Vrati se na sadržaj

Braća i sestre na Madagaskaru dobili su Jevanđelje po Mateju na jezicima (sleva nadesno) tandroj, tankarana i vezo

19. JANUAR 2024.
MADAGASKAR

Jevanđelje po Mateju objavljeno na tri jezika na Madagaskaru

Jevanđelje po Mateju objavljeno na tri jezika na Madagaskaru

Dana 7. januara 2024, tokom posebnih sastanaka održanih na više lokacija na Madagaskaru, objavljeno je Jevanđelje po Mateju na jezicima tandroj, tankarana i vezo. Svi prisutni su dobili štampani primerak ovog prevoda, a istog dana je bio dostupan i u elektronskom formatu.

Tandroj

Brat Pol Rahajanirina, član Odbora podružnice na Madagaskaru, objavio je izlaženje Jevanđelja po Mateju na jeziku tandroj pred 442 prisutnih u Dvorani Kraljevstva u gradu Ambovombe. Program je putem video-veze pratio još 681 gledalac. Trenutno 662 braće i sestara služi u 25 skupština i grupa na jeziku tandroj širom Madagaskara.

Tankarana

Brat Roland Rafalibera, član Odbora podružnice, objavio je izlaženje Jevanđelja po Mateju na jeziku tankarana. Poseban program koji je održan u Kongresnoj dvorani u gradu Anciranana pratilo je 904 braće i sestara, a još 1 218 njih je program pratilo putem video-veze. Preko 1 000 objavitelja na Madagaskaru služi u 28 skupština i grupa na jeziku tankarana.

Vezo

Brat Kristofer Tomas, član Odbora podružnice, objavio je izlaženje Jevanđelja po Mateju na jeziku vezo tokom posebnog sastanka održanog u Dvorani Kraljevstva u gradu Tolijara. U dvorani je bilo oko 1 290 braće i sestara, a 305 njih je program pratilo putem video-veze. Ukupno 706 objavitelja služi u 20 skupština i grupa na jeziku vezo.

Iako je program održan na različitim lokacijama, naša braća i sestre su sličnim rečima izrazili zahvalnost za jasan, tačan i lako razumljiv prevod Matejevog jevanđelja na svom jeziku.

Zahvalni smo Jehovi što su naša braća na Madagaskaru koja govore jezike tandroj, tankarana i vezo dobili ovaj novi prevod, pomoću kog će moći da hvale Boga i da zadovolje svoje duhovne potrebe (Matej 5:3).