Vrati se na sadržaj

29. MAJ 2020.
MALAVI

Milioni ljudi u Malaviju prate naše sastanke preko radija i televizije

Milioni ljudi u Malaviju prate naše sastanke preko radija i televizije

Odbor podružnice u Malaviju organizovao je da se program naših sastanaka emituje na lokalnim radio i televizijskim stanicama. Taj program ne prate samo naša braća i sestre. U Malaviju ima više od 100 000 Jehovinih svedoka, ali oni koji se bave procenom gledanosti kažu da svakog vikenda dva miliona ljudi prati naš program preko televizije, a osam miliona preko radija.

Kao i u mnogim drugim zemljama, naša braća u Malaviju trenutno ne održavaju sastanke u našim dvoranama zbog preporuka o držanju fizičke distance. Skoro svi objavitelji imaju pristup radiju ili televiziji. Tako sastanak mogu pratiti čak i braća i sestre koji nemaju internet niti mogućnost da koriste aplikacije za video-pozive.

Program se prikazuje na čeva jeziku, koji zna većina stanovništva. Celokupan program se simultano prevodi na malavijski znakovni jezik. U okviru njega se osim javnog predavanja emituju naši kratki filmovi ili dramsko čitanje Svetog pisma. Na kraju su gledaoci i slušaoci pozvani da posete naš veb-sajt jw.org na kome mogu dobiti više informacija i na drugim jezicima.

Zahvaljujući tome što se program emituje na ovakav način, uklonjene su neke predrasude o Jehovinim svedocima. Jedan čovek je napisao: „Tokom proteklih nedelja na radiju sam slušao neke vaše propovedi. One pobijaju laži koje ljudi šire o vama. Vaše propovedi dopiru do srca i po tome se veoma razlikuju od onih koje imaju druge crkve.“ Taj čovek i njegova porodica počeli su da proučavaju Bibliju s Jehovinim svedocima.

Avgustin Semo, koji služi u Odeljenju za odnose s javnošću u Malaviju, kaže: „Ovi programi su mnogo pomogli našoj braći i sestrama da u duhovnom pogledu sačuvaju dobre navike. Posredstvom njih mnogi su se upoznali sa našim verovanjima, koja se zasnivaju na Bibliji. Kada se situacija u Malaviju bude normalizovala, nadamo se da će nam se mnogi pridružiti na sastancima u našim dvoranama.“

Drago nam je što naša braća, kao i drugi ljudi u Malaviju, dobijaju kvalitetnu duhovnu hranu u ovim teškim vremenima. Zato još više cenimo „vernog roba“, koji se trudi da svi budu poučeni istini iz Božje Reči (Matej 24:45).