Zbog situacije u istočnom delu Ukrajine, život njenih stanovnika svakodnevno je ispunjen nesigurnošću i strahom. Sukob koji traje u ovom delu zemlje u velikoj meri pogađa i Jehovine svedoke. Oni se ne suočavaju samo sa neizvesnošću, već i sa ozbiljnom verskom diskriminacijom. Naoružane grupe zauzele su neke Dvorane Kraljevstva Jehovinih svedoka (njihova mesta za sastajanje). Svedocima su rekli da je jedina dozvoljena vera pravoslavna i da nameravaju da „iskorene Jehovine svedoke“ iz istočne Ukrajine.

Oduzimanje Dvorana Kraljevstva

U periodu od juna 2014. do novembra 2016, grupe naoružanih ljudi nasilno su oduzele 18 dvorana da bi ih koristile kao kasarne i u druge svrhe. Iako je većina dvorana oduzeta u periodu zaoštravanja sukoba 2014, neke su oduzete i nedavno.

Opljačkana Dvorana Kraljevstva u Simferopolskoj ulici broj 9, u Gorlivki

Ujutru 22. jula 2016, grupa Jehovinih svedoka iz Gorlovke sastala se u svojoj dvoranu u ulici Vitčiznjana 105-A kada je grupa naoružanih muškaraca upala u zgradu i naredila svima da odmah napuste dvoranu. Ti ljudi su ispremetali stvari u dvorani i odneli sav nameštaj i opremu. Ta dvorana je već bila oduzeta 29. novembra 2014, ali je vrlo brzo napuštena. Svedoci su je ponovo koristili za održavanje svojih sastanaka sve dok im ponovo nije bila oduzeta, 22. jula 2016.

Tri dana kasnije, naoružani ljudi su ušli u još jednu dvoranu u Gorlovki, u Simferopolskoj ulici broj 9. Odneli su sve iz te dvorane, uključujući i radijatore, a skinuli su i ogradu. Skupštine koje su se sastajale na tom mestu morale su da pronađu drugo mesto za svoje sastanke.

Odlučni da se sastaju

Neke skupštine čije su dvorane oduzete sastaju se u manjim grupama kako ne bi nepotrebno privlačile pažnju paravojnih jedinica. S druge strane, neki Svedoci putuju na sastanke u dvorane koje se nalaze van ratne zone. Problem im stvara loš prevoz i dodatni troškovi. Oni koji zbog godina ili lošeg zdravlja ne mogu da putuju, program slušaju preko telefona.

Prisustvovanje sastancima iziskuje dosta truda i propraćeno je mnogim poteškoćama. Ilija Kobel, portparol Jehovinih svedoka u Ukrajini, izjavio je: „Kao i njihove komšije, Svedoci koji žive u blizini tampon zone emotivno su iscrpljeni zbog čestih pucnjava i eksplozija. Osim toga, suočavaju se i sa ekonomskim problemima zbog rastućih cena i niskih primanja. Uprkos tome, Svedoci su čvrsto rešeni da se redovno sastaju sa svojim suvernicima.“

Neke dvorane vraćene Svedocima

Jehovini svedoci su zahvalni što ponovo mogu da koriste šest dvorana koje su im bile oduzete. Iako su zgrade oštećene, Svedoci su zajedničkim naporima uspeli da ih poprave tako da u njima ponovo mogu da se održavaju verski sastanci. Sedma dvorana je ozbiljno oštećena tako da još uvek ne može da se koristi.

Skupština koja je u septembru 2014. isterana iz svoje dvorane u Luganskoj oblasti, ponovo je počela da održava sastanke u njoj otprilike godinu dana kasnije. Starešina u toj skupštini, Anatolij Danko, izrazio je ono što većina oseća, rekavši: „Posebno u ovakvim trenucima osećamo da je skupština naša porodica. Nakon što smo dugo bili razdvojeni, ponovo smo zajedno.“

Neutralnost uprkos sukobu

Jehovini svedoci su širom sveta poznati po političkoj neutralnosti — oni ne staju ni na čiju stranu u sukobima. Svedoci koji žive u istočnoj Ukrajini nisu izuzetak. Oni se raduju vremenu kada će moći mirno da žive sa svojim porodicama i komšijama i da slobodno ispovedaju svoju veru.