Vrati se na sadržaj

Braća i sestre svih rasa zajedno na kongresu u Johanesburgu, u Južnoafričkoj Republici 1974. Umetnuta slika: bedž sa Međunarodnog kongresa „Božanska pobeda“

5. JANUAR 2024.
JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA

„Božanska pobeda“ nad segregacijom u Južnoafričkoj Republici pre pedeset godina

„Božanska pobeda“ nad segregacijom u Južnoafričkoj Republici pre pedeset godina

U nedelju 6. januara 1974. u Južnoafričkoj Republici je na stadionu Rand u Johanesburgu održan kongres Jehovinih svedoka od istorijskog značaja. Bio je to Međunarodni kongres „Božanska pobeda“, na čijem se završnom delu okupilo 33 408 osoba različitih rasa. Ove godine se navršava 50 godina od tog događaja.

Zbog aparthejda je od 1948. u Južnoafričkoj Republici zakonom bila propisana rasna segregacija. To je uticalo na način na koji su Jehovini svedoci održavali sastanke i kongrese. Brat Alfred Pacvana, koji sad služi kao član Odbora podružnice u Južnoafričkoj Republici, imao je deset godina 1974. On se priseća: „Tokom aparthejda, vrlo retko su mogli da se vide ljudi različitih rasa na okupu.“

Međunarodni kongres je održan od 2. do 6. januara 1974. Zbog zakona o rasnoj segregaciji, nije bilo moguće održati čitav program na jednoj lokaciji sa publikom u kojoj će biti pripadnici svih rasa. Zato su se prva četiri i po dana kongresa prisutni okupljali u manjim grupama na zasebnim lokacijama, podeljeni po jeziku i rasnoj pripadnosti. Međutim, braća su dobila dozvolu da u nedelju po podne sve njih pozovu na završni deo programa na stadionu Rand, jedinom objektu u Jonahesburgu na kom je bilo dozvoljeno okupljanje ljudi različitih rasa.

U nedelju su oko podneva delegati sa različitih lokacija počeli da pristižu na stadion Rand. Dolazili su autobusima, kolima i vozom. Program je održan na engleskom, a simultano je prevođen na afrikans, portugalski, sesoto i zulu.

Autobusi i druga vozila kojima je preko 33 000 delegata stiglo na stadion Rand u nedelju po podne 6. januara 1974, na završni deo programa Međunarodnog kongresa „Božanska pobeda“

Članovi Odbora podružnice koji su prisustvovali istorijskom kongresu 1974: Alfred Pacvana (levo) i Kit Vigil (desno)

Ubrzo je stadion bio pun i mnogi su tokom programa morali da stoje. Brat Kit Vigil, koji takođe služi u Odboru podružnice u Južnoafričkoj Republici, imao je tada 23 godine. On kaže: „Bilo je neverovatno. Jehova je odgovorio na naše molitve da svi budemo zajedno. Imali smo istu veru i vodili se istim načelima, a tih pola dana nas ni zakon o segregaciji nije razdvajao. Osećao sam da smo svi u jedinstvu kao braća i sestre.“

U vreme kada je održan Međunarodni kongres „Božanska pobeda“ 1974, u Južnoafričkoj Republici je bilo oko 25 000 objavitelja. Danas u ovoj zemlji oko 100 000 braće i sestara ujedinjeno služi Jehovi. U Južnoafričkoj Republici su od 1974. održani mnogi međunarodni kongresi. Najsvežiji primer je kongres 2019. pod motom „Ljubav nikada ne prestaje“, kom je prisustvovalo skoro 60 000 ljudi različitog porekla.

Skoro 60 000 ljudi je prisustvovalo međunarodnom kongresu 2019. u Johanesburgu, u Južnoafričkoj Republici. Umetnuta slika: bedž na kom je istaknuta tema kongresa, „Ljubav nikada ne prestaje“

Lepo je podsetiti se ovog nezaboravnog kongresa, koji je potvrdio da uz Boga možemo pobediti rasne i društvene podele. Srećni smo što smo deo ujedinjenog međunarodnog bratstva koje slavi Jehovu, našeg nepristrasnog Boga (Dela apostolska 10:34, 35).