Vrati se na sadržaj

5. MAJ 2022.
MALAVI

Objavljen grčki deo biblijskog prevoda Novi svet na jeziku čijao

Objavljen grčki deo biblijskog prevoda Novi svet na jeziku čijao

U nedelju 24. aprila 2022, brat Frank Madsen, član Odbora podružnice u Malaviju, objavio je izlaženje grčkog dela biblijskog prevoda Novi svet u digitalnom formatu na jeziku čijao. Unapred snimljen program je putem satelitske televizije, sajta JW Stream i uređaja JW Box pratilo više od 148 000 ljudi. Štampani primerci ovog prevoda biće dostupni kasnije.

Na jeziku čijao je 2014. objavljen jedan prevod cele Biblije. Međutim, u njemu neki stihovi nisu tačno prevedeni, a ne pojavljuje se ni Božje ime Jehova, premda se ono na hiljade puta nalazi u izvornom tekstu.

Objekti isturenog prevodilačkog odeljenja za jezik čijao u Namveri, oblast Mangoči

Zbog toga je mnogim objaviteljima bilo teško da koriste taj prevod u službi propovedanja. Jedan prevodilac je rekao: „Umesto da objašnjavamo ljudima koliko je Božje ime važno, mi smo morali da im objašnjavamo zašto se ono ne nalazi u Bibliji.“ Na primer, u jednom prevodu na jeziku čijao, u Mateju 22:44 piše: „Gospod je rekao mom Gospodu.“ Međutim, u prevodu Novi svet stoji: „Jehova je rekao mom Gospodu.“

Govoreći o značaju ovog novog prevoda, jedan prevodilac kaže: „Pošto je grčki deo biblijskog prevoda Novi svet jasan i razumljiv, ljudi odmah razumeju smisao i motivisani su da primene ono što su saznali.“

Radujemo se što će ovaj novi prevod pomoći milionima ljudi koji govore jezikom čijao da saznaju da se „Svevišnji nad celom zemljom“ zove Jehova i da se približe njemu (Psalam 83:18).