Vrati se na sadržaj

Snažni udari vetra usled ciklona Batsirai pogodili su jugoistočnu obalu Madagaskara i prouzrokovali velike poplave i ogromnu štetu

17. FEBRUAR 2022.
MADAGASKAR

Ciklon Batsirai pogodio Madagaskar

Ciklon Batsirai pogodio Madagaskar

U nedelju 6. februara 2022, ciklon Batsirai je pogodio jugoistočnu obalu Madagaskara. Udari vetra su dostizali 235 kilometara na čas. Ova razorna oluja je uzrokovala velike poplave i nanela ogromnu štetu, pa je na hiljade ljudi moralo da napusti svoj dom.

Posledice koje su pretrpeli naša braća i sestre

  • Niko od naše braće i sestara nije poginuo

  • 407 objavitelja je moralo da napusti svoj dom

  • 35 kuća je pretrpelo manja oštećenja

  • 19 kuća je ozbiljno oštećeno

  • 35 kuća je uništeno

  • 4 Dvorane Kraljevstva su pretrpele manja oštećenja

Pružanje pomoći

  • Da bi se organizovalo pružanje pomoći, Odbor podružnice je formirao 20 Odbora za humanitarnu pomoć

  • Pokrajinski nadglednici i starešine pomažu braći u duhovnom pogledu, a obezbeđen im je i smeštaj, hrana i sve drugo što im je potrebno

  • Pružanje pomoći se obavlja u skladu sa svim merama zaštite protiv širenja koronavirusa

Uvereni smo da će Jehova biti „sigurno utočište“ našoj braći i sestrama u ovom teškom periodu (Psalam 18:2).