„Un ta da unu seei degihati ta heepi unu na unu.”​—1 TESALONIKA 5:11.

KANDA: 90, 111

1, 2. Faandi mbei u musu taki u di da di u musu ta da dee sëmbë dee ta tjali kötöhati? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

WAN sisa de kai Susi bi taki taa: „Hii fa di womi mii fuu bi dëdë wan jaa kaa, tökuseei a bi ta hati u gaanfa jeti.” Wan baaa bi taki taa di di mujëë fëën dëdë, nöö hën „sinkii bi ta hati ën gaanfa seei”. A tjali taa di soni aki ta miti sömëni woto sëmbë tu. A dee kemeente a di ten aki, sömëni baaa ku sisa an bi ta mëni taa sëmbë u de bi o dëdë ufö Amagedon dou. Kandë wan sëmbë di i bi lobi ko dëdë, nasö kandë i sabi taa wan sëmbë ta tjali. Te a dë sö, nöö kandë i sa pakisei taa: ’Unfa wan sëmbë di ta tjali sa feni kötöhati?’

2 So sëmbë ta taki taa te dee daka ta pasa, nöö ja o ta tjali sö möön. Ma sö a dë hii juu ö? Wan mujëë di manu fëën dëdë taki taa: „Mi si kuma a bi o möön bunu u taki taa di soni di wan sëmbë ta du a di pisiten dë, hën ta heepi ën fu an tjali sö möön.” Ee i abi wan kasikaasi, nöö a ta tei ten faa ko bëtë, söseei i musu ta kulëën tu. A di wan seei fasi a ta tei ten u wan sëmbë  an ta tjali sö möön, söseei a musu ta du soni fu an ta fii sö möön tu. Andi da di soni di sa heepi dee sëmbë dee ta tjali, u de an ta tjali sö möön?

JEHOVAH DA DI GADU KA „HII KÖTÖHATI TA KUMUTU”

3, 4. Faandi mbei u sa taki taa Jehovah ta fusutan unfa u ta fii te u ta tjali?

3 Di Tata fuu Jehovah, di ta fii ku sëmbë, hën ta möön da u di kötöhati di u abi fanöudu. (Lesi 2 Kolenti 1:3, 4.) Hën da di sëmbë di ta möön lei taa a ta fii ku sëmbë, nöö a ta paamusi dee sëmbë fëën taa: „Miseei o da unu kötöhati.”​—Jesaaja 51:12; Psalöm 119:50, 52, 76.

Jehovah ta wakiti di daka ka a o weki sëmbë di bi hoi deseei nëën

4 Di lobihati Tata fuu seei bi abi sëmbë di a bi lobi, di bi ko dëdë. So u dee sëmbë aki da Abahamu, Isaki, Jakopu, Mosesi, ku Könu Dafiti. De tuu bi dë dinima fëën (Nöbu 12:6-8; Mateosi 22:31, 32; Tjabukama 13:22). Di Bëibel ta lei u taa Jehovah ta wakiti di daka ka a o weki dee womi aki ko a libi baka (Jöpu 14:14, 15). A di ten dë, de o dë waiwai, söseei de o abi wan bunu gösöntu. Di fosu Womi Mii u Jehovah seei bi dëdë tu. Di Bëibel ta taki taa Jesosi bi dë wan sëmbë di bi ta mbei Gadu „piizii seei” (Nöngö 8:22, 30). Wa o sa kaba fusutan unfa a bi hati Jehovah tjika di a bi dë ta luku unfa de bi ta kii di Womi Mii fëën a wan hogihati fasi.​—Johanisi 5:20; 10:17.

5, 6. Unfa Jehovah ta da u kötöhati?

5 U sa dë seiki taa Jehovah o heepi u. Fëën mbei hii juu u sa ta begi ën, nöö u konda dëën unfa u ta tjali tjika. A ta da u kötöhati seei u sabi taa Jehovah ta fusutan dee fii fuu, söseei taa a ta da u di kötöhati di u abi fanöudu! Ma unfa a ta du ën?

6 Wan u dee fasi fa Jehovah ta da sëmbë kötöhati, hën da ku di santa jeje fëën (Tjabukama 9:31). Jesosi bi paamusi u taa di Tata fuu bi o da u di santa jeje fëën, solanga u hakisi ën (Lukasi 11:13). Susi di u bi taki fëën kaa, bi taki taa: „Sömëni pasi u bi ta tjökö kini a goon ta begi Jehovah faa da u kötöhati. Hii juu di kötöhati di Gadu ta da sëmbë bi ta tjubi u hati ku u pakisei.”​—Lesi Filipi 4:6, 7.

JESOSI SEEI TA FUSUTAN UNFA U TA FII

7, 8. Faandi mbei u sa dë seiki taa Jesosi o da u kötöhati?

7 Di Jesosi bi dë a goonliba aki, nöö a bi ta djeesi hën Tata ku dee soni dee a bi ta taki, söseei ku dee soni dee a bi ta du (Johanisi 5:19). Jehovah bi manda Jesosi ko a goonliba aki faa ko da „dee sëmbë dee ta fii booko saka” kötöhati, söseei faa ko da dee sëmbë dee „ta tjali”, kötöhati (Jesaaja 61:1, 2; Lukasi 4:17-21). Sëmbë bi sabi taa Jesosi bi ta fusutan unfa de bi ta tja fuka, söseei taa a bi kë heepi de tuutuu.​—Hebelejën 2:17.

8 Di Jesosi bi dë wan njönku kijoo, nöö kandë a bi abi famii ku mati di bi dëdë. A ta djei kuma Josëfu, di womi di kiija Jesosi, bi  dëdë di Jesosi bi njönku jeti. * (Luku di pisi a basu.) Pakisei unfa a bi o sa taanga da sö wan njönku kijoo faa tja di pen dë, söseei faa si hën mama ku dee baaa ku dee sisa fëën ta tjali

9. Unfa Jesosi bi lei taa a ta fii ku wotowan di Lazalosi bi dëdë?

9 A di pisiten di Jesosi bi ta du di diniwooko fëën, hën a bi lei taa a bi ta fusutan unfa soni ta taanga da sëmbë, nöö a bi ta fii da de tu. Di di mati u Jesosi de kai Lazalosi bi dëdë, hën a bi lei taa a ta fii di pen di Malia ku Maita bi ta fii. A bi fii di soni aki sö tee taa hënseei bigi këë, hii fa a bi sabi taa a bi o weki Lazalosi ko a libi baka.​—Johanisi 11:33-36.

10. Unfa u sa dë seiki taa Jesosi ta fusutan unfa u ta fii a di ten aki?

10 Unfa dee soni dee Jesosi bi taki ta da u degihati a di ten aki? Di Bëibel ta lei u taa Jesosi an tooka möönsö. Di Bëibel taki taa: „Jesosi Keesitu, fa a sai dë, an ta tooka e. Di fa a bi dë jeside ku tide, sö nöö a o dë u nöömö teego” (Hebelejën 13:8). De ta kai ën „di bumbuu Sëmbë di ta da hii mundu libi”, u di hën mbei taa u sa feni di libi u teego. Jesosi seei sabi unfa a dë te wan sëmbë ta tjali, nöö fëën mbei „a sa heepi u awaa te u dë a fuka” (Tjabukama 3:15; Hebelejën 2:10, 18). Fëën mbei u sa dë seiki taa te kuma tide a ta hati Jesosi te fuka ta miti wotowan. A ta fusutan unfa de ta fii te de ta tjali, nöö a sa da de kötöhati ’te de dë a wan fuka’.​—Lesi Hebelejën 4:15, 16.

DI KÖTÖHATI DI U TA FENI A „DI BUKU U GADU”

11. Un tëkisi ta da i kötöhati?

11 Di woto di ta lei u unfa Jesosi bi tjali di Lazalosi bi dëdë, da wan u dee woto nöö di dë a di Wöutu u Gadu, di ta da u kötöhati. Di soni aki an ta foondo u, u di „fa de sikifi dee soni a di Buku u Gadu dë, nöö de sikifi de tuu fu de lei u soni e. Biga te u lesi fa dee sëmbë u fesiten bi abi degihati ta hoi pasensi, nöö a ta da u degihati tu fuu hoi dou ta luku dee soni dee Gadu bi paamusi u taa de o pasa nöömö” (Loomë 15:4). Ee i ta tjali, nöö i sa feni kötöhati a dee tëkisi aki:

  • „Jehovah dë zuntu u dee sëmbë dee lasi hati. A ta tjubi dee sëmbë dee ta fii booko saka.”​—Psalöm 34:18, 19

  • „Di dee soni mi bi ta pakisei, bi ko möön hebi da mi, nöö ju hën bi da mi kötöhati, sö taa mi bi sa ta dë waiwai baka.”​—Psalöm 94:19

  • „U Tata Masa Gaangadu lobi u e. A ta dë ku u ku ën bunuhati ta da u hati nöömö. Aai. A ta da u mëni nöömö tu u dee bumbuu soni dee o ko a bakaten. Nöö a musu dë ku unu e, hën ku Masa Jesosi Keesitu. De musu da unu taihati. De musu da unu kaakiti tu, fu ee un kë du wan bunu wooko nöö un musu sa du ën.”​—2 Tesalonika 2:16, 17. *​—Luku di pisi a basu.

 A DI KEMEENTE U TA FENI KÖTÖHATI SEEI

12. Unfa u sa da wotowan kötöhati?

12 Sëmbë di ta tjali sa feni kötöhati a di kemeente tu. (Lesi 1 Tesalonika 5:11.) Unfa i sa da dee sëmbë dee ta „tjali”, kötöhati? (Nöngö 17:22) Hoi a pakisei taa „wan ten dë ka i musu dë piii, söseei wan ten dë ka i musu fan” (Peleikima 3:7). Wan mujëë di manu fëën dëdë, de kai Dalene bi taki taa dee sëmbë dee ta tjali musu ta taki andi de ta pakisei ku unfa de ta fii. Fëën mbei a möön bunu fii haika de te de ta fan, nöö na koti di fan u de. Di baaa u wan mujëë de kai Junia bi kii hënseei. Di mujëë aki taki taa: „Kandë ja o sa kaba fusutan di pen di wan sëmbë ta fii te wan sëmbë fëën dëdë, ma di möön fanöudu soni, hën da i musu fusutan unfa a ta fii.”

13. Andi u musu ta hoi a pakisei te wan sëmbë ta tjali?

13 U musu hoi a pakisei taa na hii sëmbë ta fii di wan seei fasi nasö ta du soni a di wan seei fasi te de ta tjali. So juu wa sa ta konda unfa wan soni ta hati u tjika. Di Wöutu u Gadu ta taki taa: „Di hati wanwan ta sabi unfa wan sëmbë ta tjali tjika, nöö na wan woto sëmbë sa fii unfa a ta piizii” (Nöngö 14:10). Aluwasi wan sëmbë ta taki unfa a ta fii seei, tökuseei so juu a sa taanga da wotowan u fusutan andi a kë piki de.

Di möön bunu soni di i sa du, hën da „ee i si wan sëmbë ta këë, nöö këë ku ën makandi”

14. Andi u sa taki da dee sëmbë dee ta tjali u da de kötöhati?

14 A sa ta taanga u sabi andi i musu taki da wan sëmbë di ta tjali. Ma di Bëibel taki taa „dee soni köni sëmbë ta taki, ta kula wotowan” (Nöngö 12:18). Sömëni sëmbë bi da wotowan kötöhati ku dee soni dee dë a di brochure Wanneer iemand die u dierbaar is, sterft. * (Luku di pisi a basu.) Ma di möön bunu soni di i sa du, hën da „ee i si wan sëmbë ta këë, nöö këë ku ën makandi” (Loomë 12:15). Wan mujëë de kai Gaby, di manu fëën dëdë, taki taa so juu di wan kodo fasi fa a sa mbei sëmbë sabi unfa a ta fii, hën da te a ta këë. A taki söseei taa: „Fëën mbei te dee mati u mi ta këë ku mi makandi, nöö mi ta feni kötöhati. A di pisiten dë ma ta fii kuma mi wanwan dë ta tjali.”

15. Unfa u sa da wotowan kötöhati ee a ta taanga da u fuu go fan ku de? (Luku söseei di pisi „ Soni di i sa taki u da wotowan kötöhati”.)

15 Ee i ta si kuma a ta taanga da i fii taki wan soni di sa da di sëmbë kötöhati, nöö kandë i sa sikifi wan biifi dëën, i sa manda wan e-mail, nasö wan sms dëën. I sa sikifi wan tëkisi di o da di sëmbë kötöhati, söseei i sa taki u wan bunu fasi di di sëmbë di dëdë bi abi, nasö i sa taki u wan soni di i ku di sëmbë bi du makandi, di bi suti da i. Junia taki taa: „Te wan sëmbë sikifi wan soni manda da mi u da mi taanga, nasö te dee baaa ku dee sisa ta kai mi ko a de pisi, nöö a ta heepi mi gaanfa seei. Dee soni aki ta  mbei mi fii taa de lobi mi, söseei taa de ta booko de hedi ku mi.”

16. Andi da wan fasi fa u sa da wotowan kötöhati?

16 Te u ta begi da dee baaa ku dee sisa fuu dee ta tjali, söseei te u ta begi makandi ku de, nöö a ta heepi de gaanfa seei. Kandë a sa ta taanga da i u di i ta si kuma joo këë, ma di begi di i ta begi da de sa da de kötöhati gaanfa seei. Dalene taki taa: „So juu te dee sisa ta ko a mi u da mi kötöhati, nöö mi ta hakisi de ee de sa begi ku mi. Te de o bigi begi, nöö a ta taanga da de, ma bakaten di begi dë ta dë wan begi di kumutu a de hati tuutuu. Di taanga biibi u de, di lei di de bi lei taa de lobi mi, söseei di booko di de bi ta booko de hedi ku mi, bi mbei mi ko abi wan möön taanga biibi.”

I MUSU TA DA WOTOWAN KÖTÖHATI NÖÖMÖ

17-19. Faandi mbei u musu ta da wotowan kötöhati hii juu?

17 Wa sa sabi un longi wan sëmbë o ta tjali te wan sëmbë fëën dëdë. Te wan sëmbë dëdë, nöö bigibigi sömëni mati ku famii ta ko u da dee wotowan kötöhati. Ma bakaten de an ta ko sö möön, ma tökuseei dee sëmbë dee ta tjali ta abi kötöhati fanöudu jeti. Fëën mbei i musu dë kabakaba u go heepi de. „Wan tuutuu mati ta lobi [hën mati] hii juu, nöö hën da wan baaa di de pai u te fuka dë” (Nöngö 17:17). U musu ta da dee sëmbë dee ta tjali kötöhati nöömö, aluwasi un longi de o ta tjali jeti.​—Lesi 1 Tesalonika 3:7.

18 Hoi a pakisei taa hiniwan ten wan sëmbë sa bigi tjali baka. Dee soni dee sa mbei a bigi ta tjali baka sa dë te a o mëni di daka di de bi tööu, te a o haika so poku, te a o  luku footoo, te a o pakisei so soni di de bi ta du makandi, nasö wan soni di a sumëë, wan soni di a jei, nasö wan apaiti pisiten u di jaa. Te wan sisa di manu fëën dëdë nasö te wan baaa di mujëë fëën dëdë, bigi go hën wanwan a dee gaan komakandi, nasö a di mëni di u ta mëni di dëdë u Jesosi, nöö a sa ta hati ën seei u di di wotowan fëën an dë nëën bandja möön. Wan baaa taki taa: „Mi bi ta si kuma a bi o taanga da mi seei te di daka di mi ku mi mujëë bi tööu, dou. Ma wantu baaa ku sisa bi kai wantu gaan mati u mi ko a mi pisi u pasa di daka dë ku mi.”

19 Na fëëkëtë taa hii juu dee sëmbë dee ta tjali ta abi degihati fanöudu. Junia taki taa: „Di heepi di wotowan ta heepi i, ku di dë di de ta dë makandi ku i hii juu, sa heepi i gaanfa. Te de ta du dee soni aki, nöö a ta da i kötöhati seei.” A dë sö tuu taa wa sa du soni u mbei di sëmbë an tjali nöiti möön, nasö fu an fii kuma a dë hën wanwan möön, ma u sa da de kötöhati te u ta heepi de a soni (1 Johanisi 3:18). Gaby taki taa: „Mi ta da Jehovah tangi taa dee gaanwomi bi ta heepi mi hii juu. De bi mbei mi ko ta fii taa Jehovah ta booko hën hedi ku mi.”

20. Faandi mbei u sa taki taa dee soni dee Jehovah paamusi u ta da u kötöhati?

20 A ta da u kötöhati seei te u sabi taa Jehovah, di Gadu ka hii kötöhati ta kumutu, o puu di tjali di wan sëmbë ta tjali te wan sëmbë fëën dëdë, te a o weki sëmbë ko a libi baka (Johanisi 5:28, 29). Gadu ta paamusi u taa „a o guli dëdë u teego, nöö a o feki hii wojo wata puu a hii sëmbë fesi” (Jesaaja 25:8). Nöö wa o ta „këë” möön u di wotowan ta „këë”, ma woo ta „wai” u di wotowan ta „wai”.​—Loomë 12:15.

^ pal. 8 Di Bëibel ta lei u taa Josëfu bi dë ku libi jeti di Jesosi bi abi 12 jaa. Ma di Bëibel an ta taki soni u Josëfu möön di Jesosi bi du di fosu foombo wooko fëën, di a bi mbei wata ko toon win, söseei an taki soni fëën baka di dë tu. Kandë Josëfu bi dëdë a di ten dë kaa. Boiti di dë, di Jesosi bi dë a di posu, hën a hakisi apösutu Johanisi faa luku hën mama dëën. Ma kandë Jesosi an bi o taki di soni aki ee Josëfu bi dë a libi jeti.​—Johanisi 19:26, 27.

^ pal. 14 Luku söseei di woto „Volg Jezus’ voorbeeld en troost nabestaanden” di dë a di Wachttoren u 1 u ëlufumu-liba u di jaa 2010.