Kratak pregled pravnog položaja Jehovinih svedoka u zemljama Evropske unije.