Vrati se na sadržaj

22. NOVEMBAR 2023.
INDIJA

Jevanđelje po Mateju objavljeno na nikobarskom jeziku

Jevanđelje po Mateju objavljeno na nikobarskom jeziku

Dana 10. novembra 2023, objavljeno je Jevanđelje po Mateju na nikobarskom jeziku. Prevod je objavljen na Regionalnom kongresu „Budite strpljivi“ održanom u gradu Port Bleru, na Andamanskim i Nikobarskim ostrvima, koja pripadaju Indiji. Tom kongresu je prisustvovalo 180 osoba. Ovaj prevod Biblije je odmah bio dostupan u digitalnom formatu, a uskoro će na raspolaganju biti i štampani primerci.

Andamanska i Nikobarska ostrva se nalaze u Indijskom okeanu i čine ih preko 800 ostrva i ostrvaca, od kojih je 31 nenaseljeno. Procenjuje se da od 430 000 stanovnika ovih ostrva, njih 30 000 govori nikobarski. Prva skupština na ovom jeziku osnovana je 2001. Danas na ovim ostrvima ima 129 objavitelja koji služe u tri skupštine.

Na nikobarskom jeziku postoji kompletan prevod Biblije, ali ime Jehova se ne koristi u Jevanđelju po Mateju, već samo u Psalmu 83:18 i u još nekoliko stihova. Osim toga, mnoge reči i izrazi su arhaični i nije ih lako razumeti. Međutim, ovaj nedavno objavljen prevod Matejevog jevanđelja ne samo što je jasan i lako razumljiv već je u njemu Božje ime vraćeno na 18 mesta, gde bi ono trebalo da stoji.

Sigurni smo da će ovaj novi prevod Matejevog jevanđelja pomoći mnogim dobrim ljudima s nikobarskog govornog područja da se približe Jehovi, onome koji je sve stvorio (Psalam 36:9).