Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah Kotoigi

Saamakatöngö

Di Hei Wakitimawosu (u lei soni a komakandi)  |  baimatu-liba 2017

Mbei möiti fii wini di feti u Saatan an feni i ganjan

Mbei möiti fii wini di feti u Saatan an feni i ganjan

WAN sëmbë ta feti ku i! Di sëmbë dë da Saatan, nöö a ta feti ku wan gaan kofaliki fetilai. A mbei di fetilai aki u feti ku di pakisei fii, ma na ku di sinkii fii. Andi da di fetilai aki? Hën da popokanda!

Apösutu Paulosu bi sabi taa di popokanda di Saatan ta mbei, hogi gaanfa seei. Ma na hii dee Keesitu sëmbë bi sabi unfa di popokanda aki hogi tjika. A djei kuma wantu Keesitu sëmbë u Kolenti bi ta si kuma di biibi u de bi taanga sö tee taa nöiti Saatan bi o sa ganjan de (1 Kolenti 10:12). Di soni aki mbei Paulosu bi taki taa: „Mi ta fëëë da unu o. Biga a kandë sëmbë sa ko ganjan unu fu wan waka a Keesitu baka ku limbo hati möön, leti kumafa i si di sindeki bi go ganjan Eva a di djai ku dee bödjëë fan fëën.”​—2 Kolenti 11:3.

Di soni di Paulosu bi taki aki ta lei u taa wa musu ta buta futoou a useei tumisi. Ee wa kë u Saatan ganjan u ku di popokanda fëën, nöö u musu ko sabi unfa a hogi tjika, söseei u musu tjubi useei da di popokanda fëën.

UNFA POPOKANDA HOGI TJIKA?

A di woto aki popokanda da wan woto di sëmbë ta paaja u ganjan sëmbë, nasö u tooka di fasi fa de ta pakisei ku di fasi fa de ta du soni. Wan buku taki taa popokanda da wan soni di „an bunu, a sa tja hogi ko da sëmbë, nöö an dë soifi” (Propaganda and Persuasion). Sëmbë ta taki taa popokanda da „mindi soni, ganjan, bödjëë soni, söseei a ta bia sëmbë pakisei”.

Popokanda da wan gaan hogi soni, u di a ta mbei i ko ta pakisei woto fasi söndö fii sabi. U sa tei ën maaka ku gasi di ta kii sëmbë. Wa sa si ën, söseei wa sa sumëë ën. Wan könima de kai Vance Packard di ta öndösuku unfa libisëmbë ta du soni, bi taki taa popokanda ta mbei u du soni di „wa bi mëni taa u bi o du”. Wan woto könima taki  taa popokanda mbei sëmbë du gaan hogi soni, söseei a mbei de du soni söndö u pakisei, nöö di soni aki bi mbei de kii wan hii lö kaba tuu, a bi mbei gaan feti ko dë, söseei a bi mbei sëmbë du ku wotowan u di de dë u wan woto köndë nasö u di de dë a wan woto keiki.​—Easily Led​—A History of Propaganda.

Ee libisëmbë hën sa ganjan u ku dee popokanda di de ta mbei, nöö Saatan wë? Sensi di Gadu mbei libisëmbë, hën Saatan ta luku unfa de ta du soni. Nöunöu hën ta tii „di goonliba aki”. Fëën mbei a sa wooko ku hiniwan soni u di goonliba aki faa sa paaja dee mindimindi woto fëën (1 Johanisi 5:19; Johanisi 8:44). Saatan ’poi dee sëmbë hati ku de pakisei’ ku di popokanda fëën di a ta tei u „ganjan sëmbë a hii di goonliba” nöunöu (2 Kolenti 4:4; Akoalimbo 12:9). Andi i sa du fu an ganjan i ku di popokanda fëën?

BE DI BIIBI FII KO TAANGA

Jesosi bi lei u taa wan soni dë di u sa du u Saatan an ganjan u ku di popokanda fëën. A bi taki taa: „Ko sabi sondi gbelingbelin, leti kumafa a dë a Gadu wojo. Nöö te un ko sabi sondi sö kaa, nöö a o mbei un ko fii kumutu a di saafu un sai dë” (Johanisi 8:31, 32). Ee wan sodati dë a feti, nöö a musu sabi ambë a musu futoou, ee nasö dee felantima fëën sa ganjan ën u de feni ën kii. Wë naasë i sa feni soni di i sa futoou? Jehovah mbei sëmbë sikifi dee soni aki buta da u a di Wöutu fëën, di Bëibel. A di Bëibel i sa feni hii dee soni dee i abi fanöudu fii feti ku di popokanda u Saatan.​—2 Timoteo 3:16, 17.

Wë Saatan sabi di soni aki tu. Fëën mbei a ta wooko ku di goonliba di a ta tii u ganjan u, söseei u mbei wa ta kë lesi di Bëibel möön, söseei fu wa ta lei soni nëën möön. Na mbei Didibi ganjan i ’kisi ku dee hogi köni fëën a ta boi’! (Efeise 6:11) Wa musu sabi wantu soni u Bëibel nöö a kaba. Ma u musu mbei hii möiti fuu ko sabi dee möön fundu lei u di Bëibel (Efeise 3:18). Wan sikifima de kai Noam Chomsky bi taki taa „wan sëmbë an sa dë piii nöö a ko sabi unfa soni dë tuutuu. Hënseei musu go öndösuku luku”. Fëën mbei „iseei musu öndösuku luku” u di joo ta „lesi Gadu Buku finifini ta wegi ta luku”.​—Tjabukama 17:11.

Ee i kë wini di feti u Saatan an feni i ganjan, nöö i musu ko fusutan unfa popokanda hogi tjika, nöö i musu tjubi iseei u de an ganjan i ku popokanda

Saatan an kë fii ta pakisei bumbuu soni, söseei an kë fii ko sabi ee dee soni dee i ta jei dë sö tuutuu. Faandi mbei? Wë u di „de ta möön kisi sëmbë” ku popokanda te de „an ta kë wegi soni luku” (Media and Society in the Twentieth Century). Na biibi hiniwan soni di i jei söndö fii wegi ën luku finifini (Nöngö 14:15). Gadu da i „fusutan” fii „sa’ u wegi soni luku”. Fëën mbei i musu ta wooko ku  di soni aki fii sa ko abi wan möön taanga biibi.​—Nöngö 2:10-15; Loomë 12:1, 2.

HII JUU U MUSU TA LIBI MAKANDI KUMA WAN FAMII

Dee sodati dee sëmbë ta kisi ku popokanda ta ko fëëë, nöö de an ta kë feti möön. Popokanda sa mbei de bia ko ta feti ku deseei, nasö a sa mbei de go disa dee wotowan u de. Kumafa wan fesima u dee sodati fu Alumaköndë bi taki, nöö popokanda da wan u dee soni di bi mbei taa Alumaköndë bi lasi a di Fosu Goonliba Feti. A bi taki taa de bi ganjan dee sëmbë gaanfa seei ku popokanda te a bi ko djei kuma de buta de u du andi de kë ku de. Di wan seei soni Saatan ta du a di ten aki u Keesitu sëmbë an libi makandi kuma wan famii möön. A ta suku u mbei dee baaa ku sisa ko abi toobi ku deseei. Nasö a ta pooba u mbei de go disa di ölganisaasi u di a ta mbei de pakisei taa di ölganisaasi u Jehovah an ta du soni a wan leti fasi, nasö taa di ölganisaasi du wan soni di an bunu.

Na mbei de feni i ganjan! Wooko ku dee lai dee dë a di Wöutu u Gadu, nöö libi ku dee baaa ku dee sisa fii kuma wan famii hii juu. Di Bëibel ta da u di taanga fuu ta ’da useei paadon ku hii u hati’, söseei taa u musu seeka wan toobi wantewante (Kolosën 3:13, 14; Mateosi 5:23, 24). Söseei di Bëibel ta bai u taa wa musu ta dë nöö wa ta kë hulu dee sëmbë u di kemeente (Nöngö 18:1). I musu ta dë seekaseeka u Saatan an kisi i ku di popokanda fëën. Hakisi iseei di soni aki: ’Di lasiti pasi di wan baaa nasö wan sisa du wan soni di hati mi, mi bi du soni a wan fasi di bi mbei Jehovah piizii ö, naa mi bi du soni u mbei Saatan piizii?’​—Galasia 5:16-26; Efeise 2:2, 3.

HII JUU I MUSU TA FUTOOU DEE SËMBË DEE TA TEI FESI

Ee wan sodati an ta hoi hënseei a di fesima fëën, nöö an o sa feti bumbuu. Fëën mbei dee felantima ta wooko ku popokanda u mbei dee sodati an ta futoou dee fesima u de möön. Ee dee fesima mbei wan föutu, nöö dee felantima o pooba u wooko ku di soni dë, nöö de o taki taa: „Ja sa futoou de!”, söseei „na mbei de tja i go kaba a sösö!” Di wan seei soni Saatan ta du. A ta mbei möiti fu ja ko ta futoou dee sëmbë dee Jehovah buta u tii dee sëmbë fëën.

Unfa i sa tjubi iseei da di soni aki? Wë i musu mbei möiti u na kumutu a di ölganisaasi u Jehovah. Hii juu i musu ta hoi iseei a dee womi dee ta tii dee sëmbë u Gadu, söseei i musu ta heepi de, hii fa dee womi aki da zöndu libisëmbë (1 Tesalonika 5:12, 13). Dee sëmbë dee go disa di tuutuu  biibi, ku woto sëmbë di ta ganjan sëmbë, o kë booko di ölganisaasi (Titusi 1:10). Aluwasi a ta djei kuma dee soni de ta taki dë sö tuutuu, tökuseei wan musu mbei ’sëmbë buuja unu’ (2 Tesalonika 2:2). Du di soni di Paulosu bi piki Timoteo. A bi piki ën taa: „Dee lei i si i lei naandë te ko sinkii fii kaa, nöö i musu tan a de go dou e”, nöö na fëëkëtë „dee sëmbë dee bi lei i de” (2 Timoteo 3:14, 15). Pakisei hii dee soni dee ta lei taa i sa futoou di köni saafu di dë u futoou, di Jehovah ta wooko ku ën söwan höndö jaa kaa u lei u dee tuutuu lei u Bëibel.​—Mateosi 24:45-47; Hebelejën 13:7, 17.

NA FËËË

Saatan ta pooba u ganjan i a woto fasi tu. So juu a ta mbei i ta fëëë. „Wan u dee möön awoo fasi fa de ta ganjan sëmbë ku popokanda” hën da u mbei sëmbë fëëë (Easily Led​—A History of Propaganda). Wan könima u Ingisiköndë de kai Philip M. Taylor bi sikifi taa dee Asilia sodati bi ta mbei dee felantima u de fëëë, söseei de bi ta mbei popokanda u de sa wini dee felantima u de. Saatan o wooko ku di fëëë di i ta fëëë libisëmbë, di fëëë di i ta fëëë taa sëmbë o du ku i, söseei ku di fëëë di i ta fëëë dëdë, faa tapa i u na dini Jehovah möön.​—Jesaaja 8:12; Jelemia 42:11; Hebelejën 2:15.

Na mbei Saatan du di soni aki ku i! Jesosi taki taa: „Wan musu fëëë dee sëmbë dee o sa kii unu e. Wë biga ee wan libisëmbë kii i, nöö an sa du oto soni ku i möönsö” (Lukasi 12:4). I musu abi di futoou taa Jehovah o ta booko hën hedi ku i kumafa a paamusi i, söseei taa a o da i di „gaan kaakiti” fëën, nöö a o heepi i u Saatan an feni i ganjan.​—2 Kolenti 4:7-9; 1 Petuisi 3:14.

A dë sö tuu taa so juu joo ta fii booko saka nasö joo ta fëëë. Ma na fëëkëtë di soni di Jehovah bi piki Josua u dëën degihati. A bi piki ën taa: „Na mbei sëmbë panta i, nöö na tëëmë tu, biga Jehovah i Gadu dë ku i, aluwasi naasë i nango” (Josua 1:9). Ee i ta fëëë, nöö wantewante i musu begi Jehovah faa heepi i ku di bookohedi fii, ’nöö a o da i kötöhati. Nöö di kötöhati di a o da i dë o bigi pasa hii sëmbë fusutan, nöö a o tjubi hii pakisei fii ku i hati tuu’. Nöö joo abi di kaakiti di i abi fanöudu sö taa Saatan an ganjan i ku di popokanda fëën.​—Filipi 4:6, 7, 13.

I ta mëni dee soni di di Labisakei, nasö di bosikopuma u dee Asilia sodati bi taki faa mbei dee sëmbë u Gadu ko fëëë u? A bi kë u de biibi taa na wan sëmbë o sa tjubi de te dee Asilia sodati bi o ko feti ku de, na Jehovah seei bi o sa tjubi de. A bi taki tu taa Jehovah bi manda dee Asilia sodati faa ko booko Jelusalen kaba a sösö. Ma andi Jehovah bi piki dee sëmbë fëën? A bi piki de taa: „Na haika dee soni di dee futuboi u di könu u Asilia taki u mbei mi fa. Ja musu fëëë de” (2 Könu 18:22-25; 19:6). Jehovah bi manda wan ëngëli go kii 185.000 Asilia sodati a wan kodo ndeti!​—2 Könu 19:35.

DU SONI KU KÖNI ​—HII JUU I MUSU TA HAIKA JEHOVAH

I bi luku wan fëlön kaa ka wan sëmbë an bi ta pena fusutan taa ganjan de ta ganjëën u? Ja bi kë bai piki ën taa: ’Na biibi di son’ dë oo! Mindi de ta mindi soni!’ A di wan seei fasi dee ëngëli ta piki i taa: „Na mbei Saatan ganjan i ku dee mindimindi soni fëën!”

Fëën mbei ja musu buta pakisei a dee popokanda di Saatan ta mbei (Nöngö 26:24, 25). Haika Jehovah, nöö buta futoou nëën a hii soni di i ta du (Nöngö 3:5-7). Jehovah lobi i, nöö a ta piki i taa: „Baa o, libi a wan köni fasi e, be hati u mi dë ku piizii, sö taa mi sa piki di sëmbë di sëmbë di ta mbei mi fa” (Nöngö 27:11). Ee i du di soni aki, nöö joo wini di feti u Saatan an feni i ganjan!