Vrati se na sadržaj

24. NOVEMBAR 2015.
TURKMENISTAN

Turkmenistan osudio Bahrama Hemdemova na četiri godine zatvora zbog učestvovanja u verskim aktivnostima

Turkmenistan osudio Bahrama Hemdemova na četiri godine zatvora zbog učestvovanja u verskim aktivnostima

Dana 19. maja 2015, sud u Turkmenistanu osudio je Bahrama Hemdemova, 52-godišnjeg Jehovinog svedoka, na četiri godine zatvora. Policija je uhapsila gospodina Hemdemova dva meseca pre toga, jer se u njegovom domu u Turkmenabatu u miru održavao verski sastanak. Gospodin Hemdemov se trenutno nalazi u radnom logoru u gradu Sejdiju.

Upad policije na verski sastanak

Policija je 14. marta 2015. upala na verski sastanak koji se održavao u domu gospodina Hemdemova. Svih 38 prisutnih bili su maltretirani i optuženi za nezakonite verske aktivnosti. Policija je stavila u pritvor gospodina Hemdemova i u više navrata ga ispitivala i tukla. Takođe su mu bile oduzete lične stvari, uključujući i automobil, kompjuter i novac.

Okružni sud u Serdarabatu kasnije je kaznio 30 Svedoka novčanom kaznom, a 8 njih osudio na kazne zatvora u trajanju od 15 dana. Sin gospodina Hemdemova, Serdar, dobio je dve zatvorske kazne od po 15 dana, tokom kojih su ga držali u samici, ispitivali, okrutno tukli i mučili. Jedan drugi Svedok, Emirdžan Džumnazarov, takođe je dobio dve zatvorske kazne od po 15 dana, tukli su ga i pretili mu mučenjem.

Sudija Regionalnog suda Lebapa, Gočmurat Čarjev, 19. maja 2015. osudio je Bahrama Hemdemova na četiri godine zatvora, na osnovu lažnih optužbi za „podsticanje na versku mržnju“. Gospodin Hemdemov je 10. juna 2015. prebačen iz Turkmenabata u radni logor u Sejdiju.

Zatvorski čuvar nije dozvolio da iko poseti gospodina Hemdemova, čak ni bliski rođaci, sve dok nije istekao rok za podnošenje žalbe. Na taj način, čuvar je sprečio gospodina Hemdemova da on ili njegov predstavnik ulože žalbu na presudu. Od kada je u zatvoru, gospodin Hemdemov je stalno pod pritiskom da prizna lažne optužbe i izložen je teškom fizičkom radu. Takođe u znak odmazde trpi okrutno batinanje zbog žalbi koje je u njegovo ime uložila njegova žena, Gulzira Hemdemova.

Ona je uložila žalbu Vrhovnom sudu Turkmenistana. Iako nisu postojali dokazi za krivično delo, zamenik predsedavajućeg Vrhovnog suda odbacio je žalbu kao neosnovanu. Početkom avgusta, advokat gospodina Hemdemova podneo je još jednu žalbu. Vrhovni sud je 25. avgusta 2015. odbio tu žalbu uz obrazloženje da gospodin Hemdemov „propagira verovanja Jehovinih svedoka“.

„Vlasti u Turkmenistanu čine nepravdu [...] Vrhovni sud Turkmenistana je iz neobjašnjivih razloga propustio da ispravi nepravdu nanesenu Bahramu Hemdemovu“ (Filip Bramli, pravni zastupnik)

Talas maltretiranja u Turkmenabatu

Do kraja 2014, vlasti u Turkmenistanu pokazale su izvesnu meru tolerancije prema verskim aktivnostima Jehovinih svedoka. U septembru 2014, vlasti su oslobodile Bibi Rahmanovu, koja je u avgustu 2014. uhapšena na osnovu lažnih optužbi. Preostalih osmoro Svedoka koji su bili u zatvoru zbog svoje vere bili su pomilovani i oslobođeni u oktobru 2014. Uprkos ovom povoljnom razvoju događaja, neki predstavnici vlasti u Turkmenabatu i dalje pokazuju versku netrpeljivost tako što hapse, zatvaraju i maltretiraju Jehovine svedoke.

Policija je 6. februara 2015. uhapsila četvoro Jehovinih svedoka — Viktora Jarigina, Rustama Nazarova, Čarigeldija Džumajeva i Džamilju Adilovu. Oni su zbog posedovanja verske literature optuženi za „lakše slučajeve huliganstva“. Agenti Ministarstva državne bezbednosti tukli su troje Svedoka, među kojima je bila i gospođa Adilova. Gospodina Džumajeva su tako okrutno tukli da je nekoliko puta gubio svest. Gradski sud Turkmenabata kaznio je gospodina Jarigina novčanom kaznom, osudio gospodina Nazarova na 30 dana zatvora, a gospodina Džumajeva i gospođu Adilovu osudio na po 45 dana zatvora. * Oni su podneli žalbe predsedničkom kabinetu i kancelariji javnog tužioca u Ašhabadu.

Dve nedelje nakon toga, policija je upala u dom Zejnepe Husanove u potrazi za „zabranjenom“ verskom literaturom. Oduzeli su joj lične primerke literature i pretili joj tužbom i kaznom zatvora od 15 dana.

Još jedan Svedok, Dovlet Kandimov, bio je osuđen za nezakonite verske aktivnosti na tri uzastopne zatvorske kazne od po 15 dana. Dok je bio u pritvoru, više puta je pretučen jer je odbio da svedoči protiv svog suvernika Bahrama Hemdemova.

Da li će Turkmenistan poštovati zagarantovano pravo na slobodu veroispovesti?

Od proleća 2015, nije bilo novih slučajeva maltretiranja Svedoka u Turkmenabatu. Međutim, Bahram Hemdemov je i dalje u zatvoru, i to samo zbog svoje vere.

Bahram sa suprugom Gulzirom i jednim od sinova

Zakon u Turkmenistanu trebalo bi da štiti verske aktivnosti koje se sprovode u miru, kao što su aktivnosti Jehovinih svedoka. Ustav te države garantuje pravo na „ispovedanje bilo koje vere, nasamo ili s drugima“ i „pravo na slobodu verovanja i slobodu ispovedanja tih verovanja“. Osim toga, Turkmenistan je potpisao Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, kojim se garantuje sloboda misli, savesti i veroispovesti.

Filip Bramli, pravni zastupnik Jehovinih svedoka, izjavio je:

Vlasti u Turkmenistanu čine nepravdu na svim nivoima. Policija Turkmenabata je postupila nezakonito i brutalno kada je upala na mirno versko okupljanje. Sudovi u Turkmenabatu su podržali te nezakonite postupke. Vrhovni sud Turkmenistana je iz neobjašnjivih razloga propustio da ispravi nepravdu nanesenu Bahramu Hemdemovu.

Jehovini svedoci s poštovanjem traže od vlasti Turkmenistana da ih registruju, dozvole im da u miru obavljaju svoje verske aktivnosti i okončaju maltretiranje poput onog koje se dogodilo u Turkmenabatu ranije ove godine. Tražimo od vlasti da puste gospodina Bahrama Hemdemova da se vrati svojoj porodici.

Jehovini svedoci sa zahvalnošću priznaju da su vlasti Turkmenistana ranije oslobodile zatvorenike i tako ispravile nepravdu. Isto tako, vlasti treba da razmotre oslobađanje Bahrama Hemdemova i pokažu veći stepen verske tolerancije.

^ odl. 11 Prema Upravnom aktu Turkmenistana maksimalna kazna za „lakši slučaj huliganstva“ iznosi 15 dana zatvora. Međutim, sud je osudio gospodina Džumajeva i gospođu Adilovu na tri kazne od po 15 dana zatvora.