Vrati se na sadržaj

11. JUN 2014.
TURSKA

Evropski sud za ljudska prava presudio u korist četiri turska državljanina koji su uložili prigovor savesti

Evropski sud za ljudska prava presudio u korist četiri turska državljanina koji su uložili prigovor savesti

Evropski sud za ljudska prava je 3. juna 2014. jednoglasno presudio da je Turska prekršila Evropsku konvenciju * kada je osudila četvoricu Jehovinih svedoka jer su zbog prigovora savesti odbili da služe vojsku. Čalar Buldu, Bariš Germez, Ersin Elgin i Nevzat Umdu odbili su da služe vojni rok jer se čvrsto drže svojih uverenja. U presudi ovog suda stoji: „Za mere koje su preduzete protiv podnosilaca tužbe [...] nema mesta u demokratskom društvu koje je prihvatilo 9. član Konvencije.“

Ova četvorica Svedoka su 17. marta 2008. podnela tužbu Evropskom sudu protiv turskih vlasti (Buldu i ostali protiv Turske). U toj tužbi su naveli da Turska ne poštuje njihovu slobodu veroispovesti zato što ih uvek iznova izvodi pred sud i kažnjava jer odbijaju da služe vojni rok. Oni su ukupno dobili više od 30 poziva za vojsku i proveli preko šest godina u civilnom i vojnom zatvoru.

Presuda Evropskog suda glasi: „Nema sumnje da su ovi Jehovini svedoci uložili prigovor savesti na vojnu obavezu zbog svojih verskih ubeđenja. Sud je uveren da višestruko osuđivanje ovih ljudi [...] kao i neprestano krivično gonjenje [...] doprinose kršenju njihovog prava na slobodno ispovedanje vere, koje je zagarantovano 9. članom Konvencije.“

Bariš Germez

Ovo je treća presuda protiv Turske u slučajevima s prigovorom savesti. Ovaj sud je prethodne dve presude doneo u korist Fetija Demirtaša 2012. godine i Junuza Erčepa 2011. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava je tokom 2012. presudio u korist još dva Svedoka u Turskoj, Dženka Atasoja i Arde Sarkuta, koji su takođe zbog prigovora savesti odbili da služe vojsku.

U Evropi je do prekretnice za ovo pravno pitanje došlo 7. jula 2011, kada je Veliko veće Evropskog suda za ljudska prava donelo presudu u slučaju Bajatjan protiv Jermenije. Tom prilikom je Evropski sud prvi put zaključio da 9. član Evropske konvencije štiti pravo na prigovor savesti na služenje vojske. Ova presuda obavezuje sve države članice Saveta Evrope da poštuju pravo na prigovor savesti. Presuda u slučaju Bajatjan, tri presude Evropskog suda protiv Turske, kao i druge slične presude ovog suda, obavezuju Tursku i ostale države članice da preispitaju svoje ophođenje prema onima koji ulažu prigovor savesti i da usklade svoje zakone sa onim što je zagarantovano Konvencijom.

Džejms Endrik, jedan od advokata ova četiri Svedoka, rekao je: „Iako se u Turskoj nijedan Svedok trenutno ne nalazi u zatvoru zbog prigovora savesti, vlast i dalje pokreće sudske procese protiv mladih Svedoka koji zbog prigovora savesti odbijaju da služe vojsku. Nadamo se da će nedavno doneta presuda u slučaju Buldu i ostali protiv Turske podstaći turske vlasti da poštuju osnovno ljudsko pravo na slobodu savesti.“

^ odl. 2 Član 3: zabrana mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja; član 6: pravo na pravično suđenje; član 9: sloboda misli, savesti i veroispovesti.