Vrati se na sadržaj

7. NOVEMBAR 2023.
VESTI IZ SVETA

Stogodišnjica izdavanja Stražarske kule na portugalskom

Stogodišnjica izdavanja Stražarske kule na portugalskom

Brat Džordž Jang je 1923. stigao u Brazil kako bi osnovao podružnicu i organizovao propovedanje. U to vreme je časopis Stražarska kula i glasnik Hristove prisutnosti (sada Stražarska kula – glasnik Jehovinog Kraljevstva) bio dostupan samo na engleskom jeziku. Zato je brat Jang brzo organizovao prevođenje ovog časopisa na portugalski, kao i njegovo štampanje u lokalnoj štampariji. Tako je prvo izdanje Stražarske kule na portugalskom objavljeno u oktobru 1923. Tri godine kasnije, u podružnicu u Brazilu je stigla štamparska presa iz glavnog sedišta Jehovinih svedoka u Bruklinu, tako da su braća sama počela da štampaju časopise.

Levo: prva štamparska presa u podružnici u Brazilu. Desno: prvo izdanje Stražarske kule na portugalskom štampano u podružnici u Brazilu

Prvo izdanje Stražarske kule objavljeno 1925. u Portugalu

Godine 1925, dve godine nakon što je u Brazilu objavljeno prvo izdanje Stražarske kule na portugalskom, braća u Portugalu su počela da prevode Stražarsku kulu na portugalski koji se tamo govori. Pa ipak, braća su se 1933. suočavala sa sve žešćim protivljenjem nakon što je u toj zemlji zavladala diktatura. Nedugo zatim je obustavljeno prevođenje u Portugalu. U narednim decenijama su tamošnja braća i sestre koristili izdanje Stražarske kule koje se izdavalo u Brazilu. Sestra Izabel, koja je u tom periodu živela u Portugalu, kaže: „Umesto da se koncentrišem na razlike u gramatici i značenju nekih reči, svoje srce i um sam usmerila na pouku. Duboko sam zahvalna braći iz Brazila što su nam omogućila da imamo literaturu na portugalskom onda kada je nama u Portugalu to bilo otežano.“

Kada je 1961. bio dostupan celokupan biblijski prevod Novi svet na engleskom, odobreno je da se prevede na još šest jezika, uključujući i portugalski. Cilj prevodilačkog tima na portugalskom u Brazilu bio je da koristi jezik koji će biti razumljiv svima koji žive na tom govornom području, iako to nije bilo nimalo lako. Isti princip su decenijama primenjivali pri prevođenju Stražarske kule. Međutim, 2017. je odobreno da se ovaj časopis prevodi i na portugalski koji se govori u Brazilu i na portugalski koji se govori u Portugalu.

Iz gornjeg levog ugla u smeru kazaljke na satu: braća i sestre šire dobru vest koristeći Stražarsku kulu na portugalskom u Angoli, Brazilu, Portugalu i Mozambiku

Danas širom sveta otprilike 1,2 miliona objavitelja služi na portugalskom i procenjuje se da ima oko 260 miliona ljudi kojima je to maternji jezik i koji mogu čitati Stražarsku kulu na svom jeziku. Molimo se da oni, kao i mnogi drugi širom sveta, čuju o „veličanstvenim Božjim delima“ (Dela apostolska 2:11).