Vrati se na sadržaj

SVET

Jehovini svedoci zatvoreni zbog svojih verovanja – razne zemlje

Jehovini svedoci zatvoreni zbog svojih verovanja – razne zemlje

Podaci od novembra 2021.

ZEMLJA

BROJ ZATVORENIKA

RAZLOG

Krim

4

  • Ispovedanje vere

Eritreja

20

  • Ispovedanje vere

  • Nisu navedeni razlozi

Rusija

65

  • Ispovedanje vere

Singapur

15

  • Prigovor savesti

Južna Koreja

3

  • Prigovor savesti

Tadžikistan

1

  • Ispovedanje vere

Druge zemlje

preko 26

  • Ispovedanje vere

Ukupno

preko 134

 

„Pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti“ spada u osnovna ljudska prava prema članu 18. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. * Međutim, Jehovinim svedocima je u nekim zemljama to osnovno pravo uskraćeno i zbog toga bivaju zatvarani bez zakonskog osnova i čak trpe maltretiranje. Većina njih su zatvoreni samo zato što su Jehovini svedoci. Drugi su zatvoreni jer zbog prigovora savesti odbijaju da služe vojsku.

^ odl. 31 Videti i Opštu deklaraciju Ujedinjenih nacija o pravima čoveka, član 18, kao i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, član 9.