Vrati se na sadržaj

TURSKA

Kratak pregled: Turska

Kratak pregled: Turska

Jehovini svedoci u Turskoj postoje od 1931. Progonstvo su trpeli sve do kraja 1980-ih. Nakon toga, vlasti su s vremenom promenile svoj stav i dozvolile im da učestvuju u verskim aktivnostima, ali im nisu odobrile zahteve za registraciju. Situacija se promenila u julu 2007, kada su Jehovini svedoci dobili povoljne presude na turskim sudovima i bili zvanično registrovani. Danas Svedoci sa izvesnom merom slobode mogu održavati sastanke i učestvovati u verskim aktivnostima.

Ipak, turska vlada ne priznaje pravo na prigovor savesti na služenje vojske. Zato Jehovini svedoci koji zbog prigovora savesti odbijaju da služe vojsku već godinama doživljavaju probleme. Uvek iznova im stižu pozivi za vojsku, zatim su sudski gonjeni i na kraju dobijaju velike novčane i zatvorske kazne. Evropski sud za ljudska prava je od 2011. tri puta presudio u korist Svedoka, a Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava je 2012. doneo povoljnu odluku u vezi sa ovim pitanjem. Međutim, Turska i dalje progoni mlade Svedoke koji odbijaju da služe vojsku.

Turska je 2003. izmenila urbanistički zakon kako bi dozvolila neislamskim manjinama da grade i poseduju svoje verske objekte. Međutim, opštinske vlasti i domaći sudovi po ustaljenoj praksi odbijaju da Dvoranama Kraljevstva Jehovinih svedoka odobre status verskog objekta. Dva ovakva slučaja trenutno se rešavaju na Evropskom sudu za ljudska prava.