Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

28. AVGUST 2015.
UKRAJINA

Viši sud u Ukrajini podržao pravo na prigovor savesti prilikom vojne mobilizacije

Viši sud u Ukrajini podržao pravo na prigovor savesti prilikom vojne mobilizacije

Viši sud u Ukrajini potvrdio je da građani koji ulože prigovor savesti imaju pravo na civilnu službu čak i u slučaju građanskih nemira i rata. Ova odluka ima dalokosežan značaj za ljudska prava u Ukrajini i šire.

Vitalij Šalajko, koji je Jehovin svedok, bio je optužen za izbegavanje vojne službe tokom mobilizacije jer je tražio civilnu službu prilikom regrutacije. I osnovni i apelacioni sud su ga oslobodili optužbi ali tužilac je podneo žalbu Višem specijalnom sudu Ukrajine za građanske i krivične slučajeve. Viši sud je 23. juna 2015. odbacio žalbu i potvrdio odluke nižih sudova.

Viši sud je potvrdio da se „osnovni sud potpuno opravdano pozvao na određene propise Evropske konvencije o ljudskim pravima i na presude Evropskog suda za ljudska prava“. Viši sud se složio i sa zaključkom osnovnog suda da je na ovaj slučaj primenjiva presuda iz slučaja Bajatjan protiv Jermenije. Tu presudu donelo je Veliko veće Evropskog suda za ljudska prava 7. jula 2011. U toj izuzetno značajnoj presudi stoji da je prigovor savesti na vojnu službu koji je zasnovan isključivo na iskrenim verskim uverenjima zaštićen 9. članom Evropske konvencije o ljudskim pravima. U slučaju Vitalija Šalajka, Viši sud u Ukrajini jasno je rekao da je pravo na prigovor savesti zaštićeno ne samo prilikom redovne regrutacije već i kada se u zemlji vrši mobilizacija usled oružanih sukoba. Odluka Višeg suda je konačna i ne podleže daljnjim žalbama.

Ova odluka je gospodinu Šalajku donela veliko olakšanje. On kaže: „Razumem da moja zemlja želi da zaštititi svoje građane time što sprovodi vojnu mobilizaciju. Iako meni savest ne dozvoljava da vršim vojnu službu, spreman sam da učinim sve što mogu u civilnoj službi. Zahvalan sam što su sudovi uvideli da sam vojnu službu odbio na temelju mojih iskrenih verskih uverenja.“

Odluka koja znači mnogima

Hiljade Jehovinih svedoka širom Ukrajine suočavaju se sa sličnim problemom. Oni protiv kojih su podnete krivične prijave za odbijanje vojne službe sada se mogu pozvati na presedan u slučaju Vitalija Šalajka.

Advokat gospodina Šalajka, Vadim Karpov, rekao je: „Jednostavno rečeno, Viši sud kaže da gospodin Šalajko kao Jehovin svedok ne može biti gonjen za odbijanje vojne službe. Značajno je što se čak i u Ukrajini, pogođenoj ratom i teškom situacijom, poštuju norme međunarodnog prava o slobodi veroispovesti i savesti.“

Ukrajina pruža dobar primer u poštovanju ljudskih prava

Ukrajinski sudovi su priznali da je prigovor savesti na obavljanje vojne službe osnovno ljudsko pravo koje zavređuje da bude zaštićeno i u vreme vojne mobilizacije. Ovde nije reč o izbegavanju dužnosti iz sebičnih razloga niti se time ugrožavaju nacionalni interesi i bezbednost. Potvrđujući presude nižih sudova, Viši sud je podržao ljudska prava svih Ukrajinaca. Ukrajina je pružila odličan primer zemljama koje i dalje kažnjavaju osobe koje zbog prigovora savesti odbijaju vojnu službu.

 

Saznajte više

UOBIČAJENA PITANJA

Zašto Jehovini svedoci ne idu u rat?

Jehovini svedoci su širom sveta poznati po tome što ne idu u rat. Saznajte zašto imaju takav stav.