Vrati se na sadržaj

Braća sede pored puta čekajući prevoz kako bi otišli na sigurno

2. JANUAR 2024.
SUDAN

Zbog sukoba u Sudanu, braća su ponovo primorana da beže

Zbog sukoba u Sudanu, braća su ponovo primorana da beže

Braća nose bolesnog brata dok beže u Vad Madani

Dana 15. decembra 2023, sukob koji je izbio između dve oružane frakcije u Kartumu, glavnom gradu Sudana, proširio se i na drugi najveći grad u toj zemlji, Vad Madani. Kao što je već bilo rečeno na sajtu jw.org, kada je u aprilu 2023. izbio sukob u Kartumu, mnoga naša braća i sestre su pobegli u Vad Madani, koji se nalazi oko 170 kilometara jugoistočno od Kartuma. Međutim, preko 150 njih je primorano da ponovo beže na sigurno.

Posledice koje su pretrpeli naša braća i sestre

  • Niko od naše braće i sestara nije povređen niti je izgubio život

  • Najmanje 158 braće i sestara je moralo da napusti svoj dom. Neki su pobegli u obližnje gradove ili države

  • 10 braće i sestara, kao i neki članovi njihovih porodica koji nisu Svedoci, ostali su u Vad Madaniju

Pružanje pomoći

  • Pokrajinski nadglednici i tamošnje starešine pružaju duhovnu pomoć ugroženima

  • Odbori za humanitarnu pomoć u Sudanu i okolnim zemljama i dalje organizuju pružanje pomoći i obezbeđuju neophodne stvari kao što su hrana, lekovi i sklonište

Sedmoro krštenih na kongresu u Vad Madaniju samo nekoliko dana pre nego što je izbio oružani sukob

Zanimljivo je da samo nedelju dana pre nego što je izbio sukob u Vad Madaniju, podružnica u Istočnoj Africi je organizovala da oni koji su napustili svoj dom gledaju snimak Regionalnog kongresa „Budite strpljivi“ na arapskom jeziku. Među skoro 200 prisutnih je bilo 145 braće i sestara koji su pobegli iz Kartuma. Mnogi su izrazili zahvalnost za pravovremenu duhovnu hranu koju su dobili. Posebno ih je ohrabrila drama „Pusti da te Jehova vodi“ u kojoj je prikazana situacija dosta slična njihovoj. Osim toga, na kongresu se krstilo sedam osoba.

Molimo se za našu braću i sestre u Sudanu da se hrabro drže u ovim teškim okolnostima. Jedva čekamo vreme kada će Jehova prekinuti ratove po celoj zemlji (Psalam 46:9).