Vrati se na sadržaj

11. AVGUST 2021.
MALAVI

Jevanđelje po Mateju objavljeno na malavijskom znakovnom jeziku

Jevanđelje po Mateju objavljeno na malavijskom znakovnom jeziku

Brat Mark Hačinson, član Odbora podružnice u Malaviju, 8. avgusta 2021. objavio je prevod Jevanđelja po Mateju na malavijskom znakovnom jeziku. Ovo je prva biblijska knjiga ikada objavljena na tom jeziku.

Ova biblijska knjiga je objavljena tokom snimljenog programa koji je putem interneta prenošen na području koje nadgleda podružnica u Malaviju. Program je takođe emitovan putem lokalne televizijske i radio stanice.

Prva skupština na znakovnom jeziku osnovana je u Lilongveu 2005. godine. Zatim se 2009. počelo s prevođenjem publikacija na malavijski znakovni jezik. Od tada su ukupno 34 publikacije prevedene na ovaj jezik. Danas u Malaviju ima pet prevodilačkih timova u kojima radi 21 prevodilac.

Jedan od prevodilaca koji je gluv i koji je radio na ovom projektu rekao je: „Mnogo nam je značilo to što smo u našim publikacijama imali prevedene neke biblijske stihove. Ali sada imamo i kontekst tih biblijskih stihova, što će nam biti od koristi tokom ličnog proučavanja i u službi propovedanja.“

Koliko je ovaj prevod jasan možemo videti u načinu na koji je stih iz Mateja 22:44 preveden na znakovni. Jedan od prevodilaca je rekao: „U drugim prevodima Biblije u ovom stihu stoji: ’Gospod je rekao mom Gospodu.‘ Zbog toga su neki verovali da su Jehova i Isus jedna osoba. U ovom prevodu je jasno da se Jehova obraća Gospodu Isusu.“

Molimo se da ovaj prevod pomogne našoj braći i sestrama u Malaviju da ojačaju svoje prijateljstvo sa Jehovom, sa onim od koga dolazi „svaki savršen poklon“ (Jakovljeva 1:17).