„Mi wë taki di soni aki, nöö mi o mbei a pasa kumafa mi taki. Mi taki andi mi o du kaa, nöö hën mi o du tu.”JESAAJA 46:11.

KANDA: 147, 149

1, 2. (a) Andi Jehovah mbei u ko sabi? (b) Andi Jehovah ta paamusi u a Jesaaja 46:10, 11 ku 55:11?

DEE fosu soni dee sikifi a di Bëibel ta taki wan fanöudu soni. A ta taki taa: „A di bigi Gadu mbei mundu ku goonliba” (Kenesesi 1:1). Wa sabi hii dee soni dee Gadu mbei a mundu, nöö wantu soni u de nöö u ta fusutan. Soni kuma di fa liba ala mbei, dee faja u liba ala, ku di kaakiti u goonliba di ta mbei soni kai ko a goon baka (Peleikima 3:11). Ma Jehovah mbei u ko sabi andi a abi a pakisei u du da di goonliba ku libisëmbë. A mbei libisëmbë kumafa hënseei dë, nöö a bi kë u de sa ta piizii u di libi a goonliba aki (Kenesesi 1:26). De bi o dë miii fëën, nöö a bi o dë di Tata u de tu.

2 Te u luku kapitë dii u di buku Kenesesi, nöö u ta lei taa di soni di Jehovah bi abi a pakisei an pasa kumafa a bi kë (Kenesesi 3:1-7). Ma na wan soni dë di Jehovah an  sa du, söseei na wan sëmbë sa tapëën faa du dee soni dee a kë du (Jesaaja 46:10, 11; 55:11). U sa dë seiki taa dee soni di Jehovah abi a pakisei o pasa a di soifi ten!

3. (a) Un lei di dë a Bëibel ta heepi u fuu ko fusutan di Bëibel möön bunu? (b) Faandi mbei woo taki soni u dee lei aki a di woto aki? (c) Un hakisi woo luku a di woto aki?

3 U sabi andi Gadu abi a pakisei u du da di goonliba ku libisëmbë, söseei u sabi andi Jesosi o du tu u mbei di soni di Gadu abi a pakisei pasa tuutuu. Dee soni aki da dee möön fanöudu soni di u ta lei a di Bëibel, nöö kandë de bi dë dee fosu soni dee u bi lei di u bi bigi lei soni a di Wöutu u Gadu. Ma nöunöu u kë heepi wotowan u ko sabi dee lei aki tu. U abi wan apaiti okasi fuu du di soni aki, möönmöön a di pisiten u di jaa aki, fa woo kai sëmbë u de ko mëni di dëdë u Keesitu (Lukasi 22:19, 20). Ee dee sëmbë aki ko a di apaiti komakandi aki, nöö de o ko sabi möön soni u dee waiti soni dee Gadu abi a pakisei u du. Fëën mbei a bi o bunu taa nöunöu kaa u musu ta pakisei un soni u sa hakisi sëmbë, u da de taanga u de ko a di komakandi aki. A di woto aki woo luku dee dii hakisi aki: Andi Gadu abi a pakisei u du da di goonliba ku libisëmbë? Andi bi waka föutu a di djai u Eden? Nöö faandi mbei di dëdë u Jesosi hën o mbei di soni di Gadu abi a pakisei pasa tuutuu?

ANDI GADU BI ABI A PAKISEI?

4. Unfa dee soni dee Gadu mbei „ta lei fa Gadu waiti tjika”?

4 Jehovah da di Gadu di mbei soni a wan gaan waiti fasi. Hii soni di a mbei dë bunu seei (Kenesesi 1:31; Jelemia 10:12). Dee soni dee Gadu mbei an dë fanjanfanjan, nöö de hanse seei. Andi u sa lei a di fasi fa Gadu mbei de? Wë u ta lei taa hii dee soni dee Jehovah mbei da waiti soni seei, te kisi dee möön pikipiki soni di a mbei. Unfa i ta fii te i pakisei di cel u libisëmbë sinkii, nasö wan pëtëpëtë mii, nasö te i ta luku unfa di sonu ta saka? Wë dee soni aki ta waiti da u seei, u di Jehovah mbei u a sö wan fasi taa u sa sabi andi waiti tuutuu.Lesi Psalöm 19:1; 104:24.

5. Andi Jehovah bi du sö taa hii dee soni dee a mbei sa ta wooko makandi a wan bunu fasi?

5 Jehovah buta wëti da hii dee soni dee a mbei. A buta wëti da dee mbeti, dee pau, wata, ku ventu, nöö a buta wëti da libisëmbë tu. A mbei dee wëti aki sö taa hii dee soni dee dë a di mundu sa ta wooko makandi a wan bunu fasi (Psalöm 19:7-9). Hii soni u mundu abi wan kamian ka a musu dë, ku di wooko di a musu du. Di kaakiti u goonliba di ta mbei soni kai ko a goon baka, ta hoi di ventu lontu di goonliba, nöö a ta mbei di ze wata ta hei ta saka. Soni an bi o sa libi a goonliba aki, söndö di kaakiti u goonliba di ta mbei soni kai ko a goon baka. Jehovah buta dee wëti aki sö taa soni sa waka bunu a di mundu. Di soni aki ta lei taa a abi wan soni a pakisei da libisëmbë. Te u dë a di peleikiwooko, nöö u sa heepi wotowan u ko sabi di sëmbë di mbei di mundu aki a sö wan waiti fasi.Akoalimbo 4:11.

6, 7. Andi da wantu soni di Jehovah bi da Adam ku Eva?

 6 Jehovah bi kë taa libisëmbë bi musu ta libi u teego a goonliba aki (Kenesesi 1:28; Psalöm 37:29). A lo’ u da sëmbë soni, nöö a bi da Adam ku Eva sömëni bunu soni. (Lesi Jakobosi 1:17.) Jehovah mbei de a sö wan fasi taa de sa taki da deseei andi de kë du, nöö a da de köni u de sa wegi soni luku, söseei a mbei de u de sa lobi wotowan, nöö de sa ko abi mati tu. Jehovah fan ku Adam, nöö a lei ën unfa a musu du bunu soni. A lei Adam unfa a sa sölugu hënseei, unfa a sa sölugu dee mbeti, ku di djai (Kenesesi 2:15-17, 19, 20). Jehovah bi mbei de a sö wan fasi taa de bi sa tesi soni, panjan soni, jei soni, söseei de bi sa sumëë dee bunu soni dee a mbei. Di soni aki bi mbei de bi o sa piizii a di waiti tan kamian u de. Adam ku Eva bi abi sömëni bumbuu wooko u du. Nöö de bi o sa ta lei soni nöömö.

7 Un woto soni Gadu bi abi a pakisei? Jehovah bi mbei Adam ku Eva a sö wan fasi taa de bi sa pai miii di an bi o abi zöndu. Nöö dee mii u de bi o toona pai miii, u te sëmbë bi o ko hia a goonliba. Jehovah bi kë taa dee mama ku dee tata bi musu ta lobi dee mii u de, leti kumafa hën a bi lobi dee fosu mii fëën, Adam ku Eva. A bi da libisëmbë di goonliba ku hii dee waiti soni di dë nëën. Di goonliba aki bi o dë di tan kamian u de, nöö sëmbë an bi o sa puu de nëën.Psalöm 115:16.

ANDI BI WAKA FÖUTU A DI DJAI U EDEN?

8. Faandi mbei Gadu bi da Adam ku Eva di wëti di sikifi a Kenesesi 2:16, 17?

8 Soni an bi pasa kumafa Jehovah bi kë. Andi bi pasa? Jehovah bi da Adam ku Eva wan wëti di an bi taanga u hoi, sö taa de bi sa sabi taa na hii soni de bi o sa du. A bi piki de taa: „I sa njan hii dee pau njanjan dee dë a di djai, u te bëë fii fuu. Ma ja musu njan di pau njanjan u di pau de kai: ’Sabi bunu ku hogi.’ Biga di daka di joo njan di njanjan fëën, joo dëdë” (Kenesesi 2:16, 17). Di wëti dë an bi taanga da de u de fusutan. Nöö an bi o taanga da de u de hoi deseei a di wëti dë, biga sömëni woto suti soni bi dë a di djai di de bi sa njan.

9, 10. (a) Un soni Saatan bi mindi da Jehovah? (b) Andi Adam ku Eva bi du? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

9 Saatan Didibi bi tei wan sindeki u ganjan Eva fu an piki Jehovah buka. (Lesi Kenesesi 3:1-5; Akoalimbo 12:9.) Saatan bi mbei Adam ku Eva ko si kuma di njan di de an bi musu „njan hii dee pau njanjan dee dë a di djai”, bi dë wan gaan soni seei. A dë kuma a bi piki de taa: ’I kë piki mi taa ja sa du andi i kë u?’ Baka di dë a piki ën taa: „Wan o dëdë seei.” Ma mindi a bi ta mindi soni dëën. Baka di dë, hën a suku u ganjan Eva taa aan fu ta haika Gadu. Saatan bi taki taa: „Gadu sabi taa di daka di woon njan di pau njanjan dë, di daka dë seei wojo fuunu o limbo.” Saatan bi taki taa Jehovah an bi kë u de njan di pau njanjan, u di te  de bi o njan mën, nöö a bi o mbei de ko abi wan apaiti köni. Te u kaba fëën a bi mindi soni da de, di a bi taki taa: „Woon dë kuma Gadu seei, woon sabi andi da bunu ku hogi.”

10 Adam ku Eva bi musu taki andi de bi o du. De bi o piki Gadu buka u, naa de bi o haika di sindeki? Ma a tjali taa de an bi piki Gadu buka. De bi go disa Jehovah di Tata u de, hën de go nama ku Saatan. De bi ko dë de wanwan, nöö Jehovah an bi ta tjubi de möön.Kenesesi 3:6-13.

11. Faandi mbei Jehovah an bi sa tapa wojo da di zöndu di Adam ku Eva bi du?

11 Di Adam ku Eva bi booko di wëti u Gadu, hën de bi ko abi zöndu. Boiti di dë, de bi ko dë felantima u Gadu tu, u di Gadu ta buuse hogidu. Dee ’wojo fëën limbo tumisi faa sa ta luku fa sëmbë ta du hogi’ (Habaki 1:13). Ee Jehovah an bi hopo du wan soni baka di Adam ku Eva bi du zöndu, nöö soni an bi o waka bunu da na wan u dee soni di a mbei. Dee ëngëli ku libisëmbë tuu bi o ta hakisi deseei ee de bi o sa ta futoou dee soni dee Gadu taki. Ma Jehovah ta hoi hënseei a dee wëti fëën. Nöiti a ta booko dee wëti fëën (Psalöm 119:142). Hii fa Adam ku Eva bi sa taki da deseei andi de kë du, tökuseei de an bi sa kule da dee hogi di bi o miti de u di de hopo fia ku Jehovah. Te u kaba fëën de ko dëdë, hën de toon doti baka, u di ku doti de bi mbei de.Kenesesi 3:19.

12. Andi bi pasa ku dee mii u Adam?

12 U di Adam ku Eva bi njan di pau njanjan, mbei Jehovah an bi o sa tei de kuma famii fëën möön. A puu de a di djai u Eden, nöö de an bi sa toona go ala möön (Kenesesi 3:23, 24). Jehovah mbei de miti dee hogi u di soni di de bi du. (Lesi Detolonomi 32:4,  5.) Di soni aki bi mbei de an bi sa ta djeesi Jehovah finifini möön. Adam bi lasi di gaandi di a bi abi, ma na hën wanwan, hën ku dee mii fëën tuu. Di wan kodo soni di a bi sa da dee mii fëën, hën da zöndu ku dëdë (Loomë 5:12). Adam hën bi mbei taa de an bi sa feni di libi u teego möön. Adam ku Eva an bi o sa pai miii di an abi zöndu möön, nöö dee mii u de an bi o sa pai miii di an abi zöndu tu. Sensi di Saatan bi ganjan Adam ku Eva u de hopo fia ku Gadu, hën Saatan ta ganjan hii libisëmbë u de du di wan seei soni jeti.Johanisi 8:44.

DI LUSUPAIMA U JESOSI MBEI U KU JEHOVAH SA KO DË MATI

13. Andi Jehovah kë da libisëmbë?

13 Jehovah bi lobi libisëmbë jeti. Hii fa Adam ku Eva bi go disëën, tökuseei  a bi kë u libisëmbë ko dë mati fëën jeti. Nöö an bi kë u na wan u de dëdë (2 Petuisi 3:9). Fëën mbei Gadu seeka soni wantewante sö taa libisëmbë bi sa ko dë mati ku ën baka. Unfa a bi sa du di soni aki söndö faa booko dee wëti fëën? Boo go luku unfa a du ën?

Baka di Adam ku Eva bi go disa Gadu, hën a seeka soni wantewante sö taa libisëmbë bi sa ko dë mati ku ën baka

14. (a) Te u luku Johanisi 3:16, nöö andi Gadu du faa sa puu libisëmbë a zöndu ku dëdë basu? (b) Un hakisi u sa buta da sëmbë te woo kai de u de ko mëni di dëdë u Jesosi?

14 Lesi Johanisi 3:16. Sömëni u dee sëmbë dee u ta kai u ko mëni di dëdë u Jesosi, sabi di tëkisi aki a hedi. Ma unfa di dëdë u Jesosi sa mbei u feni di libi u teego? U abi di okasi u heepi sëmbë u de ko fusutan di piki u di hakisi aki, te woo kai de u ko mëni di dëdë u Jesosi makandi ku u, te u ku de dë a di apaiti komakandi aki, ku te woo go luku de bakaten. Möön de ta fusutan andi di lusupaima kë taki, möönmöön de o ko fusutan unfa Jehovah lobi libisëmbë tjika, söseei unfa a köni tjika. Un soni di nama ku di lusupaima u sa konda da de?

15. Na un fasi Jesosi an bi dë kuma Adam?

15 Jehovah manda wan womi di an bi abi zöndu faa ko dëdë paka paima da u. Di womi aki bi musu hoi hënseei a Jehovah. A bi musu dë kabakaba u dëdë da libisëmbë (Loomë 5:17-19). Jehovah mbei de pai di fosu Womi Mii fëën di bi dë a liba ala a goonliba aki (Johanisi 1:14). Fëën mbei Jesosi bi ko dë wan libisëmbë di an bi abi zöndu, leti kumafa Adam an bi abi zöndu. Ma Jesosi an bi waka a  Adam baka, ma a bi hoi hënseei a dee wëti di Jehovah buta da wan sëmbë di an abi zöndu. Hii fa dee möön hebi tesi seei bi miti ën, tökuseei nöiti a bi booko dee wëti u Gadu.

16. Faandi mbei di lusupaima dë sö wan dii kado?

16 U di Jesosi bi dëdë kuma wan sëmbë di an bi abi zöndu, mbei a bi sa puu libisëmbë a zöndu ku dëdë basu. Jesosi bi du hii dee soni di Adam bi musu du. A bi dë wan sëmbë di an bi abi zöndu, nöö a bi hoi hënseei a Gadu, söseei a bi piki hën buka a hii soni (1 Timoteo 2:6). A dëdë da u, nöö di dëdë fëën mbei hiniwan womi, hiniwan mujëë, ku hiniwan mii feni di okasi u de libi u teego (Mateosi 20:28). Di dëdë u Jesosi hën o mbei di soni di Gadu abi a pakisei pasa tuutuu.2 Kolenti 1:19, 20.

JEHOVAH JABI DI DÖÖ FUU SA TOONA KO NËËN

17. Andi di lusupaima sa mbei u feni?

17 Jehovah paka wan gaan dii paima di a mbei di Womi Mii fëën ko dëdë da u (1 Petuisi 1:19). A lobi u sö gaanfa taa a bi dë kabakaba u manda di Womi Mii fëën ko dëdë da u (1 Johanisi 4:9, 10). U sa taki taa Jesosi ko dë di tata fuu a Adam kamian (1 Kolenti 15:45). Na da nöö Jesosi da u di okasi fuu feni di libi u teego, ma a da u di okasi fuu ko dë famii u Gadu baka. Di lusupaima mbei taa libisëmbë an o abi zöndu möön, nöö Jehovah o sa toona tei de kuma famii fëën, söndö faa booko dee wëti fëën. Pakisei unfa a o dë te hii dee sëmbë dee ta hoi deseei a Jehovah o ko dë sëmbë di an abi zöndu! Te u kaba fëën, dee sëmbë u liba ala ku goonliba aki tuu o ta libi kuma wan famii. Hii u tuu o ko dë miii u Gadu.Loomë 8:21.

18. Na un ten Jehovah o ko dë „di kaba Takima u Mundu?”

18 Hii fa di fosu mama ku di fosu tata fuu bi go disa Jehovah, tökuseei a bi lobi libisëmbë jeti, nöö a bi seeka di lusupaima da u. Söseei hii fa u da zöndu libisëmbë, tökuseei Saatan an sa tapa u fu wa hoi useei a Jehovah. Di lusupaima aki hën mbei Jehovah o heepi u fuu ko dë sëmbë di ta libi bunu nëën wojo. Pakisei unfa di libi o dë te hii sëmbë di ta ’si di Mii u Gadu, nöö de biibi nëën liba’ o feni di libi u teego! (Johanisi 6:40) Jehovah da wan lobihati Tata, nöö a köni tu. A o mbei dee soni dee a abi a pakisei pasa tuutuu, nöö a o heepi libisëmbë u de an abi zöndu möön. A di ten dë, nöö Jehovah o ko dë „di kaba Takima u Mundu”.1 Kolenti 15:28.

19. (a) Andi di tei di u ta tei di lusupaima u bigi, musu mbei u du? (Luku di pisi „ Boo ta suku sëmbë di fiti”.) (b) Andi woo luku a di woto di ta ko?

19 Wë ee u ta tei di lusupaima u bigi, nöö a musu mbei u go konda soni fëën da wotowan. Sëmbë musu ko sabi taa di lusupaima, ta mbei Jehovah ta da hii libisëmbë di okasi u feni di libi u teego. Ma na di dë nöö, a seeka di soni di Saatan bi du a di djai u Eden tu. Woo luku unfa di lusupaima du di soni aki a di woto di ta ko.