Kandë i ta mëni Gail jeti di u bi taki fëën a wan u dee woto di pasa. A bi ta booko hën hedi ee a o sa fëëkëtë Rob, di manu fëën di dëdë. Ma nöunöu a dë seei ta wakiti faa si ën baka a di njunjun goonliba di Gadu paamusi. Gail bi taki taa: „Di tëkisi di mi möön lobi da Akoalimbo 21:3, 4.” Di tëkisi ta taki taa: „Masa Gadu o ta libi ku libisëmbë awaa. . . . Nöö fa de o ko sëmbë fëën dë, nöö a o feki hiniwan u de wojowata puu. Këë an o ta kisi de möön. Dëdë ku tjali ku kusumi an o dë a de dendu möön tu. Söseei sinkii hati an o dë möön seei, kwetikweti, biga dee awoo soni dee bi dë tuu pasa go kaa.”

Gail bi taki taa: „Di paamusi aki ta taki dee soni dee mi kë si kaa. A ta hati mi seei da dee sëmbë dee sëmbë u de dëdë, ma de an sabi taa wan ten o ko ka de sa toona si dee sëmbë dë baka.” Gail ta lei taa a ta biibi dee soni dee Gadu paamusi, u di a tei di peleikiwooko ta du kuma di wooko fëën. A sö wan fasi a ta konda da woto sëmbë andi Gadu paamusi taa a o du a di ten di ta ko te ’dëdë an o dë möön’.

Kandë joo taki taa: ’Di soni aki an o pasa nöiti!’ Ma boo luku di woto u wan womi de kai Jöpu. Di womi aki bi siki gaanfa seei (Jöpu 2:7). Hii fa Jöpu bi kë dëdë, tökuseei a bi ta biibi taa Gadu abi di makiti u mbei a ko a libi baka a goonliba aki. A bi taki taa: „Ke, ee i bi sa tjubi mi a di geebi. . . . Joo kai mi, nöö mi o piki i. Joo hangi mi, mi di soni di i mbei ku iseei maun” (Jöpu 14:13, 15). Jöpu bi dë seiki taa di Gadu fëën bi o ta hangi ën, nöö a bi o kë weki ën ko a libi baka.

Abiti möön Gadu o weki Jöpu ku milionmilion woto sëmbë ko a libi baka te di goonliba aki o toon wan paladëisi (Lukasi 23:42, 43). Di Bëibel ta taki a Tjabukama 24:15 taa te „sëmbë dëdë de o toona weki baka”. Jesosi seei bi piki u taa: „Dee soni mi ta fan aki nöö de an musu bigi da unu poi e, dee sëmbë. Biga wan juu o dou, nöö hii dëdë sëmbë tuu o jei mi di Mii u Gadu aki ta kai de u de musu ko a kuutu, nöö de tuu o weki kumutu a geebi toona ko ku libi baka” (Johanisi 5:28, 29). Jöpu o si fa di soni di Gadu paamusi aki o pasa tuutuu. A o sa ko abi „kaakiti baka kuma di a bi njönku”, nöö sinkii fëën o ko „möön hanse möön di a bi njönku” (Jöpu 33:24, 25). Di wan seei soni o pasa ku hii dee sëmbë dee ta tei ën u bigi taa Gadu toona weki de ko a libi baka a goonliba aki.

Ee i ta tjali u di wan sëmbë fii dëdë, nöö kandë dee soni dee u taki aki an puu hii di tjali di i ta tjali. Ma te i ta pakisei fundu u di soni di Gadu paamusi u a di Bëibel, nöö joo ta dë ku di mëni taa wan möön bunu libi o dë a di ten di ta ko, söseei joo feni taanga u na ta tjali poi.​—1 Tesalonika 4:13.

I bi o kë sabi andi i sa du möön te i ta tjali u di wan sëmbë fii dëdë u? Nasö i ta hakisi iseei woto soni kuma „Faandi mbei Gadu da pasi taa hogi ku pena dë a goonliba?” Wë go a jw.org/srm, nöö joo si andi di Bëibel ta piki u.