„Tooka di pakisei fii, be i ko abi wan hii oto pakisei.”​—LOOMË 12:2.

KANDA: 61, 52

1-3.(a) Un soni sa taanga da u fuu disa baka te u tei dopu? (b) Andi u sa hakisi useei te a ta taanga da u fuu tooka dee fasi fuu? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

SÖMËNI jaa longi Kevin bi ta pëë möni pëë, a bi ta sumuku, a bi ta bebe dööngö, söseei a bi ta hai taku tabaku tu. [1] (Luku di pisi a kaba u di woto.) Bakaten Kevin bi ko lei soni u Jehovah, hën a bi kë ko dë wan mati fëën. Ma ee a bi kë ko dë wan mati u Jehovah, nöö a bi musu tooka di fasi fa a bi ta libi. A bi tooka di fasi fa a bi ta libi u di Jehovah bi heepi ën, söseei u di di Wöutu u Gadu bi heepi ën tu.​—Hebelejën 4:12.

2 Baka di Kevin tei dopu, a bi musu ta mbei möiti go dou faa bi sa ko toon wan möön bunu Keesitu sëmbë (Efeise 4:31, 32). Kevin bi dë wan sëmbë di hati bi lo’ u boonu hesihesi. Nöö a bi bigi dëën seei di a bi ko si fa a bi taanga dëën u hoi hënseei. A bi taki taa a bi möön taanga dëën faa hoi hënseei u hati fëën an boonu, möön fa a bi taanga dëën u disa dee hogi soni dee a bi ta du ufö a tei dopu! Ma a bi sa tooka u di a bi begi Jehovah faa heepi ën, söseei u di a bi ta lei soni u di Bëibel finifini.

 3 Ufö u bi tei dopu, nöö sömëni fuu bi musu tooka di fasi fa u bi ta libi, fuu bi sa libi kumafa di Bëibel ta lei u. Ma tökuseei u ta si taa pikipiki soni ta dë di u musu tooka jeti, fuu sa ta djeesi Gadu ku Keesitu (Efeise 5:1, 2; 1 Petuisi 2:21). Kandë u ta si taa u lo’ u kuutu sëmbë, nasö taa u lo’ u taki sëmbë soni. Nasö so juu u ta fëëë andi woto sëmbë o pakisei, nasö andi de o taki u wan soni di u kë du, nöö di soni dë sa mbei wa du soni a wan leti fasi. Kandë sömëni jaa kaa u ta mbei möiti u tooka dee fasi fuu, ma u ta mbei dee seei föutu jeti. Kandë u ta hakisi useei taa: ’Faandi mbei a ta taanga da mi sö u tooka dee pikipiki soni aki? Andi mi musu du u mi sa du andi di Bëibel ta taki, sö taa mi sa ko abi möön bunu fasi?’

I SA MBEI LIBI FII KAI KU JEHOVAH

4. Faandi mbei wa sa du soni di ta kai ku Jehovah hii juu?

4 U lobi Jehovah, nöö ku hii u hati u kë du soni di ta kai ku ën. Ma a tjali taa na hii juu u sa du soni di ta kai ku ën, u di u da zöndu libisëmbë. So juu u ta fii kuma apösutu Paulosu di a bi taki taa: „Fu mi du bumbuu soni mi dë kabakaba, ma di kaakiti an dë a mi u mi du ën.”​—Loomë 7:18; Jakobosi 3:2.

5. Andi u bi tooka ufö u tei dopu, nöö un suwakifasi sa ta toobi u jeti?

5 Ufö u ko dë wan sëmbë u di ölganisaasi u Jehovah, u bi musu disa dee soni dee u bi ta du di Jehovah ta buuse (1 Kolenti 6:9, 10). Ma tökuseei u dë zöndu libisëmbë jeti (Kolosën 3:9, 10). Fëën mbei u ta mbei föutu jeti, hii fa u dopu sömëni jaa kaa. So juu u sa ta kë du soni di an bunu, nasö a sa ta taanga da u u basi wan suwakifasi di u abi. Kandë u ta feti ku di wan seei suwakifasi sömëni jaa longi.

6, 7. (a) Unfa a du ko taa u ku Jehovah sa ko dë mati, hii fa u da zöndu libisëmbë? (b) Faandi mbei wa musu biabia u hakisi Jehovah paadon u dee zöndu fuu?

6 Hii fa u da zöndu libisëmbë, tökuseei u sa ko dë Jehovah mati, nöö u sa ta dini ën tu. Hii juu i musu ta hoi a pakisei unfa i ku Jehovah du ko dë mati. Hën da di sëmbë di bi si bunu soni a i, nöö a bi kë fii ko sabi ën möön bunu (Johanisi 6:44). A bi sabi taa i abi suwakifasi, nöö a bi sabi taa i bi o ta mbei föutu tu. Ma tökuseei Jehovah bi kë fii ko dë wan mati fëën.

7 Jehovah lobi u gaanfa seei, nöö fëën mbei a da u wan gaan dii kado. A manda di Womi Mii fëën Jesosi ko a goonliba, faa bi sa dëdë paka u dee zöndu fuu (Johanisi 3:16). Te u mbei wan föutu, nöö u sa hakisi Jehovah faa da u paadon. Söseei u di Jesosi dëdë da u, mbei u sa dë seiki taa Jehovah o da u paadon, nöö woo sa dë mati ku ën jeti (Loomë 7:24, 25; 1 Johanisi 2:1, 2). Hoi a pakisei taa Jesosi dëdë da dee sëmbë dee ta tjali u dee zöndu di de du. Fëën mbei aluwasi u ta fii taa u du wan gaan hogi, tökuseei wa musu disa u hakisi Jehovah faa da u paadon. Ee wa bi o hakisi ën faa da u paadon, nöö a bi o dë kuma wa kë wasi u maun hii fa u sabi taa maun fuu sundju. U ta tei ën u bigi seei taa u ku Jehovah sa ko dë mati, hii fa u da zöndu libisëmbë!​—Lesi 1 Timoteo 1:15.

8. Faandi mbei wa musu ta du kuma wa ta si dee suwakifasi fuu?

8 Wë, wa sa du kuma wa ta si dee suwakifasi dee u abi, nasö wa musu ta du kuma wa abi suwakifasi. Jehovah piki u un pei sëmbë a kë u dee mati fëën dë (Psalöm 15:1-5). Fëën mbei ee u kë fuu ku Jehovah dë mati, nöö u musu ta mbei möiti u djeesi ën ku di Womi Mii fëën. Söseei u musu mbei möiti u basi dee zöndu fii fuu, nöö te u du sö, nöö kandë wa o ta du so u dee soni dë möön. Aan toobi un longi u dopu, ma u musu ta mbei möiti nöömö u ko abi möön bunu fasi.​—2 Kolenti 13:11.

9. Unfa u du sabi taa u sa ta ko abi njunjun fasi nöömö?

9 Apösutu Paulosu bi piki dee Keesitu sëmbë taa: „De bi lei unu taa un musu kaba ku dee awoo fasi dee un bi abi a fesi. Biga di hatiböö fuu libisëmbë hën ta ganjan u ta tja u go kaba  a sösö. Nöö un musu bia disa di awoo fasi dë. Di hatiböö fuunu ku di pakisei fuunu musu tooka te i ko wan hii njunjun sëmbë. Un musu tei di njunjun libi di Gadu da u, nöö woon ko ta djeesi ën seei. Biga hën ta libi bunu a hii futu ku limbo hati” (Efeise 4:22-24). Di soni aki kë taki taa u musu ta mbei möiti nöömö u tooka di fasi fa u bi ta libi, nöö u „tei di njunjun libi [fasi, NW]”. Fëën mbei aan toobi un longi u ta dini Jehovah kaa, ma hii juu u sa ta lei möön soni u dee fasi fëën. Di Bëibel sa heepi u fuu tooka di fasi fa u bi ta libi fuu sa möön djeesi Jehovah.

FAANDI MBEI A TAANGA SÖ?

10. Andi u musu du ee u kë u di Bëibel ta heepi u fuu ta tooka nöömö, nöö andi u sa hakisi useei?

10 Hii u tuu kë du andi di Bëibel ta taki. Ma u musu ta mbei möiti nöömö ee u kë tooka di fasi fa u bi ta libi. Faandi mbei u musu mbei di lö möiti aki? Jehovah an bi sa du wan soni fu an ta taanga da u fuu du bunu soni ö?

11-13. Faandi mbei Jehovah kë taa u musu ta mbei taanga möiti u basi dee suwakifasi fuu?

11 Te u ta pakisei u hii di mundu ku hii dee soni dee dë nëën, nöö u ta dë seiki taa Jehovah abi di makiti u du hiniwan soni. Sö nöö a mbei di sonu di abi wan gaan kaakiti seei. Hiniwan sekonde di sonu ta tuwë gaan limbo da u seei, nöö a ta kendi gaanfa seei tu. Ma pikisö nöö u di kaakiti u di sonu, dë fanöudu u soni sa libi a goonliba aki (Psalöm 74:16; Jesaaja 40:26). Jehovah ta da dee dinima fëën dee dë a goonliba aki di kaakiti di de abi fanöudu (Jesaaja 40:29). A dë gbelingbelin u si taa ee Jehovah bi kë, nöö a bi sa mbei an taanga da u basi dee suwakifasi fuu, söseei fuu basi dee zöndu fii fuu. Wë nöö faandi mbei an ta du ën?

12 Jehovah da u pasi fuu taki da useei andi u kë du. A da u pasi fuu taki ee woo du andi a taki, nasö ee wa o du ën. Te u ta du andi a taki  ku te u ta mbei taanga möiti u du di kë fëën, nöö u ta lei taa u lobi ën, söseei taa u kë du soni di ta kai ku ën. Saatan bi taki taa Jehovah an abi leti u tii. Ma te u ta piki Jehovah buka, nöö u ta lei taa u kë ën kuma di Tiima fuu. Nöö u sa dë seiki taa di lobihati Tata fuu ta tei ën u bigi, te u ta mbei möiti u piki hën buka (Jöpu 2:3-5; Nöngö 27:11). Te u ta mbei taanga möiti u basi dee suwakifasi fuu hii fa a ta taanga da u, nöö u ta lei taa u ta hoi useei a Jehovah, söseei taa u kë ën kuma di Tiima fuu.

13 Jehovah piki u taa u musu mbei taanga möiti u djeesi ën a dee fasi dee abi (Kolosën 3:12 lesi 2 Petuisi 1:5-7). A kë tu taa u musu mbei taanga möiti u basi dee soni dee u ta pakisei ku di fasi fa u ta fii (Loomë 8:5; 12:9). Te u ta mbei taanga möiti u tooka di fasi fa u bi ta libi, ku te soni ta waka bunu da u, nöö woo ta dë waiwai seei.

DA DI WÖUTU U GADU PASI FAA TA TOOKA I NÖÖMÖ

14, 15. Andi u sa du fuu sa ko abi dee fasi dee Jehovah lobi? (Luku di pisi „Di Bëibel ku di begi di de bi ta begi tooka de libi”.)

14 Andi u musu du fuu ko abi dee fasi dee Jehovah lobi? Wë a bi o möön bunu fuu mbei Gadu tii u, ka fuu taki da useei andi u kë tooka a u libi. Loomë 12:2 ta taki taa: „Wan musu ta djeesi dee sëmbë u di goonliba aki dee na sabi Gadu a dee soni de ta du. Ma i musu da Gadu pasi faa tooka di pakisei fii, be i ko abi wan hii oto pakisei. Nöö joo sabi u wegi soni luku fii sabi andi Gadu kë. Biga di soni Gadu kë, a dë wan gaan bumbuu soni e. A dë wan gbelingbelin soni da i fii tei ku piizii.” Fëën mbei ee u kë ko sabi andi Jehovah kë, nöö u musu abi futoou a dee soni di a ta da u u heepi u. U musu ta lesi di Bëibel hiniwan daka, u musu ta pakisei fundu u dee soni dee u ta lesi, söseei u musu begi Jehovah faa da u di santa jeje fëën (Lukasi 11:13; Galasia 5:22, 23). Te u ta du dee soni aki, nöö Jehovah sa heepi u fuu ko sabi dee soni dee ta kai ku ën, nöö woo sa lei u ta pakisei kumafa a ta pakisei. Te u kaba fëën dee soni dee woo ta pakisei, dee soni dee woo ta taki, ku dee soni dee woo ta du o ta kai ku Jehovah. Nöö woo lei unfa u sa ta basi dee suwakifasi fuu tu. Ma tökuseei u musu ta feti ku dee fii aki nöömö.​—Nöngö 4:23.

Suku woto a dee buku fuu, söseei suku Bëibel tëkisi di sa heepi i u feti ku dee suwakifasi fii, nöö lesi de hiniwan juu baka (Luku palaklafu 15)

15 Boiti di lesi di u musu ta lesi di Bëibel hiniwan daka, u musu ta lei soni u di Bëibel a dee woto buku fuu tu. Dee buku aki sa dë Di Hei Wakitimawosu ku di Ontwaakt! Gaansë u dee woto dee dë a dee buku aki ta lei unfa u sa djeesi Jehovah a dee fasi fëën, söseei unfa u sa basi dee suwakifasi fuu. Kandë u sa feni woto nasö Bëibel tëkisi dee sa heepi u. U sa maaka dee Bëibel tëkisi nasö u sa suku dee woto buta a wan kamian, sö taa u sa ta lesi de hiniwan juu baka.

16. Faandi mbei wa musu lasi hati ee wa sa tooka dee fasi fuu hesi kumafa u bi o kë ën?

 16 Wan sëmbë abi ten fanöudu faa lei u djeesi Jehovah a dee fasi fëën. Fëën mbei ee i ta si kuma ja tooka soni tjika a i libi kumafa i bi o kë, nöö i musu abi pasensi. Di fosu soni di i musu du, hën da i musu duwengi iseei fii du andi di Bëibel ta taki. Ma möön i ta pakisei andi Jehovah kë fii du, söseei möön i ta du dee soni dë, möönmöön an o ta taanga da i fii ta pakisei kumafa Jehovah ta pakisei. Söseei an o ta taanga da i fii ta du bunu soni tu.​—Psalöm 37:31; Nöngö 23:12; Galasia 5:16, 17.

PAKISEI DI GAAN BUNU TEN DI WOO FENI A DI TEN DI TA KO

17. Un bunu ten u sa dë ta wakiti ee u ta hoi useei a Jehovah?

17 U dë seei ta wakiti di ten ka wa o dë zöndu libisëmbë möön, söseei ka woo sa dini Jehovah u teego. A di ten dë an o dë fuu ta feti ku dee suwakifasi fuu möön, nöö an o taanga da u sö möön u djeesi Jehovah. Ma nöunöu u sa ta dini Jehovah u di a mbei Jesosi ko dëdë paka u dee zöndu fuu. Hii fa u da zöndu libisëmbë, tökuseei u sa ta du soni di ta kai ku Jehovah, ee u ta mbei taanga möiti u tooka di fasi fa u ta libi, söseei te u ta libi ku dee soni dee a ta lei u a di Bëibel.

18, 19. Unfa u sa dë seiki taa di Bëibel abi di kaakiti u heepi u fuu sa ta tooka di libi fuu nöömö?

18 Kevin bi du hii soni di a bi sa du, u lei fa a musu duwengi hënseei u hati fëën an ta boonu möön. A bi ta pakisei fundu u dee soni dee a bi ta lesi a di Bëibel, nöö a bi mbei taanga möiti seei u tooka di fasi fa a bi ta libi. Söseei a bi tei dee lai di woto baaa ku sisa bi dëën. Hii fa a bi tei wantu jaa ufö Kevin bi sa tooka, tökuseei bakaten a bi ko toon wan dinai a di kemeente. Nöö söwan 20 jaa kaa a ta dini kuma wan gaanwomi. Ma te kuma tide a sabi taa a musu ta basi dee suwakifasi fëën go dou.

19 Leti kumafa Kevin bi sa tooka di fasi fa a bi ta libi, sö nöö useei sa du ën tu. Te u du sö, nöö möönmöön u ku Jehovah o ko dë gaan mati (Psalöm 25:14). Nöö te u ta du hii soni di u sa, u tooka di libi fuu faa kai ku Jehovah, nöö a o heepi u. U sa dë seiki taa di Bëibel sa heepi u fuu sa ta tooka di fasi fa u ta libi nöömö.​—Psalöm 34:8.

^ [1] (palaklafu 1) Di në aki tooka.