soni da letidu.” Fëën mbei hii dee wëti, ku dee mama wëti, söseei hii dee soni di Jehovah buta taa a o du, da bunu soni (Psalöm 89:14; 119:128). Saatan bi taki taa Jehovah da wan Tiima di an ta tii a wan leti fasi. Ma tökuseei Saatan an sa tja leti libi ko a goonliba.

6. Andi da wan soni di mbei Jehovah hën abi di leti u tii?

6 Wan woto soni di ta lei taa Jehovah hën abi di leti u tii, hën da u di a abi di köni u sölugu hii di mundu. U ta si di soni  aki te u luku unfa a bi da di Womi Mii fëën di kaakiti u kula siki di na wan data bi sa kula (Mateosi 4:23, 24; Maikusi 5:25-29). Hii fa dee soni aki dë foombo soni da u, tökuseei de an bi dë foombo soni da Jehovah. A ta fusutan unfa di sinkii fuu ta wooko, nöö a sa kula hiniwan soni di pasa ku di sinkii. A sa mbei dëdë sëmbë toona ko a libi baka tu, söseei a sa tapa soni kuma gaan ventu nasö gaan wata.

7. Na un fasi Jehovah köni möön hiniwan sëmbë di dë a di goonliba u Saatan?

7 Di goonliba di Saatan ta tii an sa mbei sëmbë ku sëmbë libi fiifii ku deseei, aluwasi de dë sëmbë u wan köndë nasö sëmbë u tookatooka köndë. Jehovah wanwan abi di köni u mbei sëmbë ku sëmbë libi fiifii ku deseei a hii së u goonliba (Jesaaja 2:3, 4; 54:13). U ta fii kumafa apösutu Paulosu bi ta fii, di a bi taki taa: „Ke maingë, un luku fa di köni u Gadu fundu tjika! Un luku fa a sabi soni tjika maingë! Un luku fa a gudu tjika. Fa a ta kuutu soni buta, na wan sëmbë seei sa dë u suku fini nëën te a fusutëën möönsö. Na wan sëmbë sa fusutan tu fa Gadu ta buta soni faa waka!”Loomë 11:33.

JEHOVAH HËN DA DI MÖÖN BUNU TIIMA

8. Unfa i ta si di fasi fa Jehovah ta tii?

8 Kumafa u bi si kaa, nöö di Bëibel ta lei u gbelingbelin taa Jehovah hën abi di leti u tii. A ta lei u tu faandi mbei a dë di möön bunu Tiima. Wan u dee soni di ta lei u taa a dë di möön bunu Tiima, hën da u di a ta tii ku lobi. U ta fii taa u ku ën dë gaan mati te u ta pakisei unfa a „abi tjalihati u sëmbë, nöö a lobi sëmbë tu. Hati fëën an ta boonu hesi, a abi bunuhati pasa maaka, nöö hii juu a ta du dee soni dee a ta taki” (Ëkisodesi 34:6). Gadu ta lesipeki u. A ta sölugu u möön leki fa u bi o sa sölugu useei. Didibi bi taki taa Jehovah an ta da dee dinima fëën bunu soni, ma mindi a ta mindi soni. Gadu bi da u di wan kodo Womi Mii fëën, sö taa u sa feni di libi u teego.Lesi Psalöm 84:11; Loomë 8:32.

Jehovah ta sölugu u möön leki fa u bi o sa sölugu useei

9. Unfa u du sabi taa Gadu ta booko hën hedi ku hiniwan fuu apaiti?

9 Jehovah lobi hii dee sëmbë fëën tuu. Ma a ta buta pakisei a hiniwan u de apaiti tu. Pakisei andi bi pasa na awooten. Söwan dii höndö jaa longi Jehovah bi buta kuutuma u tii dee sëmbë fëën, nöö a bi mbei de wini dee felantima u de. Hii fa dee soni aki bi ta pasa, tökuseei Jehovah bi ta buta pakisei a hiniwan u de apaiti. Wan u dee sëmbë aki da di mujëë de kai Luti. An bi dë wan Isaëli sëmbë, nöö a bi go disa sömëni soni faa sa toon wan dinima u Jehovah. Jehovah bi mbei a feni wan manu, söseei a bi mbei a pai wan womi mii. Boiti di dë, di womi mii u Luti bi dë a di famii di bi o pai di Mësiasi. Jehovah bi mbei de sikifi di woto u Luti a Bëibel tu, nöö di buku dë ta tja di në fëën. Unfa i  pakisei taa Luti o fii te a ko a libi baka, nöö a ko jei taa sö soni bi pasa?Luti 4:13; Mateosi 1:5, 16.

10. Faandi mbei u sa taki taa Jehovah an dë wan hogihati Tiima?

10 Jehovah an dë wan hogihati Tiima. Dee sëmbë dee ta piki ën buka ta dë fiifii, söseei de ta dë waiwai (2 Kolenti 3:17). Dafiti bi taki taa Jehovah „dë wan Gadu di hia sëmbë ta gafa, nöö a abi hei. Ka a ta dë, naandë kaakiti ku piizii dë” (1 Kloniki 16:7, 27). Di psalöm sikifima de kai Etan bi sikifi taa: „Dee sëmbë dee sabi andi a kë taki u kai piizii wolo, o ta dë waiwai. Jehovah o, de ta waka a di limbo di ta sëndë kumutu a i fesi. Di në fii ta mbei de ta piizii hii daka. Di letidu fii ta mbei de ta ko möön hei.”Psalöm 89:15, 16.

11. Unfa u sa ko ta möön biibi taa di tii u Jehovah da di möön bunu wan?

11 Möön u ta pakisei fundu u di fasi fa Jehovah abi bunuhati tjika, möönmöön woo abi di biibi taa di tii fëën da di möön bunu wan. U ta fii kumafa di psalöm sikifima bi ta fii di a bi piki Gadu taa: „Biga wan kodo daka a di djai fii dendu, bunu möön wan dusu jaa a wan woto kamian!” (Psalöm 84:10) Jehovah hën mbei u. Fëën mbei a sabi finifini andi o ta mbei u ta dë waiwai. A ta da u soni möön fa u bi mëni seei. Hiniwan soni di Jehovah ta hakisi u fuu du ta tja bunu ko da u. Ee a dë taa u musu disa soni fuu dini ën, tökuseei hii juu woo ta dë waiwai te u piki Jehovah buka.Lesi Jesaaja 48:17.

12. Andi da di möön gaan soni di mbei u ta lei taa u ta tei di së u di tii u Jehovah?

12 U ta lei a di Bëibel taa baka di Dusu Jaa Tii u Keesitu, nöö so sëmbë o hopo fia ku Jehovah taa an abi di leti u tii hii soni (Akoalimbo 20:7, 8). Andi o mbei de du di soni aki? A di ten dë, Didibi o pooba u mbei sëmbë pakisei deseei nöö, kumafa a bi naa du ën. Kandë a o pooba u mbei sëmbë biibi taa de sa libi u teego söndö u de piki Jehovah buka. Wë nöiti di soni aki o dë sö. Ma u musu hakisi useei di soni aki: ’Mi o biibi di soni dë u?’ Ee u lobi Jehovah tuutuu, söseei ee u dë seiki taa a ta du bunu soni, söseei taa a abi di leti u tii hii di mundu, nöö nöiti woo biibi sö wan soni. Woo kë u Jehovah tii u u teego, di Gadu di ta tii a wan lobihati fasi.

DU SONI U LEI TAA JEHOVAH HËN ABI DI LETI U TII HII SONI

13. Unfa u ta du soni u lei taa Jehovah hën abi di leti u tii hii soni?

13 Kumafa u bi si kaa, nöö Jehovah hën abi di leti u tii hii soni, söseei di fasi fa a ta tii da di möön bunu wan. A fiti taa u ta du soni u lei taa hën abi di leti u tii. U ta du soni u lei taa u Jehovah hën abi di leti u tii hii soni, te u ta hoi useei nëën, söseei te u ta djeesi ën. Te u ta du hii möiti u du soni kumafa Jehovah bi o du ën, nöö u ta lei taa u lobi di fasi fa a ta tii, söseei taa u ta tei di së u di tii fëën.Lesi Efeise 5:1, 2.

14. Unfa dee gaanwomi ku dee hedima u dee wosudendu sa djeesi Jehovah?

14 U ta lei a di Bëibel taa hii juu Jehovah ta wooko ku di kaakiti fëën a wan lobihati fasi. Dee hedima u dee wosudendu ku dee gaanwomi u kemeente di lobi di tii u Jehovah o djeesi ën, nöö de an o abi hogihati, nasö de an du soni u basi wotowan.  Apösutu Paulosu bi mbei möiti seei u djeesi Gadu, ku di Womi Mii fëën (1 Kolenti 11:1). An bi ta da wotowan sen, nöö an bi ta duwengi de u du bunu soni. Ma a wan suti fasi a bi ta da de degihati u du bunu soni (Loomë 12:1; Efeise 4:1; Filemon 8-10). Te Paulosu bi ta du sö, nöö a bi ta djeesi Jehovah. Te u ta libi ku wotowan a wan fasi di ta lei taa u lobi de, nöö u ta lei taa Jehovah hën abi di leti u tii hii soni.

15. Na un fasi u ta lei taa Jehovah hën abi di leti u tii te u musu lesipeki dee sëmbë dee abi faantiwöutu?

15 U ta lei taa Jehovah hën abi di leti u tii hii soni te u ta lesipeki dee sëmbë dee a da faantiwöutu, söseei te u ta wooko makandi ku de. Aluwasi wa ta kaba fusutan wan soni di de buta taa de o du, tökuseei woo ta wooko makandi ku de. Na sö dee sëmbë u di goonliba aki ta du ën, ma sö uu ta du ën, u di u ta tei Jehovah kuma di Tiima fuu (Efeise 5:22, 23; 6:1-3; Hebelejën 13:17). Te u kaba fëën u ta dë waiwai, u di Gadu kë da u di möön bunu soni.

16. Unfa dee soni dee u ta du sa lei taa Jehovah hën abi di leti u tii hii soni?

16 Wan woto fasi fa u sa du soni u lei taa Jehovah hën abi di leti u tii hii soni, hën da te a nama ku dee soni dee u buta taa woo du. Jehovah an ta piki u andi u musu du a hiniwan soni a u libi. Ma a ta piki u  unfa hën a ta pakisei. Di soni aki ta heepi u fuu sabi andi u musu du. Jehovah an ta piki Keesitu sëmbë finifini andi de musu bisi, ku andi de an musu bisi. Ma a ta piki u taa u musu bisi soni a wan lesipeki fasi di fiti wan Kotoigi fëën (1 Timoteo 2:9, 10). A kë fuu pakisei unfa dee soni dee u ta du sa toobi wotowan (1 Kolenti 10:31-33). Te u ta du soni di ta kai ku di fasi fa Jehovah ta si soni, nöö u ta lei taa u lobi di tii fëën, söseei taa u ta tei di së u di tii fëën.

Lei taa Jehovah hën abi di leti u tii hii soni, a dee soni dee i ta du, söseei a di wosudendu libi fii (Luku palaklafu 16-18)

17, 18. Unfa wan womi ku hën mujëë sa lei taa Jehovah hën abi di leti u tii hii soni?

17 Boo luku wan fasi fa Keesitu sëmbë di tööu sa lei taa Jehovah hën abi di leti u tii hii soni. Kandë di tööu libi u wan womi ku hën mujëë an ta waka kumafa de bi mëni. Kandë de ta abi gaan toobi. Ee a dë sö, nöö de sa feni wini te de ta pakisei unfa Jehovah bi libi ku dee Isaëli sëmbë fu awooten. Jehovah bi ta si hënseei kuma di manu u dee sëmbë fëën (Jesaaja 54:5; 62:4). Sömëni pasi dee Isaëli sëmbë bi du soni u hati Jehovah. A bi dë kuma wan tööu libi ka soni an bi ta waka bunu. Ma Jehovah an bi kë go disa dee Isaëli sëmbë. Ma a bi da de paadon sömëni pasi, nöö a bi hoi hënseei a di soni di a bi paamusi de.Lesi Psalöm 106:43-45.

18 Dee Keesitu sëmbë dee tööu dee lobi Jehovah, ta mbei möiti u djeesi ën. Aluwasi soni an ta waka bunu a di tööu libi u de, tökuseei de an ta suku wan fasi u de sa booko di tööu u de te di Bëibel an da de pasi u du ën. De sabi taa Jehovah ta si di soi di wan sëmbë ta soi te a tööu kuma wan gaan soni, nöö a kë taa wan womi nasö wan mujëë musu „libi” ku di sëmbë di hën ku hën tööu u nöömö. Di wan kodo fasi fa di Bëibel ta da sëmbë pasi u de booko tööu, söseei u de sa toona tööu baka, hën da te wan u de waka da di wotowan fëën (Mateosi 19:5, 6, 9). Te Keesitu sëmbë ta du hii soni di de sa, u mbei soni waka bunu a di tööu libi u de, nöö a sö wan fasi de ta lei taa Jehovah hën abi di leti u tii hii soni.

19. Andi u musu du te u mbei wan föutu?

19 Hii u tuu da zöndu libisëmbë, nöö so juu u ta du soni di ta hati Jehovah. A sabi di soni aki, nöö fëën mbei a da u di lusupaima. Te u mbei wan föutu, nöö u musu hakisi Jehovah faa da u paadon (1 Johanisi 2:1, 2). Na tjali nöö u musu ta tjali u di föutu di u mbei nöö a kaba, ma u musu lei wan soni u di föutu di u mbei. U kë dë gaan mati ku Jehovah u nöömö. A o da u paadon, söseei a o heepi u fuu ku ën ko bunu baka, sö taa u sa dini ën go dou.Psalöm 103:3.

20. Faandi mbei nöunöu kaa u musu ta du soni u lei taa Jehovah hën abi di leti u tii hii soni?

20 A di njunjun goonliba, Jehovah o ta tii hii sëmbë, nöö a o lei de di leti fasi fa a ta du soni (Jesaaja 11:9). Ma nöunöu kaa u sa lei sömëni soni u di fasi fa a ta pakisei, söseei u di fasi fa a kë fuu du soni. Abiti möön na wan sëmbë o taki taa Gadu an abi di leti u tii. Fëën mbei boo du hii soni di u sa du fuu lei taa Jehovah hën abi di leti u tii hii soni, u di woo ta piki ën buka, ta dini ën ku hii u hati, söseei u di woo ta djeesi ën a hii soni di u ta du.