Skip to content

Skip to table of contents

Kanda ku piizii da Jehovah!

Kanda ku piizii da Jehovah!

„A dë wan bunu soni seei u kanda gafa di Gadu fuu.”​—PSALÖM 147:1.

KANDA: 10, 2

1. Andi dee kanda fuu ta heepi u fuu du?

WAN nëbai sëmbë di ta mindi kanda, bi taki taa: „Te i ta jei dee wöutu u wan kanda, nöö a ta mbei i ta pakisei soni. Te i ta haika wan poku, nöö i ta fii bunu. Ma te iseei ta kanda, nöö dee wöutu ta dou i hati.” Dee kanda fuu ta gafa di Tata fuu de kai Jehovah, söseei de ta lei unfa u lobi ën tjika. De ta mbei u ku ën ta ko dë möön gaan mati. Fëën mbei u sa taki taa kanda da wan fanöudu soni a di dini di u ta dini Jehovah, aluwasi u ta kanda u wanwan, nasö aluwasi u ta kanda makandi ku dee baaa ku dee sisa fuu.

2, 3. (a) Unfa so sëmbë sa ta fii te de musu kanda taanga te de dë a komakandi? (b) Un soni woo luku a di woto aki?

2 Unfa i ta fii te i musu kanda taanga te i dë a komakandi? Sen ta kisi i ö? A so föluku, womi sëmbë an guwenti u kanda a wotowan fesi. Di soni aki an bunu da dee sëmbë u di kemeente, möönmöön ee dee gaanwomi an ta kë kanda, nasö ee de ta dë ta du soni te dee wotowan ta kanda a komakandi.​—Psalöm 30:12.

 3 Di kanda di u ta kanda, da wan pisi u di dini di u ta dini Jehovah. Fëën mbei wa kë go dë ta du woto soni te u musu kanda a dee komakandi. U musu hakisi useei dee soni aki: ’Unfa mi ta si di kanda di u musu ta kanda a dee komakandi? Andi mi sa du ee mi ta fëëë u kanda a wotowan fesi? Unfa mi sa ta kanda ku hii mi hati?

KANDA DA WAN FANÖUDU PISI U DI DINI DI U TA DINI GADU

4, 5. Unfa de bi ta seeka soni u sëmbë bi sa kanda a di Wosu u Gadu a di ten u dee Isaëli sëmbë?

4 Sensi na awooten, te kisi di ten fuu aki, hën dee dinima u Jehovah ta mbei poku u gafëën. Di dee Isaëli sëmbë bi ta hoi deseei a Jehovah, nöö kanda bi dë wan gaan fanöudu soni a di dini di de bi ta dini Jehovah. Di Dafiti bi ta seeka soni u de mbei di Wosu u Gadu, hën a tei 4000 Leifi sëmbë u de gafa Jehovah ku poku. Nöö 288 u dee womi aki „bi lei unfa de musu kanda da Jehovah.  . . . Hii de tuu bi sa’ u du di wooko u de bunu seei”.​—1 Kloniki 23:5; 25:7.

5 Dee Isaëli sëmbë bi ta mbei poku ta kanda tu, di de bi wëi di Wosu u Gadu. Di Bëibel ta piki u taa: „Dee sëmbë dee bi ta böö tutu, ku dee kandama bi ta mbei poku makandi u gafa Jehovah, söseei u dëën tangi. De bi ta böö tutu, de bi ta naki genge, nöö de bi ta pëë poku ku woto pokulai tu . . . Di waiti u Jehovah bi dë u si a hii di wosu fëën.” Di soni aki bi musu u mbei di biibi u dee Isaëli sëmbë ko möön taanga!​—2 Kloniki 5:13, 14; 7:6.

6. Unfa Nehemia bi seeka poku soni di a bi dë gaama u Jelusalen?

6 Nehemia hën bi seeka soni u dee Isaëli sëmbë bi sa toona go mbei dee peni u Jelusalen, nöö hënseei bi seeka soni u dee Leifi sëmbë bi sa ta kanda ta pëë poku tu. Di fasi fa de bi ta pëë di poku, bi mbei taa dee sëmbë bi ta möön piizii di de bi ta wëi dee peni u Jelusalen. Nehemia bi seti „tu gaan kulupu kandama u de kanda da Gadu tangi”. Dee tu kulupu kandama bi ta waka a di peni hedi u di foto, nöö de bi ta waka nango a di së u di Wosu u Gadu. Sëmbë bi sa dë seei te a longi ta jei fa de bi ta kanda (Nehemia 12:27, 28, 31, 38, 40, 43). U sa dë seiki taa Jehovah bi ta wai di a bi ta jei unfa dee dinima fëën ta kanda ta gafëën ku hii de hati.

7. Unfa Jesosi bi lei taa kanda bi o dë wan fanöudu soni di Keesitu sëmbë bi o ta du?

7 A di ten u Jesosi seei poku bi dë wan fanöudu soni a di dini di de bi ta dini Gadu. Pakisei di gaan soni di bi pasa a wan ndeti. Baka di Jesosi hoi di Ndeti Njanjan ku dee bakama fëën, hën de bi kanda gafa Jehovah.​—Lesi Mateosi 26:30.

8. Unfa u sa djeesi dee fesiten Keesitu sëmbë a di fasi fa de bi ta kanda gafa Gadu?

8 U sa djeesi dee fesiten Keesitu sëmbë a di fasi fa de bi ta kanda gafa Gadu. De an bi nango a di Wosu u Jehovah u de go dini ën ala kumafa dee Isaëli sëmbë bi ta du ën, ma de bi ta ko makandi a sëmbë wosu. Hii fa dee wosu aki an bi hanse kuma di Wosu u Gadu, tökuseei dee baaa ku dee sisa bi ta kanda ku hii de hati. Apösutu Paulosu bi piki dee baaa taa: „Un musu ta lei unu seei dee soni u Masa Gadu ta fan ku unu na unu ku fusutan ta kanda dee kanda dee dë a Gadu Buku . . . . Un musu ta gafëën ku hii unu hati ta dëën tangi nöömö fu dee soni dee a du da unu” (Kolosën 3:16). Fëën mbei di fasi fa u ta kanda dee kanda u di kanda  buku fuu, musu ta lei taa u ta ’gafa Jehovah ku hii u hati ta dëën tangi nöömö’. Dee kanda aki seei da soni di di „köni saafu di dë u futoou” ta da u kuma „njanjan a di soifi ten”.​—Mateosi 24:45.

UNFA I SA TA KANDA SÖNDÖ FËËË?

9. (a) Faandi mbei so sëmbë sa ta fëëë u kanda ku hii de hati a dee komakandi ku dee gaan komakandi fuu? (b) Unfa u musu ta kanda da Jehovah, nöö ambë musu ta tei fesi a di kanda? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

9 Andi sa ta mbei i ta fëëë u kanda? Kandë dee sëmbë fii an bi guwenti kanda. Nasö kandë te i ta jei fa dee gaan kandama ta kanda a ladio nasö a teefei, nöö i ta tei iseei maaka ku de, nöö di soni dë ta mbei i lasi hati. Hii u tuu musu ta kanda gafa Jehovah. Fëën mbei i musu hopo di kanda buku fii buta a i fesi, nöö i hopo hedi, nöö i kanda ku hii i hati! (Ësala 3:11; lesi Psalöm 147:1.) De buta teefei a sömëni u dee Könuköndë zali fuu ka de ta lei dee wöutu u dee kanda, nöö di soni dë ta heepi u fuu sa ta kanda möön taanga. Nöunöu dee baaa ko ta kanda Könuköndë kanda tu, te de ta hoi di Gaanwomi-Siköö. Di soni aki ta lei u unfa di kanda di dee gaanwomi musu ta kanda a dee komakandi dë fanöudu tjika.

10. Andi u musu hoi a pakisei ee u ta fëëë u kanda taanga?

10 Sömëni sëmbë ta fëëë u de kanda taanga, u di de ta fëëë taa de o kanda taanga poi, nasö u di de ta si kuma töngö u de taku. Ma pakisei di soni aki. „Hii u tuu ta mbei föutu ta misi Gadu” te u ta fan, ma tökuseei di soni dë an ta tapa u fuu fan ku sëmbë (Jakobosi 3:2). Fëën mbei aluwasi töngö fuu an suti sö, tökuseei wa musu mbei di soni dë tapa u fuu kanda gafa Jehovah.

11, 12. Unfa u sa ko ta kanda möön bunu?

 11 Kandë i ta fëëë u kanda u di ja sa’ u kanda. Ma soni dë di sa heepi i fii ko ta kanda möön bunu. *​—Luku di pisi a basu.

12 I sa ko sa’ u kanda taanga te i ta hai böö bunu. Leti kumafa sitolomu ta mbei wan faja sëndë, sö nöö te i ta hai böö, nöö i sa ta kanda möön taanga, nasö i sa ta fan möön taanga. I musu ta kanda taanga kumafa i ta fan, nasö möön taanga seei. (Luku di buku Kisi wini fu a Theokrasia Diniwroko-skoro, a bladsëidë 181 te go miti 184, di dë a di pisi „Yu musu bro bun”.) So juu di Bëibel ta piki dee dinima u Jehovah taa de musu ta „bai ta kanda” te de ta gafëën.​—Psalöm 33:1-3.

13. Konda andi u sa ta du fuu ko sa’ u kanda möön bunu.

13 Te i ta hoi di Wosudendu dini, nasö te i dë i wanwan a wan kamian, nöö i sa pooba dee soni aki: Suku wan u dee kanda di i möön lobi a di kanda buku fuu. Lesi dee wöutu u di kanda bumbuu, ma i musu lesi de taanga. Nöö a di wan seei fasi i musu lesi wan pisi u di kanda puu wan pasi. Te i kaba, nöö i kanda di pisi dë taanga (Jesaaja 24:14). Di soni aki o heepi i fii ko ta kanda möön taanga. Ja musu fëëë u du di soni aki, nöö sen an musu kisi i tu!

14. (a) Unfa di jabi di u ta jabi buka bumbuu ta heepi u fuu kanda möön bunu? (Luku di pisi „ Dee soni dee i sa du fii sa kanda möön bunu”.) (b) Undi u dee soni dee u taki aki, i ta si kuma sa heepi i fii kanda möön bunu?

14 Ee i kë ta kanda taanga, nöö i musu ta jabi buka bumbuu. Fëën mbei te i ta kanda, nöö i musu ta jabi i buka möön te i ta fan. Ma andi i musu du ee i ta si kuma ja sa kanda taanga, nasö taa töngö fii finu poi? Wë i sa feni wantu soni di sa heepi i a di pisi „Lusu wan tu spesrutu problema”, di dë a di buku „Kisi wini fu a Theokrasia Diniwroko-skoro”, a bladsëidë 184.

KANDA GAFA JEHOVAH KU HII I HATI

15. (a) Andi de bi tja ko a döö a di jaa-komakandi u di jaa 2016? (b) Faandi mbei de bi tooka so soni a di kanda buku?

15 Hii dee baaa ku dee sisa dee bi go a di jaa-komakandi u di jaa 2016 bi wai seei di Baaa Stephen Lett u di tii kulupu, bi taki taa wan njunjun kanda buku ko a döö. Di kanda buku dë u ta kai Singi nanga prisiri gi Yehovah. Baaa Lett bi taki taa u bi abi wan njunjun  kanda buku fanöudu, u di de bi tooka so soni a di Bijbel​—Nyun-Grontapuvertaling. De tooka so wöutu a di kanda buku aki faa bi sa kai ku di Nyun-Grontapuvertaling. Boiti di dë, de bi buta wanlö njunjun kanda di nama ku di peleikiwooko, söseei di ta taki soni u di lusupaima. Nöö u di kanda da wan fanöudu pisi a di dini di u ta dini Gadu, mbei di tii kulupu bi kë fuu abi wan bumbuu kanda buku. Fëën mbei di kafiti u di buku aki dë kuma di u di Nyun-Grontapuvertaling Bëibel.

16, 17. Andi ku andi tooka a di njunjun kanda buku fuu?

16 De buta dee kanda dee ta taki u di wan seei soni makandi, nöö di soni dë mbei an ta taanga fii feni di kanda di i abi fanöudu. Dee 12 fosu kanda ta taki soni u Jehovah, nöö dee 8 kanda dee ta ko a dee di dë baka, ta taki soni u Jesosi ku di lusupaima. Wan pisi dë a bigi u di kanda buku ka i sa si dee në u hii dee kanda dee ta taki u di wan seei woto. Di soni aki sa heepi wan baaa te a musu suku wan kanda di nama ku di taki di a o hoi.

17 De bi tooka so wöutu a dee kanda sö taa de an bi o taanga u fusutan. Di soni aki bi o mbei taa hii sëmbë bi o sa kanda ku hii de hati.

I sa ta kanda dee kanda a di Wosudendu Dini (Luku palaklafu 18)

18. Faandi mbei u musu ko sabi dee kanda dee dë a di njunjun kanda buku fuu? (Luku di pisi a basu.)

18 Gaansë u dee kanda dee dë a di njunjun  kanda buku fuu de kai Singi nanga prisiri gi Yehovah, dë kuma begi. Dee kanda aki sa heepi i fii konda da Jehovah unfa i ta fii. Wanlö u de ta da u taanga fuu ta „heepi u seei fuu libi bunu ta lobi u seei makandi” (Hebelejën 10:24). U musu mbei möiti fuu ko sabi dee kanda aki bumbuu seei. Wan fasi fa u sa du di soni aki, hën da te u ta haika unfa dee baaa ku dee sisa fuu ta kanda dee kanda aki a dee fëlön fuu. I sa feni dee fëlön aki a jw.org. Te i ta kanda dee kanda aki a wosu, nöö a sa heepi i fii ta kanda de ku hii i hati. *​—Luku di pisi a basu.

19. Andi da wan fasi fa hii sëmbë a di kemeente sa ta dini Jehovah?

19 Wa musu fëëkëtë taa kanda da wan fanöudu pisi u di dini di u ta dini Gadu. Di kanda di u ta kanda da wan bunu fasi fa u sa lei Jehovah taa u lobi ën, söseei fa u sa lei ën taa u ta tei hii dee soni dee a du da u, u bigi. (Lesi Jesaaja 12:5.) Te i ta kanda ku hii i hati, nöö i ta da wotowan taanga u de du di wan seei soni. Hii sëmbë a di kemeente sa ta dini Jehovah a di lö fasi aki, aluwasi de njönku, aluwasi de gaandi kaa, nasö aluwasi de an dë longi a di biibi. Fëën mbei ja musu ta fëëë fii kanda ku hii i hati. I musu du di soni di di Psalöm sikifima bi taki. A bi taki taa: „Kanda da Jehovah.” Hën da i musu kanda ku piizii da Jehovah!​—Psalöm 96:1.

^ pal. 11 Ee i kë sabi unfa i sa ko sa’ u kanda möön bunu, nöö i sa luku di Broadcasting u tuwalufumu-liba u di jaa 2014 (luku a di pisi UIT ONZE STUDIO).

^ pal. 18 Te u ta bigi di mamate pisi ku di sapate pisi u wan keling komakandi, nasö u wan könklësi, nöö poku ta pëë. Te dee poku aki ta pëë, nöö de ta mbei u ta kë kanda, söseei de ta seeka u fuu haika dee taki. Fëën mbei a bi o bunu fuu dë sindosindo ta haika dee poku aki te de ta pëë.