Vrati se na sadržaj

RUSIJA

Zatvoreni zbog svojih verovanja – Rusija

Zatvoreni zbog svojih verovanja – Rusija

Savremena istorija Jehovinih svedoka u Rusiji je priča o nepravdi i progonstvu. Veći deo 20. veka, ruske vlasti maltretiraju Svedoke, iako su poznati kao miroljubivi građani koji poštuju zakone. Sovjetski Savez je želeo da ih primora da prihvate sovjetsku ideologiju. Nije im bilo dozvoljeno da imaju Bibliju ili biblijsku literaturu. Bili su pod stalnom prismotrom i svoje verske sastanke su morali da održavaju u tajnosti. Da su bili otkriveni, usledile bi batine ili duge zatvorske kazne. Vlasti su na hiljade njih prognale u Sibir.

Međutim, 1991. godine je došlo do promene kada je ruska vlast zvanično priznala Jehovine svedoke pa su sa svom slobodom mogli da ispovedaju svoju veru. Nažalost, to nije dugo potrajalo.

Protivljenje i progonstvo je ponovo uzelo maha 2009. kada je Vrhovni sud Rusije podržao odluku jednog nižeg suda da se jedna skupština Jehovinih svedoka proglasi „ekstremističkom“. Nakon više godina pravnih borbi, aprila 2017. Vrhovni sud Rusije je naložio da se ugase sva pravna tela Jehovinih svedoka zbog navodnih ekstremističkih aktivnosti. Ruske vlasti su odmah konfiskovale svu njihovu imovinu, zatvorile njihova mesta za sastajanje, a njihovu literaturu proglasile „ekstremističkom“.

Osim napada na pravna tela Jehovinih svedoka, ruske vlasti su se ustremile i na Jehovine svedoke kao pojedince. Čak su i njihova privatna okupljanja na kojima su razgovarali o Bibliji tumačili kao aktivnosti zabranjene organizacije. Počinju nasilni pretresi njihovih domova i policija ih maltretira tokom saslušanja. Usledila su hapšenja Svedoka svih uzrasta, kako muškaraca tako i žena. Mnogi od njih su proglašeni krivima i osuđeni na zatvorske kazne ili kućni pritvor.

Od zabrane koja je stupila na snagu aprila 2017. stotine Svedoka je poslato u istražni zatvor ili zatvor pod optužbom da su ekstremisti. Dana 17. aprila 2024. bilo ih je 123 u zatvoru.

Reakcija javnosti na okrutno postupanje Rusije prema Jehovinim svedocima

U Rusiji se Svedoci i dalje proglašavaju ekstremistima i pored međunarodnih apela da se prekine sa nemilosrdnim progonom. Sudovi i posmatrači sa strane koji su dobro upućeni u situaciju u Rusiji osuđuju tamošnje vlasti zbog toga što ne odustaju od progona Jehovinih svedoka.

Evropski sud za ljudska prava: U utorak 7. juna 2022, Evropski sud za ljudska prava doneo je značajnu presudu u korist Jehovinih svedoka (Verska zajednica u Taganrogu i drugi protiv Rusije, br. 32401/10 i 19 drugih). Osudio je Rusiju zbog progonjenja Svedoka i proglasio je krivom za neosnovano uvođenje zabrane ovoj verskoj zajednici 2017. Rusiji je naloženo da „preduzme potrebne mere kako bi se prekinuli svi krivični postupci koji se trenutno vode protiv Jehovinih svedoka i da [...] oslobodi [...] Jehovine svedoke koji su zatvoreni“. Takođe joj je naloženo da vrati svu konfiskovanu imovinu ili da za nju plati odštetu u visini od skoro 60 miliona evra, kao i da plati naknadu na ime nematerijalne štete u iznosu od preko 3 miliona evra.

Pismo generalne sekretarke Saveta Evrope: U pismu od 9. decembra 2022. upućenom ruskom ministru spoljnih poslova, Marija Pejčinović Burić je napisala: „U vezi sa slučajevima Jehovini svedoci iz Moskve i drugi i Krupko i drugi, koji su uključivali zabranjivanje aktivnosti verske zajednice podnosilaca žalbe, raspuštanje mirnog verskog skupa i lišavanje slobode nekih učesnika, Komitet snažno podstiče vlasti da ukinu zabranu aktivnosti organizacije Jehovinih svedoka i da prekinu sve krivične postupke koji se vode protiv njih.“

Odluka Komiteta ministara Saveta Evrope: Na sastanku održanom u septembru 2023, Komitet ministara je „sa najvećom zabrinutošću [zapazio] da su ruske vlasti u potpunosti i namerno ignorisale nedvosmislene odluke [Evropskog suda za ljudska prava] po članu 46 Evropske konvencije, kao i operativni deo presude Verska zajednica u Taganrogu i drugi, posebno kada je reč o [...] oslobađanju Jehovinih svedoka iz zatvora.“ Zbog toga što se Rusija nije povinovala ovim odlukama, Komitet ministara je „odlučio da skrene pažnju na ovu grupu slučajeva Komitetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Radnoj grupi za proizvoljno zatvaranje Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, kao i drugim međunarodnim organizacijama koje se bave problemom proganjanja Jehovinih svedoka u Ruskoj Federaciji, s ciljem da se Ruska Federacija podloži zahtevima pomenutih presuda.“

Primeri nedavnih surovih presuda

 • Dana 25. januara 2024, Sona Olopova, 37-godišnja udata žena, osuđena je na dve godine prinudnog rada u kaznenoj ustanovi. Dok izdržava kaznu, ona će morati da živi u objektima te ustanove u Samarskoj oblasti.

 • U julu 2018, naoružani policajci su provalili u stan gde su Dmitrij i Jelena Barmakin brinuli o Jeleninoj devedesetogodišnjoj baki. Oboje su odvedeni u svoj rodni grad, Vladivostok, gde je Dmitrij uhapšen. Naredne godine je protiv njega pokrenut krivični postupak pod optužbom „organizovanja aktivnosti ekstremističke organizacije“. Dana 6. februara 2024, Viši sud je podržao presudu izrečenu protiv njega. On je iz sudnice odmah sproveden u zatvor na odsluženje kazne od osam godina. Protiv Jelene je takođe pokrenut krivični postupak zbog njene vere.

 • Aleksandra Čagana, 53-godišnjeg oženjenog čoveka, Centralni okružni sud u Toljatiju, u Samarskoj oblasti, proglasio je krivim i osudio na osam godina zatvora. To je jedna od najdužih zatvorskih kazni koje su izrečene nekom Jehovinom svedoku u Rusiji. Dana 29. februara 2024, kada je izrečena presuda, on je iz sudnice sproveden u zatvor i trenutno se nalazi u kaznenoj ustanovi br. 4 u Samarskoj oblasti.

 • Jedan sud u Irkutskoj oblasti u istočnom Sibiru devetoricu Jehovinih svedoka proglasio je krivima za ekstremizam. Dana 5. marta 2024, njih devetorica, od kojih najstariji ima 72 godine, osuđeni su na zatvorske kazne, a najduža od njih je u trajanju od sedam godina. Krivični postupci protiv njih pokrenuti su u oktobru 2021, kada je izvršen pretres njihovih domova. U vreme izricanja kazne, jedan od osuđenih, Jaroslav Kaljin, već je proveo više od dve godine u istražnom zatvoru. On kaže da je tamo bilo strašno i da su boravili „u najgorim mogućim ćelijama i uslovima“.

Napori da se okonča nepravedno zatvaranje

Jehovini svedoci širom sveta su veoma potreseni zbog toga kako Rusija okrutno postupa s njihovim suvernicima. Milioni Svedoka iz mnogih zemalja su slali pisma ruskim zvaničnicima i molili ih da oslobode zatvorene Svedoke. Advokati Svedoka su se žalili i višim i nižim ruskim sudovima i podneli brojne molbe Evropskom sudu za ljudska prava. Jehovini svedoci su takođe uputili žalbe Savetu UN za ljudska prava i Radnoj grupi UN za proizvoljno pritvaranje, a poslali su i izveštaje međunarodnim organizacijama koje prate kršenje ljudskih prava. Jehovini svedoci će i dalje davati sve od sebe da podignu svest o tome kroz šta prolaze njihovi suvernici u Rusiji ne bi li se nekako zaustavilo ovo strašno versko progonstvo.

Pregled događaja

 1. 17. april 2024.

  Ukupno 123 Svedoka je u zatvoru.

 2. 24. oktobar 2023.

  Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava izdao je dva dokumenta koja se odnose na verske zajednice u Elisti i Abinsku. U oba slučaja, Komitet je zaključio da je Rusija prekršila pravo Jehovinih svedoka po Članu 18.1 („pravo na slobodu izražavanja misli, savesti i veroispovesti“) i Člana 22.1 („pravo na slobodu udruživanja“) Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Ove presude potvrđuju da u njihovim publikacijama nema ničega što bi podsticalo na mržnju ili nasilje.

 3. 7. jun 2022.

  Evropski sud za ljudska prava doneo istorijsku odluku, Verska zajednica u Taganrogu i drugi protiv Rusije, kojom osuđuje Rusiju zbog lošeg tretmana Jehovinih svedoka.

 4. 12. januar 2022.

  Rusko ministarstvo pravde je dodalo aplikaciju JW Library na Federalni spisak ekstremističkog materijala. To je prva zabranjena aplikacija u Rusiji, a za sada i jedina.

 5. 27. septembar 2021.

  Gradski sud u Sankt Peterburgu odbacio je žalbu na odluku od 31. marta 2021, kojom je aplikacija JW Library proglašena ekstremističkom, a njeno korišćenje zabranjeno na teritoriji Rusije i Krima. Ovim je prvobitna presuda odmah stupila na snagu.

 6. 26. april 2019.

  Radna grupa UN za proizvoljno pritvaranje zaključila je da su prekršena prava Dmitrija Mihajlova i pozvala je Rusiju da okonča progon Jehovinih svedoka.

 7. 20. april 2017.

  Vrhovni sud Ruske Federacije doneo presudu o ukidanju administrativnog centra i 395 pravnih tela Jehovinih svedoka.