Vrati se na sadržaj

11. MART 2013.
TURSKA

UN kažu da Turska mora da poštuje savest svojih građana

UN kažu da Turska mora da poštuje savest svojih građana

Milionima hrišćana savest ne dozvoljava da nose oružje – i mnoge zemlje poštuju tu odluku. Prema odluci Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, i turski građani zaslužuju istu slobodu.

Ovaj Savet je 29. marta 2012. doneo odluku u korist dva turska državljana, Dženka Atasoja i Arde Sarkuta. Obojica su Jehovini svedoci koji su odbili vojnu službu zbog svojih verskih uverenja.

Gospodin Atasoj i gospodin Sarkut su više puta podnosili žalbu i objasnili svoju odluku na temelju savesti, nudeći da obavljaju civilnu službu koja nije u nadležnosti vojske. Međutim, njih dvojica su neprestano bila prisiljavana da služe vojsku. Gospodin Sarkut je ostao bez posla nakon što je vojska zapretila da će podići krivične prijave protiv univerziteta u kom je radio kao asistent.

U odluci Saveta stoji da je pravo na odbijanje vojne službe zbog prigovora savesti „sastavni deo prava na slobodu misli, savesti i veroispovesti“, koje se garantuje članom 18 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Nadalje, Savet je rekao da na osnovu tog prava „svaka osoba može odbiti služenje vojnog roka ako to nije u skladu s njenim verskim ubeđenjima“.

Ova odluka je doneta ubrzo nakon dve slične odluke Evropskog suda za ljudska prava. U jednoj od te dve odluke stoji da je „nepostojanje alternative za vojnu službu u Turskoj u suprotnosti s pravom na prigovor savesti koje se garantuje Evropskom konvencijom za ljudska prava“.

Odbijanje služenja vojske zbog prigovora savesti staro je koliko i samo hrišćanstvo. U svojoj knjizi The Rise of Christianity, Ernest Barns je napisao: „Pažljivo istraživanje svih dostupnih informacija [pokazuje] da do vremena Marka Aurelija [rimskog imperatora koji je vladao od 161. do 180. n. e.] nijedan hrišćanin nije postao vojnik i nijedan vojnik nije ostao u vojnoj službi nakon što bi postao hrišćanin.“